Stát přispěje 50 procent na nájem podnikatelům zasaženým krizí covid-19. To za podmínky, že majitel sníží výši nájemného o 30 procent a nájemce doplatí pětinu. Podpora v programu COVID nájemné do max. deseti milionů korun se vztahuje na měsíce duben, květen a červen. Vyšší úlevu získají nájemci ve veřejném subjektu.

Nájemci, kteří nájem platí veřejnému subjektu, dostanou podporu 80 procent. Program COVID nájemné v jeho definitivní podobě včera [18.5.] schválila vláda. Program má poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, a tím snížena schopnost tvořit zisk a platit nájemné. Stát počítá, že na tuto úlevu vydá ze státního rozpočtu až pět miliard korun.

Vláda schválila dotace na nájemné, odklad EET i pomoc s.r.o.

Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] dle slov vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka [za ANO] začne podpůrný program COVID nájemné okamžitě připravovat. Vyčlenilo na něj 100 pracovníků. Zájem o dotaci by mohlo mít 150 000 až 200 000 podnikatelů.

COVID nájemné: Jaké jsou podmínky

Aby podnikatelé získali úlevu na nájemném, musí splnit ale i další podmínku. Nájemní smlouvy museli uzavřít před 12. březnem, kdy byl vyhlášen nouzový stav. Podporu budou moci čerpat i ti podnikatelé, kteří fungovali v omezeném provozu. Na úlevu přitom dosáhnou i ti podnikatelé, kteří prodávali přes výdejní okénka. Poskytovali rozvoz zboží nebo e-shop. Na výdaje za nájem nemohou živnostníci a firmy čerpat jinou podporu.

U žádostí o dotaci budou muset podnikatelé podle vládních materiálů předložit doklad o uhrazeném nájmu za leden a únor, případně předchozí měsíce. Dále pak doklad potvrzující zaplacení poloviny nájemného a doklad o úhradě DPH ze 70 procent nájemného za období od 1. dubna do dne podání žádosti o poskytnutí podpory.

Naopak program COVID nájemné nebudou moci využít podnikatelé, kterým prostory pronajímá spřízněná osoba.

„Nemůže se jednat třeba o spřátelené subjekty ve smyslu právnických vazeb, ve smyslu statutárních vazeb. Nemůže se jednat o firmu, která je přímo či nepřímo ovládána, anebo osobu, která má k tomu příjemci nějaký finanční podíl. Případně je to osoba, která má nějaký významnější vliv na ten podíl u příjemce. Nemůže se jednat ani o sesterské subjekty,” vyjmenoval výluky v programu ministr Karel Havlíček.

Podnikatelé program vítají

Asociace nákupních center vítá, že vláda vyslyšela její návrh a nájemcům budou moci společně pomoci. A to i přesto, že nákupní centra podle ní na rozdíl od obchodníků nesou dlouhodobá rizika.

„Naší snahou je dlouhodobý rozvoj celého sektoru maloobchodu, proto jsme se rozhodli obchodníky podpořit a hodláme v tom pokračovat i nadále,” uvedl předseda českého výboru Asociace nákupních center Jan Kubíček.

Ministr Karel Havlíček už měl dříve vyjednanou podporu, při které by se stát na nájmu podílel z jedné třetiny. V takovém případě by za podpůrné opatření stát v rámci programu COVID nájemné zaplatil zhruba tři miliardy korun.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here