Vyplacený kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné i pro společníky malých s.r.o. nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci. Pochybnosti jasně vyvrací novela zákona o kompenzačním bonusu účinná od 3.6.2020.

Novela zákona o kompenzačním bonusu [Zákon č. 262/2020 Sb.], jež nabyla účinnosti dnem 3.6. 2020, vyvrátila veškeré pochybnosti o správnosti postupu vyplácení kompenzačního bonusu žadatelům, proti nimž je veden výkon rozhodnutí nebo exekuce přikázáním pohledávky z účtu. Důvod je ten, že účelem kompenzačního bonusu je zmírnění dopadů mimořádných opatření přijatých kvůli epidemii nového koronaviru.

„Pokud bude žadateli vyplacen kompenzační bonus na exekučně postižený bankovní účet, je nutné se obrátit na banku se žádostí o vyplacení peněžních prostředků,“ vysvětluje na svých stránkách Finanční správa ČR [FS ČR].

Banky musí kompenzační bonus vyplatit

Žadatelé tak mohou v souladu s novým ustanovením požádat banku bez další administrativy o výplatu kompenzačního bonusu. Banka by jej měla majiteli účtu bez průtahů vyplatit. A i z toho důvodu finanční správa vyplácí od samého počátku kompenzační bonusy z bankovních účtů s předčíslím 10719. To proto, že díky tomuto předčíslí by měla banka nepostižitelnou částku dobře identifikovat.

„Je důležité, aby lidé banku informovali o tom, že prostředky, které jsou jednoznačně identifikovány předčíslím účtu Finanční správy 10719 – nepodléhají výkonu rozhodnutí ani exekuci,“ upřesňuje generální ředitelka Finanční správy ČR Tatjana Richterová.

Žadatelé stále chybují v žádostech

I když je žádost o kompenzační bonus pro společníky malých s.r.o. téměř totožná s žádostí pro OSVČ, i přesto jsou v ní některé drobné odlišnosti. Žadatelé často chybují v následujících případech. Pokud společníci malých s.r.o. podávají žádost datovou schránkou, pak je potřeba, aby použili svou osobní schránku, a to z důvodu identifikace odesílatele.

„Ti, kteří již žádost odeslali z datové schránky společnosti a nepodepsali vlastnoručně čestné prohlášení, musí žádost podat znovu,“ vysvětluje Finanční správa ČR na svém twitterovém účtu.

Další častou chybou je dle dosavadních zkušeností finančních úřadů místo podání žádosti. Tu je totiž nutné podat na úřadě v místě pobytu společníka, nikoli sídla společnosti. Například: Sídlo společnosti [s.r.o.] je v Praze, společník má trvalé bydliště v Táboře, žádost tedy podá na Územním pracovišti v Táboře [FÚ pro Jihočeský kraj].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here