Počet obchodních společností s určitou formou úvěru u některého z nebankovních poskytovatelů úvěrů se meziročně zvýšil v průměru o sedm procent. Nejvíce rostl v Karlovarském kraji [+10 %] a na Vysočině [+8,4 %]. Nejméně se firmy [dle počtu] zadlužovaly v Libereckém [+5,1 %] a Moravskoslezském kraji [+5,3 %].

Počet společností s úvěrem u nebankovních finančních institucí dosáhl 77 253. Průměrná výše dluhu na jednu společnost dosahovala 2,4 milionu korun. Nejvyšší částka připadla na společnosti se sídlem na Vysočině, a to na 3,4 milionu korun. Následovaly společnosti v Pardubickém kraji s průměrným dluhem ve výši 3,3 milionu korun na jednu společnost.

„Průměrnou výši dluhu na jednu společnost ovlivňuje z velké části také to, jaký úvěrový nástroj společnosti využívají. U finančního leasingu si společnosti půjčují v průměru 6,5 milionu korun. U investičního úvěru dosahuje průměrná částka dluhu pouze 1,3 milionu korun,“ vysvětluje výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací Jiří Rajl.

Dluh obchodních společností u uživatelů Nebankovního registru klientských informací [NRKI] dosáhl na konci prvního čtvrtletí letošního roku částky 184,2 miliardy korun. Meziročně tak vzrostl o 25,4 miliardy korun [+16 %]. Průměrná výše dluhu na jednu společnost dosahovala 2,4 milionu korun.

Jak firmy splácí své dluhy

Celkový objem nespláceného dluhu se meziročně snížil o 45 milionů korun [-4 %]. Činil 1,09 miliardy korun. Své závazky řádně nesplácelo 2 602 společností. I přesto se počet společností, které nezaplatily tři po sobě následující řádné splátky úvěru nebo jimž byl úvěr zesplatněn, meziročně snížil o 120 [-4,4 %]. Počet nesplácejících společností klesl v deseti ze 14 krajů. Nejrychleji v Jihočeském kraji [-9,5 %] a v Praze [-7,3 %]. Nejvíce se naopak zvýšil v Pardubickém kraji [+9,8 %] a v Královéhradeckém kraji [+2,3 %].

„Obchodní společnosti obecně splácejí úvěry u nebankovních finančních institucí velmi dobře. Své závazky na konci prvního čtvrtletí nesplácela pouze o něco více než tři procenta společností. Celková nesplácená částka potom dosahovala 0,6 procenta celkového dluhu. Samozřejmě teprve v následujících čtvrtletích uvidíme, jaký vliv na schopnost firem splácet své úvěry bude mít aktuální propad ekonomické aktivity,“ říká Jiří Rajl.

Nejhorší platební morálku mají dlouhodobě firmy v Praze. Na konci prvního čtvrtletí tam nesplácelo úvěry 4,8 procenta společností. Následovaly společnosti v Jihomoravském kraji s 3,2% delikvencí. Naopak nejlepší platební morálku měly společnosti v Jihočeském kraji, v Plzeňském kraji a na Zlínsku. Tam dluhy řádně nesplácela pouze 2,2 procenta společností.

–DNA–     

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here