Aktuální povodně způsobené přívalovými dešti znovu ukázaly na důležitost pojištění nemovitosti. Dobrá zpráva podle analytiků je, že většina majitelů nemovitostí se nespokojí se základní pojistkou. Špatná zpráva je, že mnozí z nich pojištění neaktualizují. Což při růstu cen značí, že se stávají podpojištěnými.

Ze statistik vyplývá, že za pojištění nemovitosti zaplatí Češi od osmi set do tří tisíc korun. Tři čtvrtiny majitelů nemovitostí platí pojistné ročně a zhruba pětina dává přednost pololetní platbě. Většina majitelů nemovitostí se nespokojí pouze s pokrytím základních živelních rizik.

U pojištění rizika živelních pohrom hraje roli i síla větru

Naopak v 94 procentech případů si lidé připlatí za pojistku, která kromě základních rizik pokrývá navíc například vodovodní škody, vandalismus, rozbití skel či škody způsobené přepětím v elektrické síti nebo zkratem.

U dražších prémiových variant jsou poté nastaveny vyšší limity pojistného plnění a je možné si přidat i další rizika jako například krytí nákladů na ošetření domácích mazlíčků, poškození fasády domu zvířetem nebo pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti.

Lokalita určuje cenu pojištění

Základní cenu pojištění navyšuje o několik desítek procent lokalita, ve které se konkrétní nemovitost nachází. Pojišťovny zpravidla rozdělují Českou republiku do několika pásem, a to kupříkladu na Prahu, Brno, ostatní krajská města, bývalá okresní města a další místa.

„Lokalita má na výši pojistného největší vliv. Obecně se dá říct, že nejméně vydají za pojištění nemovitosti i domácnosti lidé z vesnice a menšího města. Naproti tomu majitelé nemovitostí v Praze a Brně zaplatí o 30 až 35 procent více. Lidé z ostatních větších měst musejí počítat s navýšením pojistného o 10 až 15 procent,“ potvrzuje analytik ePojisteni.cz Ladislav Gruber.

Podle něj hlouběji do kapsy musejí sáhnout majitelé nemovitostí v povodňové zóně, kteří si připojišťují riziko povodně. Pojišťovny rozlišují čtyři povodňové zóny. Většina pojišťoven nabízí toto připojištění pro nemovitosti do druhé, výjimečně třetí povodňové zóny. Čím vyšší je riziko povodně, tím vyšší je samozřejmě cena připojištění, a to až několikanásobně oproti základní první zóně. Přičemž není vůbec ničím výjimečným, když pojišťovna odmítne člověka v rizikové oblasti pojistit.

Do ceny pojištění se promítá i to, o jakou nemovitost se jedná [dům, byt, chata], zda slouží k trvalému bydlení nebo pouze k rekreaci a v neposlední řadě také zvolená výše spoluúčasti. Naopak na výši pojistného nemá vliv materiál stavby. Je tedy jedno, jestli se jedná o dřevostavbu, nebo je dům postaven z cihel či betonu.

Pojištění nemovitosti je třeba aktualizovat

Odborníci dále varují před podpojištěním nemovitosti, které je na domácím pojistném trhu běžnou praxí. Vzhledem k tomu, jak rostou ceny nemovitostí, respektive stavebních prací a materiálu, je třeba v pojistných smlouvách pravidelně aktualizovat pojistné částky.

Příležitostí pro aktualizaci pojistné smlouvy bývá i rekonstrukce, větší výměna nábytku, nákup nových spotřebičů a dražší elektroniky. Nebo i třeba pořízení drahého hudebního nástroje. To všechno přirozeně navyšuje hodnotu nemovitosti a majetku v domácnosti.

Pojištění nemovitosti i domácnosti je vhodné aktualizovat jednou za tři roky. Podmínky nastavené například před deseti lety již nemusejí zaručit odpovídající pojistnou ochranu. Zatímco u pojištění vozidel se motoristé naučili smlouvy pravidelně aktualizovat, v případě pojištění majetku je to spíše výjimkou.

„Pojišťovny ceníky pro pojištění majetku často neaktualizují. Klienti tedy platí několik let naprosto stejnou částku a nemají potřebu si smlouvu každý rok kontrolovat či přepojišťovat. Když už se pojišťovna rozhodne navýšit cenu, většinou zdražení spojí se zařazením nového rizika do balíčku sjednaného pojištění,“ vysvětluje Ladislav Gruber.

Jako příklad uvádí pojištění fotovoltaických panelů, pojištění vířivek, infrasaun nebo elektrického ovládání garáží.

„Jedná se o příslušenství nemovitosti, které dříve nebylo zcela běžné, ale dnes se stává standardem,“ doplňuje Ladislav Gruber.

Pojišťovny si myjí ruce nad pojistnými částkami

Na druhou stranu dodejme, že ve výše uvedených připojištěních kvalita celého pojištění neleží. Pokud si někdo v době pořízení například rodinného domu před deseti lety uzavřel pojistku na čtyři miliony korun, tuto částku neaktualizoval, je jisté, že při totální škodě [třeba vyhoření] dnes za tyto peníze stejný dům nepořídí. Zvlášť, když do něj za deset let investoval další peníze.

Pojišťovna ani pojišťovací zprostředkovatel nemají povinnost klienty upozorňovat na to, že jejich nemovitost je z hlediska aktuálních cen na trhu a ve smlouvě nastavených limitů podpojištěna. Tuto dokonce povinnost [údaje v pojistné smlouvě ze zákona musejí odpovídat skutečnému stavu, pozn. red.] má pojištěnec.

V případě rodinných domů se pojistná částka stanovuje jako reprodukční hodnota. To znamená, že musí jít o takovou částku, aby v případě totální škody bylo možné nemovitost opětovně postavit. A to stejným způsobem.

Pokud je rozpor mezi doporučenou pojistnou částkou a přáním klienta, vždy je relevantní, co stanoví klient. On je osobou odpovědnou za určení hodnoty pojištěného majetku. Pojišťovnou stanovená hodnota nemovitosti je jen doporučující. Pokud klient uvede, že ke stavbě byly použity stavební prvky vyšší kvality, může si pojistnou částku navýšit.

U bytů je to složitější. Některé pojišťovny pojišťují na novou cenu, v případě totální škody lze v takovém případě koupit v dané lokalitě podobný byt. Část pojišťoven však pojišťuje na reprodukční cenu, což v některých městech nemusí být v případě totální škody dostačující.

Aktualizovat pojištění nemovitosti není věda

Při změnách v pojistné smlouvě je třeba dát pozor na to, zda jde o pouhou úpravu dosavadní smlouvy, anebo je uzavírána smlouva nová. Nová smlouva samozřejmě nevadí. Pokud jde ale o nemovitost pořízenou na hypotéku, o změně pojištění je pak nutné informovat banku a řešit vinkulaci pojistného plnění v její prospěch.

Pokud z nějakého důvodu pojištěnec nemá chuť, čas nebo zájem sledovat vývoj cen na nemovitostním trhu a smlouvu průběžně aktualizovat, je pro něj ideálním řešením takzvaná indexace pojištění. Ta by měla udržet pojistnou ochranu nemovitosti v odpovídající výši. Indexace pojištění je matematický výpočet, který automaticky navyšuje pojistné plnění s ohledem na vývoj cen v předešlém roce.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here