Vláda schválila takzvaný daňový balíček. V něm odsouhlasila finanční stravenkový paušál, pomoc pořadatelům kulturních akcí a změny u zdanění úroků z dluhopisů. Vláda pak schválila navýšení daní pro tabákové výrobky, změny v určení obecní daně z nemovitých věcí a nejen to.

Daňový balíček vlády dále umožní OSVČ a firmám snížit si daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru. A to v období od 1. března 2020 do 31. května 2020.

„Chceme tím podpořit všechny, kteří pomáhali v boji proti šíření nákazy. Mnoho firem okamžitě přešlo na výrobu roušek nebo jiných zdravotních pomůcek a dodávalo je zdarma tam, kde byly nejvíce potřeba. Pandemie zvedla v naší zemi obrovskou vlnu solidarity a my si jí moc vážíme,“ uvedla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová [za ANO]. Tyto výdaje si poplatníci budou moci uplatnit tak, jako by byly na podnikání.

Stravenkový paušál: Peníze místo stravenek

Stravenkový paušál zaměstnavatelům umožní vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování zaměstnancům i přímo v peněžní formě. Stravenkový paušál bude fungovat jako jednodušší a levnější alternativa dnešního režimu. Ten ale stravenkový paušál neruší. Příspěvek bude i nadále osvobozen od daní a pojistného.

„Jestliže [zaměstnavatelé] budou místo barevných papírků vyplácet peníze ve stejné hodnotě, zbaví se vysokých poplatků a zbytečného papírování. Pokud jim ale dosavadní model vyhovuje, mohou u něj zůstat a nic se pro ně nezmění,“ říká ministryně financí Alena Schillerová [za ANO].

V současné době chodí na obědy do jídelny přibližně 1,8 ze 4,3 milionů zaměstnanců. Dalších 1,5 milionu dostává stravenky. Ostatní zaměstnanci na tento benefit nedosáhnou právě kvůli vysoké administrativě a platbě provizí, jimiž je stravenkový systém zatížen.

„Pokud dáme zaměstnavatelům možnost poskytovat příspěvek na stravování bez existence placeného zprostředkovatele, budou si jej moci dovolit i malé firmy nebo živnostníci s jedním nebo se dvěma zaměstnanci. Nově tak příspěvek bude moci čerpat další až milion zaměstnanců,“ dodává ministryně financí.

Zavést stravenkový paušál chtěli i provozovatelé hospod a restaurací. Ti platí stravenkovým firmám na úkor své marže vysoké provize běžně ve výši pět až sedm procent.

„Když číšníkovi zaplatíte za jídlo 100korunovou stravenkou, restaurace inkasuje jen 93 korun. Navíc musí čekat na proplacení stravenky i týdny. Když ale zaplatíte rovnou v penězích, bude mít tu stokorunu ihned a zůstane jí celá. I pro restaurace tak stravenkový paušál představuje jednoznačný benefit,“ přibližuje ministryně.

Rovné podmínky u zdanění příjmů z dluhopisů

V oblasti zdanění příjmů z dluhopisů se zruší osvobození od daně u úrokových příjmů nerezidentů z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR. Narovnají se podmínky mezi domácími i zahraničními investory. Toto osvobození bylo zavedeno v roce 1994 s cílem zvýšit atraktivitu českých dluhopisů na evropském trhu.

„Jde o přežitek z doby transformace, který už dávno přestal mít smysl. Dluhopisy českých emitentů si na světových finančních trzích našly své místo. Navíc není spravedlivé, že investoři z ciziny tyto příjmy nedaní, zatímco ti čeští ano,“ vysvětluje Alena Schillerová.

Naopak u příjmů ze státních dluhopisů vydávaných Českou republikou se osvobození rozšíří. Nyní jsou od srážkové daně osvobozeny příjmy nerezidentů ze státních dluhopisů vydávaných ČR v zahraničí. Nově se toto osvobození bude týkat všech příjmů ze státních dluhopisů. A to nejen českých státních dluhopisů vydávaných podle českého práva v tuzemsku, ale i dluhopisů vydávaných ostatními státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Navíc srážkové dani již nebudou podléhat ani příjmy domácích držitelů státních dluhopisů.

„To znamená, že od příštího roku už nebudou zdaněny ani příjmy z dluhopisů, které stát nabízí a prodává občanům. Dluhopis Republiky tak bude ještě přitažlivější možností pro všechny, kteří chtějí zajímavě a bezpečně zhodnotit své úspory,“ vysvětluje ministryně.

Covid – kulturní a kreativní průmysly

Kabinet odsouhlasil také nový dotační program pro kulturní a kreativní průmysl, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] ve spolupráci s Ministerstvem kultury [MK ČR]. Program s názvem COVID – kulturní a kreativní průmysly počítá s rozpočtem ve výši 1 miliardy korun. Peníze budou použity na zmírnění negativních dopadů epidemie covid-19. Z programu bude stát z 50 procent hradit například náklady pořadatelů kulturních akcí, které musely být kvůli epidemii odloženy nebo zrušeny. A to až do výše pěti milionů korun. Podpoří i malé a střední podniky v kreativním průmyslu, konkrétně formou dotace a kreativních voucherů.

Dotace i kreativní vouchery bude možné uplatňovat i zpětně za nákup již uhrazených služeb a úhradu již vynaložených nákladů. Kreativní vouchery budou zaměřené například na design nábytku či služeb, film a video, fotografie, grafický design, hudbu a zvuk, kulturní dědictví atd. s maximální dotací 150 000 korun. Pro produktový design, průmyslový design a řemesla činí maximální dotace do 250 tisíc korun.

Zahraniční pracovníci a špatná situace na Ukrajině

Vláda rovněž vydala nové opatření, kterým prodloužila platnost povolení k pobytu na území ČR na základě krátkodobých pracovních nebo sezonních víz a povolení k zaměstnání pro cizince ze třetích zemí až do 16. září 2020. Cizinci, kteří za těchto podmínek v ČR přechodně žijí, musí být v pracovněprávním vztahu po celou dobu pobytu. Jsou povinni z České republiky vycestovat nejpozději do 16. září.

Důvodem k dalšímu prodloužení pracovních povolení a víz je zhoršená epidemiologická situace v zemích původu těchto cizinců. Především na Ukrajině, kde stále přetrvává rozsáhlý výskyt nových případů nemoci covid-19. Zároveň jsou ale tito zaměstnanci velmi důležití pro české zaměstnavatele, především v segmentech zemědělství, stavebnictví a průmyslu. Aby vláda vyšla zaměstnavatelům vstříc a zároveň omezila rizika nákazy pro české obyvatelstvo, rozhodla se prodloužit možnost pracovat v Česku těm cizincům, kteří už v ČR delší dobu jsou, a tudíž nejsou zdaleka tolik rizikoví z pohledu možné nákazy.

Vyšší příjmy pro obce z průmyslových zón

Předložený daňový balíček také posiluje rozhodovací pravomoci místních samospráv v oblasti daně z nemovitých věcí. Nově jim umožňuje stanovovat místní koeficient pro jednotlivé části obce. Nyní si mohou obce nastavit místní koeficient pouze jednotně na celém svém území. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem obce, přičemž ty mají právě díky stanovení místního koeficientu možnost zvýšit své příjmy.

„I přesto jej doposud zavedla ani ne desetina obcí. V některých z nich se přitom nacházejí továrny nebo jiné průmyslové objekty. Ty vedle pracovních míst mohou přinášet obci i negativní dopady na životní prostředí. Pokud by tyto dopady chtěla obec kompenzovat vyššími příjmy do své pokladny, dotklo by se to i běžných obyvatel. Proto vycházíme vstříc požadavkům starostů a umožňujeme jim, aby zvýšení místního koeficientu mohlo omezovat jen právě na tyto lokality,“ uvedla ministryně financí.

Hospodaření v lesích, elektromobily i dražby

Ministři odsouhlasili také novelu nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Novela umožní masivnější podporu rychlé obnovy lesního prostředí na holinách z kůrovcových těžeb. Podpoří i využití dravců při ochraně zemědělských plodin proti hrabošům. Povede rovněž ke snížení administrativní zátěže žadatelů i ke zefektivnění administrace žádostí ze strany krajských úřadů. Na podporu zalesňování vykácených ploch vláda uvolnila dalších 2,5 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy. Také se zavázala se částku na zalesňování v následujících čtyřech letech pravidelně zvyšovat vždy o dalších 600 milionů korun.

Vláda schválila i nový zákon o veřejných dražbách. Díky němu dojde k zásadní koncepční změně ve způsobu nabývání vlastnictví. Ke zjednodušení a zrychlení dražebního procesu, a tedy i ke snížení nákladů na provedení dražby a k nastavení pravidel i pro aukce a dražby. Ty byly dosud prováděny bez jasných pravidel mimo zákonnou úpravu veřejných dražeb. Nyní zákon míří do Parlamentu.

Daňový balíček přichází také s opatřením na podporu elektromobility. To zjednoduší využívání elektromobilů pro služební cesty. Pokud se pracovní cesta uskuteční ve vozidle poháněném elektřinou, bude napříště možné prokázat výdaje na tuto cestu s pomocí tzv. referenční cenu elektřiny. Referenční cena elektřiny je upravena ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí a pro rok 2020 je stanovena ve výši 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu.

Zvýšení daní pro tabákové výrobky

Vláda dále schválila další postupné navýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, ze surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků. Sazby budou navyšovány podle předem schváleného harmonogramu pro období 2021–2023. Což zajistí právní i ekonomickou jistotu pro všechny zúčastněné subjekty. Zároveň se nebude zvyšovat cenová dostupnost tabákových komodit. Ve všech případech se bude sazba spotřební daně navyšovat přibližně o 5 procent ročně.

U distribuce alkoholu navrhuje Ministerstvo financí ČR [MF ČR] zavést více pásem u stanovování kaucí pro distributory lihu podle objemu distribuovaného lihu. V současné době je každý distributor lihu povinen složit kauci ve výši 5 mil. Kč. Nově budou existovat tři pásma, a to 500 tis. Kč, 1 mil. Kč a dosavadních 5 mil. Kč. Stejný princip platí už dnes u kaucí pro tzv. osoby povinné značit líh. Zavedení snížených pásem kauce usnadní vstup na trh s lihovinami malým distributorům lihu.

Úleva pro rodiče hospitalizovaných dětí

Daňový balíček také vychází vstříc rodičům s hospitalizovanými dětmi a osvobozuje od místních poplatků průvodce hospitalizovaných osob. Návrh zákona zároveň zvyšuje i dávky pěstounské péče. Pěstoun na přechodnou dobu by měl na jedno dítě dostat 22 000 korun místo současných 20 000 korun měsíčně.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here