Ceny zemědělských výrobců v červnu meziměsíčně stouply o 0,7 procenta. Cenový vývoj u stavebních prací se nezměnil. Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,1 procenta a ceny tržních služeb pro podniky o 0,2 procenta. Podle analytiků tak cenový vývoj v produkční sféře indikují desinflační tendence.

Podle Českého statistického úřadu [ČSÚ] ceny zemědělských výrobců v červnu meziročně klesly o 4,4 procenta. U průmyslových výrobců stouply pouze o 0,3 procenta, u stavebních prací o 4,3 procenta a u tržních služeb pro podniky stouply o 2,1 procenta.

„Cenová dynamika u průmyslových výrobců skončila pod tržním očekáváním. Meziročně nižší byly i ceny zemědělských producentů. Data potvrzují náš předpoklad zpomalení spotřebitelské inflace ve druhé polovině roku směrem k inflačnímu cíli centrální banky,“ říká hlavní ekonom Komerční banky [KB] Jan Vejmělek s upozorněním, že naopak meziroční růst zůstává realitou u cen stavebních prací a v tržních službách pro podniky.

Aktuální data pak komentuje tak, že zatímco vývoj spotřebitelských cen Českou národní banku [ČNB] netěší, cenový vývoj v produkční sféře již indikuje desinflační tendence. Zároveň upozorňuje, že inflace se nachází nad tolerančním pásmem a její jádrová složka byla v červnu dokonce nejvyšší v historii časové řady.

Cenový vývoj v meziměsíčním srovnání

Ceny zemědělských výrobců se v červnu oproti květnu zvýšily o 0,7 procenta. U obilovin vzrostly o 1,6 % a drůbeže o 0,5 %. Klesly ceny olejnin [-0,3 %], skotu [-0,4 %], vajec [-2,5 %], mléka [-3,5 %] a jatečných prasat [-5,3 %]. Nižší byl i cenový vývoj u potravinářských výrobků, nápojů a tabáku [-0,7 %]. U zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa ceny klesly o 1,2 procenta a mléčných výrobků o 1,5 procenta.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,1 procenta. Klesly ceny u dopravních prostředků o 1,2 procenta. Z toho dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 1,8 procenta. Snížily se ceny u obecných kovů a kovodělných výrobků [-0,5 %]. V odvětví pryžových a plastových výrobků a ostatních nekovových minerálních výrobků ceny klesly o 0,6 procenta.

Ceny stavebních prací se dle ČSÚ nezměnily. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 procenta. Dále klesly ceny tržních služeb pro podniky [-0,2 %]. Klesly i ceny za služby v oblasti zaměstnání [-4,1 %]. Což podle Jana Vejmělka znamená, že krize se začíná dotýkat zaměstnavatelských agentur.

Za reklamní služby a průzkum trhu ceny klesly o 2,2 procenta a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,9 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby klesly o 0,2 procenta. Naopak se zvýšily ceny za architektonické a inženýrské služby o 0,3 procenta. Pak ceny za poradenství v oblasti řízení a ceny za služby v oblasti programování [+0,4 %].

Červnové ceny v meziročním srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly v červnu oproti předchozímu roku nižší o 4,4 procenta. V rostlinné výrobě ceny klesly o 4,5 procenta. Ceny brambor byly nižší o 26,1 procenta, obilovin o 5,4 procenta a olejnin o 2,8 procenta. Ceny ovoce vzrostly [+22,8 %] a stejně tak ceny čerstvé zeleniny [+13,3 %]. V živočišné výrobě byly nižší o 4,5 procenta. Klesly ceny skotu o 7,3 procenta a mléka o 5,9 procenta. Dále klesly ceny jatečných prasat [-2,7 %] a drůbeže [-1,0 %]. Vyšší ceny byly pouze u vajec [+4,3 %]. Stouply i ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku [+1,7 %]. Z toho u zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa stouply o 3,2 procenta.

Ceny průmyslových výrobců byly v červnu oproti předchozímu roku nižší o 0,3 procenta. Snížily se především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Klesly ceny chemických látek a výrobků [-15,6 %], těžby a dobývání [-3,6 %] a obecných kovů a kovodělných výrobků [-1,2 %].

Naopak vzrostly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu [18,0 %]. Z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou stouply o 9,6 procenta. Ceny u dopravních prostředků se zvýšily o 3,4 procenta. Z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 3,6 procenta. V odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu vzrostly [+4,7 %]. Podle hlavních průmyslových skupin klesly ceny energií podle ČSÚ o 2,8 procenta a meziproduktů o 2,4 procenta.

Stavebnictví a služby pro podniky

Na rozdíl od cen průmyslových výrobců byla v červnu patrná vysoká meziroční dynamika u stavebních prací. Podle ČSÚ se jejich ceny meziročně zvedly o 4,3 procenta. Avšak ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,1 procenta.

Meziročně dále rostly ceny tržních služeb pro podniky. Ty se zvedly o 2,1 procenta. Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání [+4,4 %], za skladování a podpůrné služby v dopravě [+4,3 %] a za bezpečnostní a pátrací služby [+4,1 %]. Ceny za služby v oblasti programování byly vyšší o 3,3 procenta a za pojištění o 3,0 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,0 procenta.

Vývoj cen v zemích EU

Podle údajů zveřejněných Eurostatem v zemích Evropské unie se cenový vývoj u průmyslových výrobců v květnu meziměsíčně snížil o 0,5 procenta. V dubnu to bylo o 1,9 procenta. Nejvíce ceny spadly v Belgii o 4,6 procenta. Na Slovensku byly nižší o 1,7 procenta, v Rakousku o 0,7 procenta, v Německu o 0,5 procenta. V Polsku se ceny nezměnily a v ČR vzrostly o 0,4 procenta. Nejvíce ceny stouply v Řecku [+1,2 %].

Meziročně byl cenový vývoj v EU27 v květnu nižší o 4,6 procenta [v dubnu -4,3 %]. Nejvíce klesly v Litvě o 11,3 procenta. V Rakousku se ceny snížily o 3,5 procenta, v Polsku o 2,5 procenta, v Německu o 1,9 procenta, v České republice o 0,9 procenta a na Slovensku o 0,7 procenta. Nejvíce vzrostly ceny na Maltě o 1,5 procenta.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here