Přesvědčivější Vladimír Dlouhý obhájil místo prezidenta HK ČR

316
Dlouhy
Foto: Redakce FinTag.cz

Vladimír Dlouhý obhájil pozici prezidenta Hospodářské komory ČR. S počtem 171 hlasů delegátů zvítězil nad svým protikandidátem Bořivojem Minářem. Ten získal 80 hlasů. Podle delegátů byl Vladimír Dlouhý přesvědčivější ve svém volebním projevu a roli sehrál i fakt, že je známější než jeho protikandidát Bořivoj Minář.

Samotné volbě nového prezidenta předcházel projev Vladimíra Dlouhého, v němž uvedl zprávu představenstva o činnosti HK ČR od posledního sněmu. Ve svém projevu vyzdvihl zásluhy své a svých kolegů. Zdůraznil svou účast v poradním týmu prezidenta Miloše Zemana, který se pod jeho vedením komory začal účastnit zahraničních misí komory.

Volba nového vedení Hospodářské komory ČR začala

Vladimír Dlouhý dále zdůraznil své nesčetné návštěvy regionálních hospodářských komor a podniků v regionech. Jako jeden z úspěchů uvedl i angažmá komory při přípravě nového stavebního zákona, které, jakkoli komora nakonec od spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj [MMR] odstoupila, podle něj významně urychlilo přípravu zákona.

Vladimír Dlouhý: Konfrontace je kontraproduktivní

V samotném závěru svého hodnocení vyjádřil překvapení nad kampaní vůči jeho osobě, která se dle jeho slov objevila v poslední době v některých z periodik. Podle něj to, že proti němu kandiduje Bořivoj Minář ukazuje, že komora je demokratickou institucí. Zároveň ale i odmítl, s čím šel do volby jeho protikandidát Bořivoj Minář. A to byl slib větší razance vůči státním institucím a jejich představitelům.

„Konfrontační styl například proti Ministerstvu průmyslu a obchodu a členům vlády je kontraproduktivní,“ uvedl.

Ve svém projevu před samotnou volbou Vladimír Dlouhý řekl, že HK ČR udělala pod jeho vedením obrovský skok dopředu.

„Srovnejte si komoru se Svazem průmyslu a dopravy ČR před několika roky, kde byla. Podívejte se, kde je komora dnes. Udělali jsme obrovský posun. Potřebuji spolupracovníky, kterým mohu důvěřovat,“ řekl.

Za viceprezidenty, které by měl rád po boku, uvedl Tomáše Prouzu a Radka Jakubského. Dále pak Michala Štefla a Zdeňka Zajíčka.

„Nižší důvěru mám k Bořku Minářová a viceprezidentce Ireně Bartoňové Pálková,“ dodal.

Zvolil i několik úderných sloganů. Například: „Chcete, aby komora jednala s vládou chytře a ne agresivně, pak volte mě. / Chcete-li prezidenta, který je dobře přijímán v zahraničí, pak volte mě.“

Dotkl se i své případné kandidatury na místo generálního tajemníka OECD. Podle něj je šance na jeho zvolení nízká.

Vystoupení Bořivoje Mináře nebylo přesvědčivé

Bořivoj Minář svůj příspěvek uvedl slovy, že měl připravený pěkný a obsáhly projev, který nakonec ale roztrhal už kvůli tříminutovému časovému limitu.

„Vladimír Dlouhý měl trošku větší prostor, protože ve zprávě představenstva představil i své výsledky a názory,“ řekl.

Dále řekl, že se nechce pitvat v tom, co bylo. Podle něj by přitom ale bylo možné mluvit o ledasčem. V momentě, kdy mluvil o svých cílem, zejména odkázal delegáty na své osobní internetové stránky, kde dle jeho slov najdou vše, co budou chtít vědět.

„Mnoho věcí se podařilo, mnoho věcí se nepodařilo. I tak se sluší panu Dlouhému poděkovat,“ uvedl a vyjádřil se i k případné kandidatuře Vladimíra Dlouhého na funkci generálního tajemníka OECD. Podle něj jsou jeho šance na zvolení naopak vysoké.

„Co se bude dít ovšem potom,“ ptal se delegátů.

Dále uvedl, že pokud by se stal prezidentem komory otevřel by otázku jejího financování.

„Já už z pozice viceprezidenta teď více nedokážu. Pokud prohraji, poděkuji a odejdu. Ale pokud uspěji, vymýtím z komory politikaření a věci, které se vám nelíbí,“ řekl.

Bořivoj Minář: Byl bych důraznější, než je Vladimír Dlouhý

Odkazovat na internet ve chvíli volby nedává smysl

Samotní delegáti hodnotili projev Vladimíra Dlouhého jako přesvědčivější. V případě jeho snahy stát se generálním tajemníkem OECD uváděli, že pravděpodobnost je spíše nízká. A pokud se generálním tajemníkem OECD nestane, bude to jenom dobře pro HK ČR.

„Hotový nesmysl pak bylo, když Bořivoj Minář odkazoval na své stránky, kde se máme seznámit s jeho programem. Několik minut před samotnou volbou toto přece nedává smysl,“ uvedl jeden z delegátů.

Delegáti HK ČR dále zvolili své viceprezidenty. Někteří z těch, kteří podporovali Bořivoje Mináře, svoje kandidatury vzdali. Příkladem budiž Irena Bartoňové Pálková, která uvedla, že za současných okolností s Vladimírem Dlouhým dál spolupracovat nemůže. Svou kandidaturu stáhl i František Jochman. Delegáti následně zvolili pět viceprezidentů:

  • Radek Jakubský [PROMA REHA, Krajská hosp. kom. Královéhradeckého – 224 hlasů
  • Tomáš Prouza [EU Politics Advisory, Svaz obchodu a cestovního ruchu] – 222 hlasů
  • Zdeněk Zajíček [OSVČ, ICT Unie] – 182 hlasů
  • Michal Štefl [VTP Brno, a.s., Krajská hospodářská komora jižní Moravy] – 162 hlasů
  • Roman Pommer [OSVČ, Cech obkladačů ČR] – 158 hlasů.

DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here