Od začátku srpna jsou snížena cla na vývoz z EU do Vietnamu. Okamžitě se tak projevil začátek platnosti obchodní dohody mezi EU a Vietnamem EVFTA. Ta postupně ruší cla na 99 procent veškerého zboží, se kterým obě strany obchodují.

Zjednoduší se rovněž podnikání evropských společností ve Vietnamu. Nyní budou moci investovat a ucházet se o státní zakázky za stejných podmínek jako jejich vietnamští konkurenti. Podle zástupců Evropské komise [EK] jsou v rámci nové dohody hospodářské přínosy provázány se zárukami dodržování pracovních práv. Dále pak ochrany životního prostředí a Pařížské dohody o klimatu.

„Evropské hospodářství nyní potřebuje každou příležitost, aby obnovilo svou sílu po krizi způsobené koronavirem,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Cílem dohody je podle ní posílit hospodářské vazby EU s dynamickým regionem jihovýchodní Asie. Komisař EK pro obchod Phil Hogan řekl, že Vietnam se nyní stal součástí klubu 77 zemí. Ty obchodují s EU za bilaterálně dohodnutých preferenčních podmínek.

„Ukazuje se však také, že obchodní politika může představovat pozitivní sílu. Vietnam již díky našim obchodním rozhovorům vynaložil značné úsilí na zlepšení svých pracovních práv a věřím, že bude pokračovat v potřebných reformách,“ upřesnil.

Podoba dohody mezi EU a Vietnamem

Dohoda mezi EU a Vietnamem má být nejkomplexnější obchodní dohodou, kterou EU uzavřela s rozvojovou zemí. V plné míře zohledňuje rozvojové potřeby Vietnamu a poskytuje mu v této souvislosti delší, desetileté období na odstranění cel na dovoz z EU. Mnoho důležitých vývozních produktů EU, jako jsou léčivé přípravky, chemické látky nebo strojní zařízení, bude při dovozu osvobozeno od cla již ode dne vstupu dohody v platnost.

Zemědělsko-potravinářské produkty, jako je hovězí maso nebo olivový olej, budou osvobozeny od cel za tři roky. Cla na mléčné výrobky, ovoce a zeleninu pak budou zrušena nejpozději za pět let. Dohoda rovněž upravuje zvláštní ustanovení ohledně regulačních překážek pro vývoz automobilů z EU. Také poskytuje ochranu před napodobováním pro 169 tradičních evropských potravin a nápojů se zeměpisným označením [např. sýr Roquefort, vína Porto a Jerez, lihovina Irish Cream nebo šunka Prosciutto di Parma].

Obchodní dohoda rovněž obsahuje institucionální a právní vazbu na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem, která umožňuje přijmout příslušná opatření v případě závažného porušování lidských práv.

Po nedávné dohodě se Singapurem je dohoda s Vietnamem druhou obchodní dohodou, kterou EU uzavřela s členským státem ASEAN. Doplňuje stávající dohody s Japonskem a Korejskou republikou. Vstupu obchodní dohody v platnost předcházelo její schválení členskými státy EU v Radě a její podpis v červnu 2019 a schválení Evropským parlamentem v únoru 2020.

Dopady na Českou republiku

Odstranění cel pro české exportéry podle předběžných odhadů znamená souhrnnou úsporu téměř 100 mil. Kč, ještě vyšší částku ušetří rušení netarifních překážek. Největší příležitosti se firmám otevřou v automobilovém, strojírenském či elektrotechnickém průmyslu,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček [za ANO].

Podle náměstkyně pro EU a zahraniční obchod Martiny Tauberové dohoda mimo jiné sladí certifikace a technické předpisy zboží a umožní transparentnější přístup na vietnamský trh s veřejnými zakázkami.

„EVFTA obsahuje i regulaci neférových státních subvencí, dodržování práv pracovníků, opatření v oblasti bezpečnosti potravin či závazky k udržitelnému rozvoji,“ řekla Martina Tauberová s tím, že další informace o regulovaných oblastech jsou k dispozici zde.

PODCAST: Hodně si slibuji od německého předsednictví

Nově sjednaný rámec má potenciál oživit obchodní výměnu mezi ČR a Vietnamem, který je v současnosti pro ČR 25. největší obchodní partner na světě. Objem přímého obchodu není velký, EVFTA proto nebude mít minimálně zpočátku na hospodářství ČR zásadnější vliv. Dle nezávislé odborné studie vědců z Technické univerzity v Liberci se v důsledku uzavření dohody zvýší celkový český export i import jen mírně. Podstatnější dopad bude EVFTA mít na jednotlivé oblasti průmyslu.

Perspektivně se jeví export v segmentu sklářství, který se podle zmiňované studie až ztrojnásobí. Vývoz textilních produktů by se mohl zdvojnásobit, v automobilovém průmyslu by mohl poskočit o 55 procent. Mezi další segmenty s růstovým potenciálem patří strojírenský, elektrotechnický, potravinářský a chemický průmysl [jednotlivé klíčové artikly česko-vietnamského obchodu jsou zde]. Zvýšený import lze očekávat zejména v textilním a potravinářském průmyslu, z čehož by v ČR měli profitovat především spotřebitelé.

Dvojka z ASEANu

Vietnam je po Singapuru druhým největším obchodním partnerem EU v rámci Sdružení národů jihovýchodní Asie [ASEAN]. Vzájemný obchod se zbožím dosáhl v roce 2019 výše 45,5 miliardy eur, u služeb činila tato hodnota v roce 2018 zhruba čtyři miliardy eur.

Hlavními vývozními artikly z EU do Vietnamu jsou technologické produkty včetně elektrických strojů a zařízení, letadel a automobilů. Dále pak farmaceutické výrobky. Vietnam vyváží do EU zejména elektronické výrobky, obuv, textil a oděvy. Také kávu, rýži, mořské plody a nábytek.

EU je jedním z největších zahraničních investorů ve Vietnamu. V roce 2018 činil celkový objem přímých zahraničních investic 7,4 miliardy eur. Většina investic EU míří do průmyslového zpracování a výroby.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here