Přestože podle zástupců firem nadále přetrvávají silné inflační tlaky a například ceny materiálů a surovin se zatím nezačaly snižovat, mzdy v soukromém sektoru již zdaleka nerostou tak rychle. Zklidňuje se i situace na trhu práce. Vyplývá to z průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR [SP ČR] a České národní banky [ČNB].

„Mzdový růst již dosáhl svého stropu v 1. čtvrtletí a jeho tempo oslabuje. Trend oslabování tempa růstu mezd očekáváme i v následujících čtvrtletích,“ říká ekonom-analytik Sekce hospodářské politiky SP ČR Vladimír Štípek.

Podle něj pandemie zastihla českou ekonomiku ve specifické situaci postupně oslabujícího růstu. Jeho tempo se snižovalo i u našich hlavních ekonomických partnerů a zároveň se zvyšovaly mzdy na maximum a zdražovaly vstupy. Do vypuknutí pandemie a přijetí mimořádných opatření ale ekonomika stále celkově mírně rostla. Avšak krize firmám jednoznačně snížila příjmy, zisky i zakázky a zvýšila ekonomickou nejistotu.

 Vývoj očekávání zakázek pro následujících šest měsíců [vážené saldo]

[Zdroj: ČNB, SP ČR]

Mzdy zpomalily svůj růst, klidnější je i trh práce

Šetření ČNB a SP ČR potvrdilo, že oproti očekávanému vývoji cen se dosavadní rychlý mzdový vývoj zpomaluje. Z maximálních hodnot vysoko nad tři procenta v příštím čtvrtletí a rovněž vysoko nad čtyři procenta pro celý rok 2020, kterých mzdy dosahovaly v posledních čtvrtletích, se nyní očekávání snižuje. Aktuální odhad ze 2. čtvrtletí 2020 předpokládá růst mezd pro následující kvartál o 2,54 procenta a v celém letošním roce o 3,35 procenta Pro rok 2021 se předpokládá růst mezd o 2,95 procenta. Odhady v rámci šetření nezohledňují faktory jako je přesčasová práce, mzdové benefity, 13. plat či vliv minimální mzdy nebo růst platů veřejné sféry.

Ve 2. čtvrtletí 2020 firmy očekávají, že příští čtvrtletí i celý letošní rok dojde k poklesu zaměstnanosti o 0,45 procenta. Jde o změnu oproti převládajícímu trendu, který platil do minulého čtvrtletí, kdy respondenti vždy očekávali další dodatečný mírný růst zaměstnanosti. Zaměstnanost tak dosáhla svého vrcholu a nyní by mělo docházet k poklesu jejích rekordně vysokých hodnot. Příští rok se již čeká opětovný nárůst zaměstnanosti o 0,44 procenta. Další vývoj je podle průzkumu velmi nejistý.

Pokles poptávky a investiční aktivity

Z šetření plyne, že se u firem zhoršilo hodnocení domácí i zahraniční poptávky a obdobně se u nich zhoršuje i očekávání zakázek pro následující měsíce. Průzkum jednoznačně ukázal, že se firmám snížily zisky a oslabila chuť investovat.

Vývoj očekávání investiční aktivity na dalších dvanáct měsíců [vážené saldo]

[Zdroj: ČNB, SP ČR]

Bez zajímavosti není, že z vnějších faktorů je pro firmy o něco menší bariérou cena energií. Naopak ceny materiálů a surovin se zatím nezačaly snižovat. Nedostatek financí či druhotná platební neschopnost se spolu s ekonomickým poklesem rovněž projevily obdobně jako horší dostupnost úvěrů.

Kurzové riziko nabývá na významu

Z šetření také vyplývá, že firmy nechtějí riskovat a snaží se zajišťovat svůj export proti kurzovému riziku. Podíl zajištěného exportu se blíží 60 procentům. Tato eliminace rizika samozřejmě vyžaduje náklady.

[Zdroj: ČNB, SP ČR]

„Firmy se proti riziku zajišťují přirozeným využíváním eura i v domácích transakcích. Logickým krokem by tak při silné provázanosti se zeměmi používajícími euro bylo přijetí společné měny. Dle závěrů šetření ji firmy používají v ČR i pro tuzemské transakce v 15 až 20 procentech případů,“ dodává ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR Bohuslav Čížek.

Využití eura v tuzemských platbách

[Zdroj: ČNB, SP ČR]

Firmy v horizontu jednoho roku dále očekávají nárůst spotřebitelských cen o 2,38 procenta a horizontu tří let až o 2,64 procenta. O vývoji cen v ekonomice a průmyslu vypovídá i sledování očekávání vývoje cen hlavních výrobních vstupů a výstupů. V ročním horizontu firmy očekávají nárůst cen vstupů o 2,32 procenta a v případě výstupů o 1,58 procenta.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here