U pojištění nemovitosti na pronájem je třeba pojistit i nájemníka

1981
Pojisteni_nemovitosti_na_pronajem_Jiri_Matusik
Jiří Matusík / Foto: Partners

Stále více lidí řeší pojištění nemovitosti na pronájem. Podle odhadů analytika neživotního pojištění skupiny Partners Jiřího Matusíka to může být až jedna třetina majitelů nemovitostí v Česku. „To, co je důležité, je podchytit, aby měl nájemník pojištěnou odpovědnost,“ říká v rozhovoru pro FinTag.

Jak si ideálně pojistit byt na pronájem? Jaký typ pojištění zvolit?

Jako majitel bytu je důležité pojistit bytovou jednotku jako takovou [stavba]. Součástí pojištění jsou i vestavěné skříně a kuchyňská linka. Vestavěné spotřebiče nemusejí být součásti pojištění nemovitosti. V tom se jednotlivé pojišťovny liší. Dále si majitel nemovitosti může pojistit své vybavení, které dal k užívání nájemníkovi. To, co je ale důležité podchytit je, aby měl nájemník pojištěnou odpovědnost. Jedná se o případy, kdy nájemník například vytopí sousední byt, nebo způsobí požár a okolní byty jsou zakouřené.

Jakou roli v pojištění u pojištění nemovitosti na pronájem sehrává nájemník?

Jak jsem řekl, nájemník si může pojistit své věci díky pojištění domácnosti, odpovědnosti vůči třetím osobám a odpovědnosti z běžného života. Může si také pojistit odpovědnost vůči majiteli, pokud by mu neúmyslně poškodil jeho majetek. To znamená mít uzavřené pojištění odpovědnosti ideálně i na pronajímané věci, ale to umí jen některé pojišťovny.

Kterou pojišťovnu byste doporučil lidem v pronájmu?

K tomu je nejvhodnější pojišťovna ČPP [15 % ze základního limitu se vztahuje na věci převzaté k bydlení], ČSOB a Direct [připojištění škody na věcech pronajatých].

Co dělat, pokud se nájemník pojistit nechce?

Majitel bytu si toto pojištění může dát do smlouvy o pronájmu. Také to může vyřešit tím, že sám sjedná pojištění odpovědnosti pronajímatele a tím sám pojistí nájemníka pro případ, že by něco způsobil třetím osobám. Tato varianta v některých případech přitom kryje také situaci, kdy nájemník při užívání neúmyslně poškodí právě pronajímaný byt.

Jaký je přístup pojišťoven

Liší se nějak nabídka pojišťoven u pojištění nemovitosti na pronájem od pojištění nemovitosti na bydlení?

Pojišťovna neřeší nemovitosti na pronájem jako nějakou speciální kategorii. V obou případech tedy kryjí běžná rizika: živelní rizika, povodeň/záplava, vodovodní škody, odcizení/vandalismus, přepětí/zkrat… Většina pojišťoven to má řešeno „balíčkově“, aby klient na nic nezapomněl. Pokud si klient vybere nejlepší/nejvyšší balíček, tak je obvykle krytý na všechno, co pojistný trh nabízí.

Lze si nemovitost na pronájem pojistit jako běžnou nemovitost k bydlení, aniž by pojišťovna byla seznámena s tím, že nemovitost pronajímám?

Ano, pojišťovna v rámci pojištění řeší pouze to, zda je nemovitost obývána „trvale“, či nikoliv. Parametry trvalého bydlení se u jednotlivých pojišťoven liší. Obecně jde o to, aby byla nemovitost užívána například šest nebo devět měsíců v roce k bydlení. Pokud to daná nemovitost nesplňuje, musí být uvedeno, že není trvale obývána, nebo je užívána pouze rekreačně. Pojišťovny se zde v přístupu ke klientům liší. Některé mohou ve druhém případě snížit pojistné limity, případně použít jiný výpočet pro stanovení ceny.

Liší se i rozsah pojistného krytí u nemovitostí používaných rekreačně?

Rozsah rizik se většinou neliší.

V čem se ve své nabídce pojišťovny tedy liší?

Mimo rozsah pojištěných rizik se pojišťovny liší především v limitech na některá rizika.

Jak konkrétně?

Například si pojistím byt na dva miliony korun. Hodně klientů se v tomto případě domnívá, že všechna rizika mají pojištěna na plnou hodnotu dvou miliónů korun. Ale není to tak. Pro příklad uvedu riziko přepětí a zkrat. U některé pojišťovny budu mít limit maximálně 20 tisíc korun, u jiné pak sto tisíc korun. U další pak mohou získat limit bez omezení.

Kolik podle vás stojí kvalitní pojištění bytu či rodinného domu na pronájem?

To nelze říci, ceny se liší podle pojistné částky. Pojistná částka na byty se stanovuje jako tržní cena, oproti tomu na dům jako reprodukční hodnota. Vliv na cenu pojištění má umístění nemovitosti, povodňová zóna a podobně… Univerzální cena neexistuje.

Proč a jak uzavřít pojištění nemovitosti na pronájem

Co pojišťovny požadují před uzavřením smlouvy o pojištění nemovitosti na pronájem za dokumenty? A dále, co by měl vědět zájemce o toto pojištění?

Pojišťovna potřebuje údaje o dané nemovitosti [byt, RD, plochy]. Je třeba vědět, jaká rizika a na jakou hodnotu chci pojistit. To znamená znát pojistné částky, protože za jejich stanovení je odpovědný klient pojišťovny. S tím souvisí ujasnění si toho, která rizika jsou pro něj důležitá a proč. Jaké má specifické potřeby. Což platí zejména u rozsahu pojištění odpovědnosti, aby byl jak pronajímatel, tak nájemník správně pojištěn.

Mohl byste uvést příklad z praxe, kdy pronajímatel podcenil pojištění a nevyplatilo se mu to?

Velmi častým případem je neúmyslné poškození majetku pronajímatele nájemníkem. Nedávno jsem řešil s klienty případ, kdy nájemník významně poškodil vanu pronajímatele [horký hrnec „posadil“ do vany] a způsobil škodu ve výši 20 000 korun. Bohužel ani jedna strana nebyla v aktuálních smlouvách na toto pojištěna.

Mohl byste uvést příklad z praxe, kdy pronajímatel naopak nepříznivou situaci díky správně uzavřenému pojištění zvládl?

Asi takovou „klasikou“ v bytových domech jsou škody způsobené vodou. Častým případem jsou prasklé nebo špatně upevněné hadičky od pračky, které způsobí vytopení spodních bytů [škoda na majetku třetím osobám] a i škodu na majetku pronajímatele – zvednuté podlahy. Pokud tedy klient pronajímatel má dobře sjednané pojištění, tedy i pokryté riziko „odpovědnost pronajímatele“, pak tyto škody budou plněny pojišťovnou. Aktuálně jsem řešil případ, kdy nájemník nechal omylem puštěné kohoutky s vodou v době, kdy byl v bytovém domě zastaven hlavní přívod vody [zkoušel pustit vodu a ta netekla, posléze kohoutky dobře nezavřel a odešel). Jak se pustil hlavní přívod vody [a on nebyl doma], tak voda vytopila několik sousedů a způsobila škody v řádech desetitisíců.

Dá se pojistit v případě nemovitosti na pronájem i proti běžným škodám, například opotřebením?

Ne, pojišťovny nikdy nepokryjí škody, které vzniknou běžným opotřebením, úmyslně, nebo vzniklé postupně.

Co nabízejí konkrétní pojišťovny

Kterou pojišťovnu byste doporučil lidem, kteří pronajímají domácnost?

Pokud chce mít pronajímatel pojištěnou svou nemovitost a domácnost, tak může zvolit kteroukoliv pojišťovnu. Pokud je pro něj důležité, aby měl pojištěné i škody, které může způsobit nájemník třetím osobám v rámci bytového domu nebo majiteli na jeho vlastním majetku, tak je nejvhodnější zvolit ČSOB [připojištění Nájemce stavby] a Direct [připojištění Škody na věcech pronajatých].

Proč zrovna tyto dvě pojišťovny, proč ne i ostatní?

Protože mají dobře řešeno pojištění odpovědnosti pronajímatele.

Pojištění nemovitosti na pronájem na hypotéku

Jak je to u nemovitosti pořízené na hypotéku, která je i ve vlastnictví banky?

Stejně, není rozdíl v rozsahu. Pouze u nemovitosti na hypotéku bude pojištění vinkulováno ve prospěch financující instituce – většinou je to podmínka čerpání.

Na co si mají dát pozor ti, kteří pronajímají nemovitost na hypotéku?

U pojištění nemovitosti, která je v zástavě pro účely hypotečního úvěrování, je pojistka vždy vinkulovaná ve prospěch úvěrující společnosti. Tím, že pojišťovny neřeší, jestli je nemovitost pronajímaná, nebo není, tak pojištění jako takové pro banku vypadá stejně. Pokud je pojistník a pojištěný odlišný, tak i pojištěný musí dát souhlas s vinkulací, který se dokládá pojišťovně.

Daniel Tácha

Jiří Matusík vystudoval obor finance na ekonomické fakultě Technické Univerzity VŠB. Ve financích působí přerušovaně od roku 2000. Od roku 2013 provozuje vlastní finančně-poradenskou kancelář – franšízu Partners market ve Frýdku-Místku, která nabízí komplexní finanční služby pod jednou střechou včetně bankovního koutku UniCredit Bank. Specializuje se na neživotní pojištění, v rámci spolupráce s poradci z celé struktury Partners servisuje klienty z celé republiky. Od roku 2018 působí Jiří Matusík jako analytik neživotního pojištění ve skupině Partners. Mezi jeho záliby patří turistika a veškeré aktivity s rodinou.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here