Evropská komise [EK] 17. září představila svůj plán na snížení emisí skleníkových plynů v EU do roku 2030 nejméně o 55 procent ve srovnání s rokem 1990. Proti tomu se okamžitě ozvali zástupci firem. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček [za ANO] uvedl, že pro Česko je takový cíl nereálný.

Co chce EK, konstatovala její předsedkyně Ursula von der Leyenová: „Děláme vše, co je v našich silách, abychom dodrželi slib, který jsme dali Evropanům. To je učinit z Evropy do roku 2050 první klimaticky neutrální kontinent na světě.“

Dodala, že s novým cílem snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v EU alespoň o 55 procent se Evropa stane lídrem. A to na cestě k čistší planetě a zelenému oživení. Dosáhnout toho chce mimo jiné i rozšíření smystému emisních povolenek, přísnějšími limity pro zplodiny z letecké a lodní dopravy či zvýšením požadavků na energetickou účinnost.

Firmy varují před novými daněmi a poplatky, jež navrhuje EK

Do deseti let snížit emise o 55 procent

Podle EK se nový cíl zakládá na komplexním posouzení sociálních, hospodářských a environmentálních dopadů. Proto EK předložila změnu navrhovaného evropského právního rámce pro klima. V něm již stanovila nový cíl snížení emisí do roku 2030 alespoň o 55 procent. Dále vytyčila legislativní návrhy, které mají být předloženy do června 2021. To je třeba revize a rozšíření systému EU pro obchodování s emisemi. Nebo například zpřísnění norem CO2 pro silniční vozidla aj.

Komise rovněž přijala posouzení vnitrostátních plánů členských států v oblasti energetiky a klimatu na období 2021–2030. Vyplývá z něj, že podíl energie z obnovitelných zdrojů v EU by mohl do roku 2030 dosáhnout 33,7 procenta. Což by překračovalo současný cíl. Ten je nejméně 32 procent. Pokud jde o energetickou účinnost, ambice podle Evropské komise nejsou dostatečně naplňovány.

Evropská komise: 750 miliard eur na zelenou politiku

Členské státy mohou při realizaci těchto investic do zelené transformace čerpat z fondu na podporu oživení NextGenerationEU. V němž je k dispozici 750 miliard eur a další prostředky z příštího dlouhodobého rozpočtu EU. Na podporu nezbytných investic komise rovněž přijala pravidla nového mechanismu EU pro financování energie z obnovitelných zdrojů.

Zvýšení cíle EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 bylo poprvé oznámeno v politických směrech předsedkyně von der Leyenové v červenci 2019. Zvýšení je v souladu s cílem Pařížské dohody udržet nárůst globální teploty. A to výrazně pod úrovní 2 °C a usilovat o to, aby tento nárůst nepřesáhl 1,5 °C.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here