Pohřební služby musejí kvůli pandemii více investovat do ochranných pomůcek a dezinfekcí. Podle Asociace pohřebních služeb ČR ale jinak není současná situace pro obor komplikací. V podobném duchu hovoří i zástupci správců hřbitovů.

„Ochranné pomůcky musí v současné době používat všichni zaměstnanci, dezinfekcí musejí být vybaveny veškeré provozy pro veřejnost,“ říká mluvčí Správy pražských hřbitovů [SPH] Oldřiška Dvořáčková.

„U nás je to stejné jako v nemocnici, neboť jsme ze zákona povinni se starat o bezpečnost našich zaměstnanců, kteří přicházejí pro mrtvé také do domácího prostředí, kde nevíme, jestli někdo živý není nakažen covidem-19,” dodává předseda Asociace pohřebních služeb [APS] Jaroslav Mangl.

V uvedených případech si pracovníci podle něj berou celoobličejové masky s filtry třídy devět, jednorázové obleky, návleky na boty a jednorázové rukavice. Před pandemii se používaly jen jednorázové rukavice, výjimečně i jednorázové obleky, které sice byly započítávány do úkonu a nebyly účtovány zvlášť jako náklady na covid-19.

O metodice pohřbívání lidí s covidem

SPH, která je od ledna sloučena s Pohřebním ústavem hlavního města do jedné organizace, upozornila, že Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] vydalo k jejich práci jen doporučení.

„Prospěšnější by ale byly závazné pokyny,“ tvrdí mluvčí SPH.

Podle ní stále chybí závazná a jednotná metodika především týkající se doby, po kterou jsou těla zemřelých s covidem-19 infekční. A to kvůli nakládání s tělem těsně po zesnutí i z dlouhodobého hlediska. Naopak podle Jaroslava Mangla jsou zveřejněné pokyny jasné: „Covid-19 je chřipkový vir a není klasifikován jako vysoce nakažlivá nemoc. Je to prostě pouze chřipka, byť hodně nakažlivá. Ale jen u živých.”

Provádění balzamací a konzervací těl zemřelých zakázáno není. Stejně tak není zakázáno vystavování těl zemřelých, ale ne těch, u nichž byla prokázána nákaza covidem-19.

„Vystavování těla zemřelého s potvrzenou nákazou covid-19 se neprovádí a pozůstalým není umožněna prohlídka těla. Zemřelí s potvrzeným nebo suspektním onemocněním covid-19 mohou být pohřbeni nebo zpopelněni, jak je obvyklé,“ uvádí ve stanovisku k nakládání s těly covid pozitivních osob Klinická skupina COVID Ministerstva zdravotnictví ČR.

Podle zmiňovaného odborného stanoviska zatím nejsou žádné důkazy o přenosu SARS-CoV-2 prostřednictvím manipulace s těly zemřelých osob. Onemocnění covid-19 proto nespadá do kategorie vysoce nakažlivé nemoci ve smyslu zákona o pohřebnictví. O způsobu nakládání s lidskými pozůstatky rozhoduje vždy lékař, který provedl prohlídku těla zemřelého. Pohřební služby jsou povinny se řídit jeho pokyny i pokyny orgánu ochrany veřejného zdraví.

Pohřební služby a situace na jejich trhu

Práce pohřebních služeb je podle jednatelky pražské společnosti Funebralis Karolíny Hrdličkové nyní nejvíce ohrožena zdravotním stavem zaměstnanců.

„Většina z nás si už prošla karanténou, která ale nijak nesouvisela s naší prací. Naši kolegové ‘havrani’ však neztrácejí optimismus a především zůstávají zdraví. Což je pro nás nyní velmi důležité,” dodala.

SPH podle Dvořáčkové v tomto období nezaznamenala zvýšený počet sjednaných pohřbů. To Funebralis za říjen více objednávek přijal. Podle Hrdličkové je ale běžné, že s ochlazením počet úmrtí roste. Což potvrdil i Jaroslav Mangl: „Od počátku listopadu evidujeme mírně zvýšenou úmrtnost. Ovšem pozor. Každý měsíc je jiný a každý listopad má více úmrtí. Průměrná úmrtnost v ČR statisticky je denně bez pandemie zhruba 329 úmrtí.”

Co se týče aktuálních pravidel pohřbívání zesnulých, platí, že poslední rozloučení se zemřelými se sice dále konají, účastnit se jich může nejvíce deset osob. A to je i včetně zaměstnanců pohřebních služeb, smutečního řečníka a dalšího personálu. Nutné je dodržovat rozestupy, mít roušku a dbát hygieny rukou. V praxi to znamená vypuštění fyzického projevu soustrasti, tedy kondolencí pozůstalým.

V souvislosti s pohřbením zemřelého s covidem-19 je praktické vědět, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR požaduje prodloužení tlecí doby u konkrétního hrobu. To se dokládá zápisem do hřbitovní knihy, ze kterého musí být zřejmé, že jde o covid-19 pozitivní tělo. Udává se dále údaj o použitém vaku.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here