Řidičům začaly sloužit dva nové úseky karlovarské dálnice D6. Jsou to stavby Nové Strašecí – Řevničov a obchvat Řevničova. Ty byly zahájeny v roce 2017. Jejich otevření přispěje k vyšší bezpečnosti a zkrácení doby cestování mezi Prahou a Karlovými Vary.

Nové úseky dálnice D6 za bezmála dvě miliardy korun odvedou tranzitní dopravu mimo zastavěná území obcí. Úlevy se dočkají hlavně obce Řevničov a Krušovice. Významně se tak zlepší životní podmínky jejich obyvatel. Taktéž se sníží riziko nehod chodců a cyklistů, klesne imisní zátěž v obytných zástavbách, sníží se hlukové zatížení a zlepší celková dostupnost regionu.

„Nyní otevíráme dva celkem desetikilometrové úseky, další pětikilometrový obchvat Lubence bude hotov v příštím roce. Nikdo se ale nemusí bát, že tím to zase na dlouhé roky končí. Po letech odkladů se dostavba D6 skutečně rozběhne, díky novému liniovému zákonu počítáme s tím, že dálnici D6 dokončíme v roce 2026,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček [za ANO].

Aktuálně je však zprovozněno pouze 41 procent nové dálnice D6, čtyři procenta jsou v realizaci a zbytek [55 %] v přípravě. Ministr přesto v České televizi uvedl, že dálnice D6 bude možná již v roce 2025.

Co je cílem dálnice D6

Ředitelství silnic a dálnic [ŘSD] označuje současnou silnici I/6 [E48] za nevyhovující z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy. Silnice I/6 spojuje hlavní město Praha s průmyslovou aglomerací v severozápadní části republiky a s lázněmi mezinárodního významu – Karlovými Vary, Mariánskými Lázněmi, Jáchymovem a Františkovými Lázněmi. Je vedena z metropole ve směru Nové Strašecí – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb až na hranice se Spolkovou republikou Německo.

ŘSD chce tuto silnici v celé svojí délce nahradit dálnicí D6. Podle jeho zástupců tak nyní na všech zbývajících úsecích D6 probíhá příprava.

„Aktuálně jsme vypsali výběrové řízení na stavbu D6 Krupá, přeložka, kterou zahájíme v příštím roce. Následovat budou stavby D6 na obchvatu Hořesedel a Hořoviček,“ říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Výstavba dálnice začala v roce 1985

Z celé délky budoucí D6 je v provozu několik kratších úseků mezi Prahou a Chebem. V letech 1985 a 1986 byly zprovozněny úseky Kamenné Žehrovice–Kačice a Kačice–Nové Strašecí, k nimž v roce 1994 přibyla stavba Velká Dobrá–Kamenné Žehrovice a v roce 2002 stavba Pavlov–Velká Dobrá. Na konci roku 2008 byl zprovozněn úsek Praha–Pavlov. Celý úsek Praha–Nové Strašecí tak čítal délku 32,9 km.

Koncem listopadu 2006 byl zprovozněn v polovičním a 26. 10. 2007 v celém profilu 5,5 km dlouhý západní průtah Karlovými Vary, který navazuje na již v roce 1992 zprovozněný, avšak jako dálnice neoznačený, východní průtah městem. Od poloviny roku 2010 až do dubna 2012 byly do provozu postupně uváděny čtyři stavby mezi Karlovými Vary a Chebem, konkrétně mezi Jenišovem a Kamenným dvorem. V rámci D6 je již v provozu také 7 km dlouhý obchvat Chebu, který se stavěl v letech 1997–2000.

Od západního konce obchvatu až do Německa byla D6 mezi lety 1993–1997 postavena v polovičním profilu. Na východní konec obchvatu navazuje 4,5 km dlouhá stavba Kamenný Dvůr–Křižovatka Y, zprovozněná 22. 11. 2003. Doposud poslední zprovozněný úsek [11/2015] mezi Lubencem a Bošovem měří 4,1 km. Od 30. 11. 2020 jsou zprovozněny dva úseky D6: Nové Strašecí–Řevničov [5,6 km] a Řevničov, obchvat [4,2 km]. Souvislý dálniční úsek mezi Prahou a Řevničovem je dlouhý 42,7 km.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here