ČMZRB poskytla zvýhodněné covid úvěry za 35 miliard korun

218
covid_uvery
Ilsutrační foto: Pixabay.com

Za prvních letošních deset měsíců firmy a podnikatelé načerpali od Českomoravské záruční a rozvojové banky [ČMZRB], spolupracujících komerčních bank a leasingových společností podporu ve výši 50 miliard korun. Většinou šlo o provozní financování. Přes dvě třetiny podpory byly úvěry z COVID programů.

Do konce října letošního roku ČMZRB s partnery s komerční sféry podpořila 6 600 projektů v objemu 35 miliard korun napřímo poskytnutých nebo zaručených úvěrů. Dalších více než 15 miliard Kč získali podnikatelé z běžných programů banky. Podporu z nich čerpalo ve sledovaném období téměř 3 700 malých a středně velkých firem.

„Přestože jsme v historii České republiky zažili již několik recesí, v žádné z nich jsme neposkytli českým firmám takový objem financování jako v letošním roce. […] Ve své podstatě každý podnikatel, vyjma některých oborů podnikání, v různých fázích svého vývoje u nás může najít vhodné zvýhodněné financování,“ uvádí předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

Jako příklad oborů, na které se podpora nevztahuje uvedl například produkci zbraní či cigaret. Nejčastěji podpory čerpaly malé podniky, tj. firmy s méně než 50 zaměstnanci.

„Bez ohledu na typ produktu v 86 procentech případů námi poskytovaná podpora směřuje živnostníkům a malým podnikatelům. Přes třináct procent čerpají středně velké firmy a necelé procento podniky zaměstnávající více než 250 zaměstnanců,“ upřesnil.

Nejvíce o podporu žádal maloobchod

Podpora od ČMZRB a spolupracujících komerčních subjektů směřuje i napříč jednotlivými obory podnikaní. Nejčastěji však covid úvěry čerpají podnikatelé působící v oblasti maloobchodu a velkoobchodu [38 %], ve zpracovatelském průmyslu [23 %], stavebnictví [12 %] a v ubytovacích a stravovacích službách [8 %].

Podpořené projekty dle oborů podnikání k 30.11. 2020

[ČMZRB]

Podpora poskytovaná ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů směřuje napříč regiony ČR. Nejvíce projektů je prostřednictvím ní realizováno v hlavním městě Praha [15 %] a na území Jihomoravského [14 %] a Moravskoslezského kraje [12 %].

Covid úvěry vyhnaly bilanci ČMZRB na rekord

Finance ČMZRB poskytuje s využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a EU fondů podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu. Za letošek banka poskytla větší objem podpory než v součtu za rekordní roky 2018 a 2019.

Podpora podnikatelům od ČMZRB v letech 2018 až 2020

[ČMZRB]

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je národní rozvojovou bankou. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Národní rozvojový fond SICAV

ČMZRB hraje důležitou roli v případě nově vzniklého Národního rozvojového fondu SICAV [NRF]. Ten by měl být nástrojem pro financování infrastrukturních projektů v Česku a minulý měsíc mu udělila licenci Česká národní banka [ČNB]. Do příprav NRF se kromě ČMZRB zapojily také Česká spořitelna [ČS], Komerční banka [KB], Československá obchodní banka [ČSOB] a UniCredit Bank. Další investoři se mohou přidat kdykoliv v čase.

Banky zapojené do příprav NRF přislíbily investovat do projektů podpořených fondem až sedm miliard korun, jež by měly přilákat další finanční zdroje. V první fázi by tak mohly být podpořeny projekty ve výši až 35 miliard korun. V souvislosti zapojení bank do NRF odborníci často zmiňují, že jejich působnost ve fondu nahrazuje případnou povinnost platit takzvanou bankovní daň, o níž se často diskutuje.

Vrcholný orgán NRF je tříčlenné představenstvo ve složení Jan Barta, Filip Drapák a Lenka Zíb Novotná. Dozorčí orgán Fondu je složen z renomovaných a zkušených představitelů finančního trhu. Jsou jimi Jiří Kunert, Marek Ditz a Petr Kratochvíl. Poradní orgán NRF je pak Národní investiční rada. Ta zastupuje jak investory, tak stát. Předseda Národní investiční rady je Pavel Kysilka. Členy pak Daniel Heller, Vazil Hudák, Petr Zahradník, Radek Špicar, Jitka Haubová, Miroslav Zámečník, Jan Troják a Aleš Barabas.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here