Důvěra v ekonomiku v prosinci po dvouměsíčním poklesu stoupla. Souhrnný indikátor důvěry se v meziměsíčním srovnání zvýšil o 5,9 bodu na hodnotu 87,9. Vzrostly obě jeho složky, indikátor důvěry podnikatelů o 5,4 bodu i indikátor důvěry spotřebitelů o 8,6 bodu. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ].

Důvěra v ekonomiku se po dvouměsíčním poklesu zvýšila. Růst důvěry ČSÚ zaznamenal ve všech odvětvích ekonomiky, včetně spotřebitelské části. Počet spotřebitelů obávajících se zhoršení celkové ekonomické situace se v prosinci snížil. Obavy spotřebitelů z jejich vlastní finanční situace jsou také nižší než v listopadu. Úmysl spořit se zvýšil. Obavy spotřebitelů z růstu nezaměstnanosti v následujících dvanácti měsících se v prosinci meziměsíčně snížily, avšak stále zůstávají výrazně vysoké. Obavy z růstu cen se téměř nezměnily. Ve srovnání s prosincem 2019 je však důvěra spotřebitelů výrazně nižší.

Důvěra v ekonomiku ve službách

Ve vybraných odvětvích služeb [vč. bankovního sektoru] se důvěra podnikatelů po výrazném propadu v předchozích dvou měsících zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 6,8 bodu na hodnotu 78,0.

„Po výrazném poklesu důvěry v předchozích dvou měsících vzrostla v prosinci celková důvěra i v sektoru služeb výrazně postiženém protiepidemickými opatřeními během druhé vlny pandemie,“ uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.

Podle něj byl ale vývoj důvěry v jednotlivých odvětvích služeb výrazně diferencovaný. Růst se týkal jenom vybraných odvětví a byl tažen zejména očekávaným nárůstem poptávky v nadcházejících třech měsících.

„Ani prosincový meziměsíční růst nicméně nezměnil nic na skutečnosti, že důvěra ve službách stále zůstává hluboko pod dlouhodobým průměrem,“ upřesnil.

K prosincovému růstu indikátoru důvěry ve službách přispěly všechny dílčí ukazatele. Hodnocení aktuální ekonomické situace podniků ve službách se oproti listopadu zlepšilo. Podíl respondentů negativně hodnotících současnou celkovou poptávku se snížil. Naopak vzrostl podíl podnikatelů očekávajících zlepšení poptávky po službách v období příštích tří měsíců. Meziročně je ovšem důvěra ve vybraných službách stále výrazně nižší.

Důvěra v průmyslu, stavebnictví a obchodu

V průmyslu se důvěra podnikatelů meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 4,9  bodu na  hodnotu 92,8. Podíl průmyslových podniků hodnotících svou současnou celkovou poptávku jako nedostatečnou se oproti listopadu snížil. Stav zásob hotových výrobků se meziměsíčně téměř nezměnil. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti se zvýšil. Oproti prosinci 2019 je ale důvěra v průmyslu nižší.

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví se ve srovnání s listopadem zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 3,1 bodu na hodnotu 111,6. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po stavebních pracích jako nedostatečnou se meziměsíčně snížil. Podnikatelé ve stavebnictví odhadují, že se v příštích třech měsících téměř nezmění stávající počet zaměstnanců. V meziročním srovnání je důvěra ve stavebnictví stále podstatně nižší.

V odvětví obchodu se důvěra v ekonomiku zvýšila. Indikátor důvěry oproti listopadu vzrostl o 1,1 bodu na hodnotu 93,2. Podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou se po listopadovém poklesu téměř nezměnil. Očekávání ve vztahu k ekonomické situaci pro období příštích tří měsíců jsou v prosinci vyšší. Stav zásob zboží na skladech se téměř nezměnil. Meziročně je ale důvěra v obchodě nižší.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here