Ve třetím čtvrtletí 2020 došlo meziročně ke zhoršení salda hospodaření vládních institucí o 57,5 miliardy korun. Přispěly k tomu zejména ústřední vládní instituce, jejichž saldo hospodaření se zhoršilo o 74,6 mld. korun a skončilo v deficitu 63,2 miliardy korun. Mezikvartálně vládní dluh klesl z 39,9 procenta na 38,4 procenta.

Podle dat Českého statistického úřadu [ČSÚ] saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo ve třetím čtvrtletí 2020 schodku 42,2 miliardy korun. To představovalo 2,9 procenta hrubého domácího produktu [HDP]. Příjmy sektoru vládních institucí činily 40,7 procenta HDP. Výdaje byly 43,6 procenta HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí vzrostla meziročně o 6,9 p. b. na 38,4 procenta HDP. Klesající nominální HDP přispěl k nárůstu zadlužení o 0,1 procentního bodu. Nominální dluh vládních institucí meziročně vzrostl o 386,3 miliardy korun na 2 170,9 miliardy korun.

Dluh sektoru vládních institucí, 3. čtvrtletí 2018 – 3. čtvrtletí 2020

[Zdroj: ČSÚ]

Míra zadlužení ve třetím čtvrtletí 2019 činila 31,5 procenta vůči HDP. Mezičtvrtletně došlo ke snížení míry zadlužení o 1,5 p. b. Nominální dluh poklesl mezičtvrtletně o 93,0 miliardy korun. Přispěl ke snížení míry zadlužení o 1,6 procentního bodu. Příspěvek hrubého domácího produktu činil +0,1 procentního bodu.

Vládní dluh: Příjmy a výdaje ve 3. čtvrtletí 2020

Vládní instituce hospodařily ve 3. čtvrtletí s přebytkem 14 miliard korun. Hospodaření fondů sociálního zabezpečení se meziročně zlepšilo o 1,7 miliardy korun a skončilo v přebytku 7,1 miliardy korun. V roce 2019 vládní instituce hospodařily s deficitem 1,4 miliardy korun.

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, 3. čtvrtletí 2018 – 3. čtvrtletí 2020
Období 3.Q 2018 4.Q 2018 1.Q 2019 2.Q 2019 3.Q 2019 4.Q 2019 1.Q 2020 2.Q 2020 3.Q 2020
mld. Kč 16,3 -10,8 -2,6 25,8 15,3 -23,3 -57,2 -96,0 -42,2
% HDP 1,2 -0,8 -0,2 1,8 1,0 -1,5 -4,2 -7,2 -2,9

Údaje nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně.

Celkové příjmy sektoru vládních institucí klesly ve 3. čtvrtletí meziročně o 1,3 procenta. Na meziročním poklesu příjmů se podílelo zejména snížení příjmů z běžných transferů [-8,7 % na 11,7 mld. Kč], důchodů z vlastnictví [-7,5 % na 5,9 mld. Kč] a daní z výroby a dovozu [-4,5 % na 172,1 mld. Kč]. Naopak nejvíce vzrostly příjmy z kapitálových transferů [+6,3 % na 13,3 mld. Kč] a daně z příjmů [+2,2 % na 124,8 mld. Kč].

Celkové výdaje vládních institucí vzrostly meziročně o 8,6 procenta. Nejvíce vzrostly kapitálové transfery [+133,1 % na 12,3 mld. Kč], zaplacené běžné daně [+35,7 % na 0,9 mld. Kč], dotace [+22,9 % na 39,4 mld. Kč] a sociální dávky [+14,4 % na 249,5 mld. Kč]. Pokles byl zaznamenán u ostatních běžných transferů [-17,3 % na 19,7 mld. Kč] a mezispotřeby [-5,9 % na 79,0 mld. Kč].

Dluh vládních institucí mezičtvrtletně klesl

Ve 3. čtvrtletí 2020 došlo k poklesu dluhu při deficitním hospodaření sektoru vládních institucí. Deficit i snížení dluhu byly pokryty především snížením objemu držených finančních aktiv. A to zejména oběživa a vkladů [-102,9 mld. Kč] a ostatních pohledávek [-19,9 mld. Kč].

Z hlediska jednotlivých komponent dluhu byl meziroční nárůst u emitovaných cenných papírů [+389,8 mld. Kč] a vkladů [+ 3,1 mld. Kč], zatímco objem přijatých úvěrů klesl o 6,6 miliardy korun. Podíl emitovaných cenných papírů vzrostl o 1,6 p. b. na 93,4 procenta a emitované cenné papíry zůstávají hlavní komponentou dluhu. Mezičtvrtletně klesla hodnota všech složek dluhu.

Saldo hospodaření vládních institucí po očištění o sezónní a kalendářní vlivy skončilo ve 3. čtvrtletí 2020 v deficitu 63,3 miliardy korun, což odpovídá 4,4 procenta HDP. Mezičtvrtletně se zlepšilo saldo hospodaření o 18,6 miliardy korun.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here