Cizinci tvořili předloni 15 procent zaměstnanců v Česku

147
zamestnancu
Foto: Pixabay.com

Za poslední desetiletí se podíl zahraničních pracovníků na českém trhu práce téměř ztrojnásobil. Zaměstnanců ze zahraničí přibylo ve všech odvětvích. Dnes to uvedl Český statistický úřad [ČSÚ] s odvoláním na údaje z let 2010 až 2019.

V roce 2010 pracovalo v Česku cca 215 400 zahraničních zaměstnanců. Tvořili 5,5 procenta ze 3,89 milionu zaměstnanců. Na konci roku 2019 mělo zaměstnání v ČR téměř 621 900 lidí z ciziny. Podíl vzrostl na 14,7 procenta. Zaměstnanců bylo celkem 4,23 milionu.

„Je důležité si uvědomit, že bez cizinců by v Česku zaměstnanost vůbec nevzrostla. Za období let 2010 až 2019 nám tady přibylo 407 000 zaměstnanců-cizinců a českých zaměstnanců přitom 63 000 ubylo. Má to samozřejmě demografické důvody,” uvedl ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ Dalibor Holý.

Podle něj cizinci dominantně směřují tam, kde není důležitá jazyková bariéra. To znamená do dělnických profesí. V Česku je i skupina vysoce kvalifikovaných expertů ze zahraničí, a to třeba v oboru informačních technologií. Podle Holého Češi přicházeli v posledním desetiletí hlavně do oborů vzdělávání, zdravotní a sociální péče, vědy, informačních a komunikačních činností.

„Všechna tato odvětví jsou zajímavá tím, že tam je potřeba více kvalifikované práce, tedy kvalifikovanější lidé,” uvedl.

Covid příchod nových zaměstnanců z ciziny zastavil

Epidemie covidu loni příliv cizinců do Česka přerušila, mnoho zahraničních pracovníků se navíc vrátilo zpět do své vlasti. Podle zástupců ČSÚ jde pouze o dočasných jev. V mnoha odvětvích jsou cizinci výraznou a nezastupitelnou částí pracovní síly. V zemědělství a lesnictví jejich podíl od roku 2010 vzrostl z necelých čtyř procent na 17 procent předloni. V ubytování, stravování a pohostinství tvořili čtvrtinu všech zaměstnanců. Před desetiletím to bylo necelých šest procent.

Ve stavebnictví od roku 2010 podíl vzrostl ze 14 na 28 procent. V odvětví administrativních a podpůrných činností, kam spadají agentury práce, tvořili cizinci předloni 54 procent všech zaměstnanců. V roce 2010 to byla desetina. Ve zpracovatelském průmyslu se jejich podíl zvedl ze šesti na téměř 16 procent. V roce 2010 průmyslové podniky zaměstnávaly 66 000 cizinců, předloni 178 700.

Podle ČSÚ předloni každý třetí cizinec pracoval v Česku na pomocných a nekvalifikovaných pozicích. Téměř 23 procent pak obsluhovalo stroje a zařízení nebo se věnovalo řemeslu.

Programy pro cizince z třetích zemí

V Česku fungují tři vládní programy zaměřené na příchod kvalifikovaných zaměstnanců ze třetích zemí. Spadají do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu [MPO]. Je to Program klíčový a vědecký personál, který představuje nejkomfortnější a nejrychlejší způsob, jak do ČR přivést IT specialisty, inženýry, vývojáře a pracovníky na klíčové pozice ve firmách. Dále pak Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program kvalifikovaný zaměstnanec.

Vyřídit pracovní povolení pro cizince trvá čtyři měsíce i déle

Jakkoli vládní programy ekonomické migrace, které se spustily 1. září 2019, fungovaly ještě v první třetině roku 2020 bez jakýchkoliv omezení, situace se otočila s příchodem covidu-19. Platil dokonce zákaz cestování a pozastavilo se přijímání žádostí o pobytová oprávnění na zastupitelských úřadech Česka. 12. března 2020 se pozastavily všechny programy.

Program klíčový a vědecký personál a Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec se plně obnovily 25. května 2020. Program kvalifikovaný zaměstnanec pak až 15. června 2020. A to s tím, že působnost byla limitována na země, v nichž situace umožňovala náběr žádostí na zastupitelských úřadech. Od srpna se tedy obnovily všechny tři programy ekonomické migrace, i když později docházelo k pozastavení náběru žádostí o pobytová oprávnění na některých úřadech kvůli zhoršené epidemiologické situace v zemi.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here