ČMZRB investiční bude kupovat akcie malých a středních firem

130
CMZRB_investicni
Foto: Redakce FinTag.cz

Skupina Českomoravské záruční rozvojové banky [ČMZRB] bude nakupovat minoritní podíly v podnicích, které emitují své akcie na trhu START pražské burzy cenných papírů. To prostřednictvím ČMZRB investiční a až do výše 30 % z emise.

ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu [MPO] zveřejnila výzvu k programu Rizikový kapitál – IPO Fond. Příjem žádostí do programu Rizikový kapitál – IPO Fond se spustí v pondělí 1. února 2021 a poběží až do 30. června 2023. Nástroj je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost [OP PIK]. Jeho cílem je mobilizovat soukromé zdroje a podpořit investice do kapitálu malých a středních firem. ČMZRB tak vůbec poprvé v historii podpoří malé a střední firmy formou kapitálových vstupů.

Přihlásit se do programu může každý malý a střední podnik, který chce, aby část jím emitovaných akcií na trhu START koupila ČMZRB investiční. Přihlásí se prostřednictvím žádosti na webu ČMZRB investiční nebo na webu Burzy cenných papírů Praha [BCPP].

eMan jde na pražskou burzu, přesněji na její trh Start

Z evropských strukturálních a investičních fondů je na program vyčleněno 330 milionů korun. Přijaté žádosti posoudí vždy tříčlenné představenstvo ČMZRB investiční a pak rozhodne o nákupu jednotlivých podílů.

„Pokud podnik splní podmínky programu a jeho požadavek bude v souladu s investiční strategií, rozhodne představenstvo o nákupu akcií až do výše 30 procent z celkové emise. Přičemž minimální výše investice IPO Fondu může být tři miliony korun a maximální 50 milionů korun,“ uvádí předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

Pilulka Lékárny nabídla akcie investorům. Vyplatí se je koupit?

„Vzhledem ke kapacitě programu 330 milionů korun očekáváme, že bychom mohli podpořit kolem deseti malých a středních podniků,“ dodal s tím, že předpokládaná doba investice jsou čtyři roky. Následně bude ČMZRB investiční reagovat na poptávku na trhu.

Pro peníze od ČMZRB investiční na trh START

Podporu ve formě kapitálových vstupů budou moci získat emitenti splňující definici malého a středního podniku. Zároveň musejí být akciovou společností a mít hlavní místo podnikání mimo region hlavního města Prahy. Podle generálního ředitele BCPP Petra Koblice veřejný úpis akcií představuje pro firmy zajímavou šanci, jak získat kapitál na svůj další rozvoj.

Díky trhu START mají české malé a střední firmy od roku 2017 možnost využít ke svému financování kapitálový trh. Další potenciální zdroj investičního kapitálu vítáme. Investice státního subjektu totiž může přinést větší kredibilitu a motivovat tak další soukromé investory k nákupu akcií emitovaných malými a středními podniky,“ říká Koblic.

Trh START vidíme velice pozitivně, říká mluvčí pražské burzy

Trh START, provozovaný Burzou cenných papírů Praha, je jediným spolupracujícím mnohostranným obchodním systémem k datu vyhlášení výzvy ČMZRB a MPO.

Pokud se program osvědčí, bude pokračovat

Českomoravská záruční a rozvojová banka se dlouhodobě zaměřuje na podporu malých a středních podniků ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů. S podporou ve formě kapitálových vstupů začala v roce 2018 prostřednictvím Středoevropského fondu. V něm vystupuje v roli investora ve fondu fondů Evropského investičního fondu. IPO Fond bude prvním programem, kde bude prostřednictvím dceřiné společnosti ČMZRB investiční nakupovat minoritní podíly v malých a středních společnostech napřímo.

Pokud se program osvědčí, jsme připraveni v rámci nového programovacího období v této formě podpory pokračovat,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha.

Dodejme, že ČMZRB investiční, a.s. je akciovou společností v 100% vlastnictví ČMZRB. Jejím hlavním cílem je podpora veřejných a soukromých investic. A to prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů, které jsou založeny na principu návratnosti. Společnost tento cíl naplňuje prostřednictvím správy finančních nástrojů a fondu fondů. Investorem jsou příslušné řídicí orgány státní správy.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here