Loni poklesl průměrný počet skutečně odpracovaných hodin za týden o 3,6 hodiny na 31,6 hodiny. U zaměstnanců to bylo o 3,2 hodiny na 32,5 hodiny. Podstatně výrazněji klesla tato hodnota v kategorii podnikatelů o 7,2 hodiny na 33,9 hodiny. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ].

V rámci jednotlivých odvětví byl nejvyšší pokles týdně skutečně odpracovaných hodin v sekci ubytování, stravování a pohostinství [meziročně o 14,7 hod., tj. téměř o 40 %]. Značně se snížil v ostatních činnostech zahrnujících mimo jiné mnoho osobních a podpůrných služeb [o 11,4 hod. na 21,6 hod.]. A dále pak klesl v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech [o 8,4 hod. na 24,4 hod.].

V roce 2020 ubylo pracujících

ČSÚ dále uvedl, že počet pracujících ve věku 15 a více let se loni meziročně snížil o 87,5 tis., tj. o 1,6 % na 5 217,2 tis. Počet mužů se snížil o 32,0 tis. a počet žen o 55,5 tis. Počet zaměstnanců klesl o 88,3 tis. na 4 337,1 tis. Zároveň se snížil celkový počet podnikatelů [sebezaměstnaných] o 1,3 tis., a to v důsledku snížení počtu podnikatelů se zaměstnanci [zaměstnavatelů] o 7,6 tis.

Součet podnikatelů bez zaměstnanců [pracujících na vlastní účet] naopak vzrostl o 6,3 tis. Mírně se zvýšil i počet pomáhajících rodinných příslušníků o 2,1 tis. osob. Zaměstnanost se snížila ve všech pětiletých věkových skupinách v mladším produktivním věku do 45 let, celkem o 140,3 tis. osob. Pokles byl markantní zejména u žen v tomto věku [o 80,4 tis.].

Celkový počet nezaměstnaných vzrostl

Celkový počet nezaměstnaných ve věku 15 a více let se meziročně zvýšil o 52,5 tis. a dosáhl 161,7 tis. osob. Došlo jak k nárůstu počtu nezaměstnaných žen o 32,8 tis. na 89,2 tis., tak k nárůstu počtu nezaměstnaných mužů o 19,6 tis. na 72,6 tis. V absolutním vyjádření vzrostl počet nezaměstnaných nejvíce v Praze [o 13,4 tis.] a ve Středočeském kraji [o 12,3 tis.]. Součet nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně zvýšil o 3,6 tis. a dosáhl 34,8 tis. osob.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15–64letých [podíl nezaměstnaných na pracovní síle, tedy součtu zaměstnaných a nezaměstnaných] ve 4. čtvrtletí 2020 meziročně stoupla o 1,0 p. b. na 3,1 procenta.

Z regionálního pohledu byl nejvyšší meziroční nárůst míry nezaměstnanosti i nejvyšší hodnota v kraji Karlovarském [o 2,3 p. b. na 6,1 %] a Ústeckém [o 2,2 p. b. na 4,6 %]. Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v Pardubickém [1,3 %] a Zlínském kraji [1,8 %].

Počty ekonomicky neaktivních osob

Naopak počet osob ekonomicky neaktivních ve věku 15 a více let se meziročně zvýšil o 49,8 tis. na 3 609,1 tis. Součet ekonomicky neaktivních žen i mužů vzrostl téměř stejně [ženy nárůst o 25,2 tis, muži nárůst o 24,6 tis.]. Zvýšil se zejména počet ekonomicky neaktivních žen ve věku do 29 let [o 20,1 tis.]. Podle stupně dosaženého vzdělání se jedná především o vysokoškolačky a ženy se středním vzděláním s maturitou. Zvýšení počtu ekonomicky neaktivních mužů bylo především ve věkové skupině 60 a více let [o 10,7 tis.].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here