Stavební produkce v roce 2020 reálně meziročně klesla o 7,7 procenta. Produkce pozemního stavitelství se snížila o 10,1 procenta a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles o 1,0 procenta. Stavebnictví kleslo i loni v prosinci. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ].

„Stavební produkce v roce 2020 meziročně klesla o 7,7 procenta. Omezení se projevila zejména v pozemním stavitelství, kdy v průběhu roku docházelo k omezování provozu firem z důvodů nedostatku pracovní síly, váznoucí poptávky či administrativní nepřipravenosti staveb. S problémy se potýkala zejména nová výstavba. Práce na rekonstrukcích a modernizacích tolik zasaženy nebyly,” uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Dodal, že počet vydaných stavebních povolení loni meziročně klesl o 0,3 procenta. Stavební úřady jich vydaly 85 987. Orientační hodnota těchto staveb činila 389,7 miliardy korun a v porovnání s rokem 2019 klesla o 5,9 procenta.

Počet zahájených bytů se loni meziročně snížil o 8,9 procenta [35 253 bytů]. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 2,5 procenta. V bytových domech byl pokles o 24,5 procenta. Počet dokončených bytů v roce 2020 se meziročně snížil o 5,4 procenta a činil 34 433 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 0,1 procenta. V bytových domech došlo k poklesu o 13,7 procenta.

Stavební zakázky a růst mezd v roce 2020

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v roce 2020 v tuzemsku uzavřely 63 159 stavebních zakázek. Meziročně tento počet vzrostl o 1,0 procenta. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 1,1 procenta a činila 251,9 miliardy korun. V pozemním stavitelství to bylo 116,2 miliardy korun [+6,4 %] a v inženýrském stavitelství 135,7 miliardy korun [-3,1 %]. Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila čtyři miliony a zůstala meziročně beze změn.

Ke konci roku 2020 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 18,3 tisíc zakázek [-2,6 %]. Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 199,8 miliardy korun [+16,8 %].

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v roce 2020 meziročně snížil o 1,4 procenta. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v roce 2020 meziročně vzrostla o 3,5 procenta.

Stavební produkce loni v prosinci

Stavební produkce v prosinci reálně meziročně klesla o 12,4 procenta. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 2,0 procenta. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 16,5 procenta. Produkce inženýrského stavitelství meziročně zůstala stejná.

Průmyslová produkce v listopadu klesla, stavebnictví rostlo

Stavební úřady vydaly meziročně o 0,7 procenta stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení klesla o 2,8 procenta. Počet zahájených bytů v prosinci 2020 meziročně klesl o 23,0 procenta a dosáhl hodnoty 2 728 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 21,3 procenta. V bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 43,1 procenta.

Počet dokončených bytů v prosinci 2020 meziročně rostl o 5,4 procenta a činil 4 475 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 4,3 procenta, v bytových domech počet dokončených bytů rostl o 25,6 procenta.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v prosinci 2020 meziročně snížil o 2,0 procenta. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2020 meziročně vzrostla o 5,2 procenta.

Stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2020

Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2020 byla reálně v porovnání s 3. čtvrtletím 2020 nižší o 1,9 %. Meziročně produkce klesla o 10,3 procenta. Produkce pozemního stavitelství se meziročně snížila o 13,7 procenta a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles o 2,2 procenta.

„Stavebnictví se v prosinci zřetelně rozdělilo na dva odlišné segmenty. Pozemní stavitelství zaznamenalo největší pokles za celý rok a kromě útlumu způsobeného epidemickou situací mu neprospěla ani vyšší základna. Naopak inženýrské stavitelství po šesti měsících poklesů zaznamenalo kladnou nulu, což je s ohledem na okolnosti dobrý výsledek,” uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2020 v tuzemsku uzavřely 16 498 stavebních zakázek. Meziročně tento počet vzrostl o 0,3 procenta. Celková hodnota těchto zakázek se meziročně zvýšila o sedm procent a činila 67,6 miliardy korun. Pozemní stavitelství činilo 32,2 miliardy korun [+6,7 %] a na inženýrském stavitelství 35,4 miliardy korun [+7,3 %]. Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,1 miliony korun a byla meziročně o 6,7 procenta vyšší.

Počet zahájených bytů ve 4. čtvrtletí 2020 se meziročně se snížil o 15,1 procenta. Činil 8 101 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 14,2 procenta, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles o 30,3 procenta.

Počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2020 meziročně vzrostl o 4,4 procenta a činil 11 132 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 2,2 procenta. V bytových domech vzrostl o 18,6 procenta.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here