Program Antivirus pokračuje dál. Stát se brání jeho zneužívání

215
program_Antivirus
Ilustrace: Pixabay.com

Podpůrný program Antivirus pokračuje do 30. dubna. Včera [23.2.] to schválila vláda. Vysvětlila to přetrvávajícími restrikcemi v ekonomice a skutečností, že Parlament ČR dosud neschválil novelu zákona o zaměstnanosti, který zavádí takzvaný kurzarbeit, o jehož potřebě mluví bezmála rok.

Prodloužený program Antivirus doznal několika změn. Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV] zohlednilo změny dočasného rámce Evropské komise [EK], díky čemuž dojde ke zvýšení limitu čerpání v programu Antivirus [i dalších podporách, pozn. red.] jedním zaměstnavatelem z 800 tisíc eur na 1,8 milionu eur. To dle aktuálního kurzu odpovídá navýšení podpory v souhrnné výši až 46 521 000 korun.

„V praxi to znamená, že příspěvek v Antivirus Plus, jenž je poskytován uzavřeným provozům, bude moci být poskytnut po delší dobu a širšímu okruhu zaměstnanců,“ uvedlo MPSV.

Úřad uvedl, že příspěvek bude nadále poskytovat jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad trvá alespoň tři měsíce.

„Tato podmínka zamezí vzniku nových pracovních poměrů vytvořených zaměstnavatelem výhradně za účelem získání příspěvku. V tomto případě se jedná o reakci na praktické poznatky některých pracovišť Úřadu práce ČR a snahu MPSV ještě více zefektivnit poskytování prostředků státního rozpočtu,“ uvedl úřad.

Kde a jak Antivirus pomáhá

Do programu Antivirus se prozatím zapojila každá čtvrtá firma v soukromé sféře. Nejčastěji šlo o firmy z oblasti velkoobchodu a maloobchodu [23 %], ubytování, stravování a pohostinství [19 %] a zpracovatelského průmyslu [16 %]. Z programu úřad podpořil každého čtvrtého zaměstnance. U průměrného příspěvku stát podpořil dvě jeho měsíční výplaty. Přehled čerpání z programu zde.

MPSV uvedlo, že díky Antiviru se míra nezaměstnanosti stále drží v přijatelných mezích. Pouze 3,9 procenta nově nezaměstnaných osob po 1. březnu přišlo na Úřad práce ČR [ÚP ČR] z podniků, které využívaly Program Antivirus. Riziko ztráty zaměstnání v podnicích zapojených do Antiviru bylo mnohem nižší než u podniků, které do programu nevstoupily.

Program Antivirus vs. kurzarbeit

Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu a zaměstnanci v karanténě. A+ je určen pro podniky, které byly uzavřené v souvislosti s vládním nařízením [například restaurace, fitness apod.]. V režimu B stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které koronavirová krize dopadla nepřímo. Například skrze pokles odbytu nebo dodávek vstupů.

Základní rozdíl mezi programem Antivirus a návrhem kurzarbeitu je v tom, že kurzarbeit již nebude stát na podmínce překážek v práci, ale udržení částečné zaměstnanosti. Podle návrhu novely zákona o zaměstnanosti by se kurzarbeit využíval pouze při vážném ohrožení ekonomiky, přírodní pohromě, epidemii, kyberútoku či jiné mimořádné události.

J. Maláčová: Připravili jsme trvalý kurzarbeit, teď je na řadě MPO

Známé parametry návrhu kurzarbeitu jsou

  • Rozsah překážek v práci činí 20-80 % pracovní doby [tj. 1 až 4 dny v týdnu] u každého podpořeného zaměstnance.
  • Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Po celou dobu podpory je její výše konstantní. Maximální částka je na úrovni průměrné mzdy v národním hospodářství.
  • Podpůrčí doba činí až 12 měsíců u každého podpořeného zaměstnance.
  • Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
  • Po dobu přidělování práce [tj. v době, kdy kurzarbeit není aktivní] běží standardní režim.

Podoba schváleného kurzarbeitu nadšení nevyvolává

Podle poslední verze novely by přesnější podmínky programu nastavila vláda ve svém nařízení. Stanovila by region, odvětví, rozsah zkrácené práce i dobu, po kterou by část mzdy vyplácel stát. Zatím je tedy známo, že pracovník by doma mohl zůstat až čtyři dny v týdnu. Dostával by za neodpracované hodiny 70 procent čistého, nejvýše však do celostátní průměrné mzdy. Podporu by mohli dostat zaměstnanci se smlouvou na dobu neurčitou, kteří jsou v podniku alespoň čtvrt roku. Státní příspěvek by se jim zahrnul do příjmů, dlužníkům by se z něj strhávaly nařízené splátky a zohledňoval by se při vyplácení dávek.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here