EU znovu válčí s Británií o úrokové swapy. Chce je do Frankfurtu

229
urokove_swapy
Foto: Eurex

Evropská komise [EK] nyní nevede válku s Británií pouze o vývoz a dovoz vakcín proti covidu, ale i o to, kde po brexitu vypořádat lukrativní clearingové účtování. Úrokové swapy v eurech se totiž doposud obchodují hlavně v londýnské City. A právě to se nelíbí EK, která je chce převést na Eurex do Frankfurtu.

Server Politico.eu v článku EU wrestles for control of euro clearing after Brexit cituje evropského komisaře pro finanční služby Maireada McGuinnesse. Ten říká: „Fakt, že se velká část obchodů denominovaných v euru vypořádává mimo EU, je zdrojem nestability.“

Upozorňuje, že přesun těchto obchodů na území Evropské unie je klíčový, aby si vlády a centrální bankéři udrželi vliv na dění v eurozóně v dobách krize.

Podle Ulricha Karla, šéfa clearingových služeb v londýnské centrále americké International Swaps and Derivates Association [ISDA] jsou politické proklamace jedna věc, ale praxe je věc druhá.

Tvrdí, že přesun podstatné části clearingových operací do zemí Evropské unie je riskantní.

„Přesun rozsáhlých portfolií by byl velice náročný. Ten úkol je tak rozsáhlý, že i při sebemenším klopýtnutí by mohl destabilizovat finanční trhy,“ říká k možnosti přesunout úrokové swapy z Londýna Ulrich Karl.

Nejde o drobné, ale o více než 46 trilionů eur

Úrokové swapy jsou finanční transakce, které využívají banky, investiční a penzijní fondy, pojišťovny a další finanční instituce. Ty se jejich prostřednictvím jistí proti nečekaným nákladům na půjčky v důsledku vývoje úrokových sazeb.

Tyto swapy jsou pak „cleared“, to jest monitorovány a provedeny, prostřednictvím clearingových domů. Jakým je například LCH v Londýně, který je v této oblasti jedničkou. Clearingový dům swapy nakupuje od prodávajícího a dále je prodává kupujícímu. Kontrakty se realizují v dolarech, eurech, jenech i v jakékoliv jiné měně. Avšak 90 procent obchodu uskutečňovaného prostřednictvím LCH se odehrává právě v eurech. V rámci evropského jednotného trhu je pak pouze jedna taková instituce, a tou je Eurex ve Frankfurtu.

Snaha přesunout tyto operace zcela nebo alespoň z větší části z Londýna na kontinent bude důležitý úkol ve válce o finanční služby. Na rozdíl od obchodování s akciemi, které se na začátku roku přesunulo do Amsterdamu, to s clearingovými službami tak jednoduché není.

Londýn: Obchodníci v City získávají nové trhy i zákazníky

Už jejich “pouhý” objem z toho dělá problém. LCH provádí swapové obchody v euru zhruba v objemu 46 trilionů eur, což je více než trojnásobek ekonomiky EU. Rizika vyplývající z narušení trhu takového objemu jsou důvodem, proč Evropská komise povolila londýnským clearingovým domům obsluhovat jejich evropské klienty do poloviny roku 2022.

Ovšem ta samá rizika jsou rovněž důvodem, proč EU nechce opustit trh, který funguje vně jejích hranic a proč Evropská komise polevila v tlaku na banky a clearingové domy, aby přesunuly svůj byznys do Evropské unie.

Pozorovatelé proto tvrdí: Signál vyslaný finančnímu sektoru je jasný. Finanční instituce v EU musí omezit své aktivity v Británii [v tamních clearingových domech] a clearingové domy v EU musí zvýšit kapacitu.

Jde o druhý pokus získat úrokové swapy

Aktuální válka o clearing je již druhým pokusem EU stáhnout clearingové služby na kontinent. Ale ani ten první z roku 2011 nedopadl dobře. Již tehdy Evropská centrální banka [ECB] varovala, že finanční, právní a provozní problémy clearingových domů můžou mít vliv na euro. Británie tehdy byla ještě člen EU, ale to ECB nestačilo. Pobouřen žádostí LCH o více záruk za italské vládní dluhopisy usiloval frankfurtský regulátor přesunout euroclearingové operace pouze do eurozóny.

Británie se tlakům ubránila, v roce 2015 Evropský soud rozhodl, že ECB nemá právo regulovat clearingové operace. Podle komentátorů právě to usnadnilo rozhodnutí Británie odejít z EU.  

Obavy ECB se od té doby zmírnily. Obchod s reposazbami eura a vládních dluhopisů se přesunul do pařížské pobočky LCH a úřad European Securities and Markets Authority získal oprávnění vyžadovat informace, a dokonce i provádět kontrolu v kancelářích clearingových domů. Zvláště pak těch, které jsou životně důležité pro unijní finanční sytém – včetně LCH, ICE Clear Europe a do jisté míry i v LME Clear.

Frankfurtský Eurex zvýšil svoji kapacitu

Většina odborníků tvrdí, že pro Brusel bude obtížné přesunout obchody na mezinárodním trhu z Londýna, avšak alespoň v případě penzijních fondů a pojišťoven, bude EU na přesunu jejich aktivity do EU trvat.

Komise se snaží odhadnout, jak zapůsobit na banky, pro které by byl přesun obchodování s deriváty na kontinent nejsnadnější – a zdá se, že jistý úspěch zaznamenala.

Frankfurtský Eurex zvýšil svoji kapacitu a snaží se přesvědčit banky, aby se „přestěhovaly“. To by sice vedlo ke zvýšení objemu obchodování se swapy úrokových měr eura, ale ne natolik, aby ohrozil obchodování LCH. Například německá banka DekaBank převedla již v roce 2019 svoji aktivitu z LCH do Eurexu. Podle údajů Clarus Financial Technology se ale podíl Eurexu na celkovém clearingovém trhu ve srovnání s loňským rokem příliš nezvýšil a zůstává na úrovni 3,7 procenta.

Odborníci se domnívají, že Evropská komise byla příliš měkká [na rozdíl od ECB, která v roce 2011 ukázala zuby] a že by mělo finanční odvětví zareagovat na tento citlivý přístup.

„Komise říká nenutíme vás… ale pokud tak neučiníte, nebudete moci využívat výhod ekvivalentního přístupu,“ uvedl zdroj, který si nepřeje být jmenován.

Investiční banky jsou k přesunu portfolia svých klientů do Eurexu připraveny – ovšem za poplatek, který by jim kryl rizika. Příkladem může být Japonsko, které na své území přetáhlo swapové obchody denominované v jenech.

Prudká eskalace pochybné legálnosti

Snaha Komise údajně rozzlobila guvernéra Bank of England, Andrew Baileyho, který ji popsal jako „prudkou eskalaci pochybné legálnosti“. Jeho poznámka naráží na skutečnost, že firem z EU se týká pouhých 25 procent obchodů LCH v oblasti euroclearingu. Zbytek tvoří mezinárodní účastníci jako japonské banky a americké fondy. A EU na ně nemůže vyvíjet tlak, protože by to vedlo ke globálnímu jitření vášní.

Potíž je i podstata úrokových swapů, které zahrnují mnoho účastníků, clearingové domy fungují jen jako prostředníci a klienti nevědí, kdo stojí na opačné straně transakce.

To znamená, že spíše než jednoduché převedení balíku kontraktů týkajících se zákazníků z EU, se musí každá derivátová pozice v LCH rozpracovat, a pak může být předána Eurexu k dokončení. Což ale představuje vysoké náklady a riziko.

Nebezpečí, že se něco zvrtne, se jen zvýší, pokud by unie přistoupila k okamžitému přechodu. To třeba ve chvíli, kdyby například European Securities and Markets Authority se sídlem v Paříži, která dozoruje odvětví s ohledem na brexit, doporučila, aby Brusel přestal uznávat ze dne na den londýnské clearingové domy.

Úrokové swapy: Hrozí zhroucení trhu?

Velký počet hráčů snažících se naráz přesunout svůj byznys by mohl přinést i kolaps. A to kvůli tomu, že na opačné straně kontraktů prováděných Eurexem nebude dost protihráčů.

Záležet bude na tom, jaký objem obchodů je Komise schopna pro začátek přetáhnout přes Kanál. Clearingový trh totiž potřebuje k hladkému vypořádávání různých pozic určitý objem obchodů.

Což významně ztěžuje přesun obchodů z dominantních clearingových domů, jakým je například LCH. Ale pokud se EU podaří převzít určitý tržní podíl a vybudovat dostatečnou likviditu, pak může dosáhnout bodu obratu a nastartovat příliv obchodů do unie.

„Cesta je připravena, jen někdo musí zvednout závoru,“ uvedl za podmínky anonymity jeden z londýnských bankéřů.

Michal Achremenko

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here