Antivirus využila menšina firem. Mnohé na něj prostě nedosáhly

184
Antivirus
Foto: FinTag.cz

Program Antivirus, který slouží k podpoře zaměstnanosti, využilo podle Registru smluv od března 2020 do února 2021 celkem 42 404 společností a 13 040 fyzických osob podnikatelů. Do programu se zapojilo 11 % aktivních společností a 15 % podnikatelů se zaměstnanci. Vyplývá to z dat společnosti CRIF.

Nejčastěji program využívaly společnosti a podnikatelé v segmentu ubytování a stravování. V přepočtu na společnosti a podnikatele u nás program využilo oproti průměru třikrát více firem a šestkrát více podnikatelů.

„Celkově se programu Antivirus zatím zúčastnilo osm procent všech registrovaných společností. Z dlouhodobých statistik Registru ekonomických subjektů ale vyplývá, že přibližně třetina registrovaných společností nevykazuje žádnou činnost. Reálně tedy podporu využilo přibližně jedenáct procent aktivních společností,“ vysvětluje analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková.

Program Antivirus pokračuje dál. Stát se brání jeho zneužívání

Podle ní se potvrdilo, že nejčastěji využívaly Antivirus společnosti z nejvíce zasažených oborů. Například v ubytování a stravování program využila čtvrtina registrovaných společností. Což je třikrát více než činí celostátní průměr. V ostatních činnostech, kam spadají osobní služby, šlo o 18 procent registrovaných firem. V oblasti vzdělávání, zdravotní a sociální péče šlo o 17 procent společností.

Zajímavé je, že i v těch nejvíce postižených odvětvích využila prozatím program Antivirus pouze menšina firem. Zbylé společnosti o dotace z programu buď nepožádaly, nebo na něj nedosáhly,“ doplňuje Kameníčková.

Antivirus využila šestina podnikatelů se zaměstnanci

Státní program na podporu zaměstnanosti je určený také pro podnikatele. Z 89 tisíců podnikatelů, kteří mají zaměstnance, ho využilo 13 tisíc z nich, tedy 15 procent. Třetina podnikatelů, kteří program Antivirus využili, působí v oblasti ubytování a stravování. Tento sektor se tak výrazně vymyká nejen v rámci obchodních společností, ale i mezi podnikateli.

„Zatímco v rámci celé České republiky využilo program Antivirus pouze 0,6 procenta podnikatelů, v ubytování a stravování šlo o 3,4 procenta podnikatelů, což je téměř šestkrát více,“ upozorňuje Kameníčková.

S výrazným odstupem následuje doprava, kde program využilo jedno procento podnikatelů.

„Jelikož program je otevřený pouze pro společnosti a podnikatele, kteří mají zaměstnance a platí za ně sociální pojištění, většiny podnikatelů se logicky netýká,“ dodala.

Čerpání programu Antivirus podle krajů

Nejvíce společností čerpalo prostředky z programu Antivirus na Zlínsku. V něm se do něj zapojilo 14 procent všech registrovaných firem. Následoval Jihočeský kraj s 13 procenty společností a Vysočina s 12,5 procenta registrovaných firem. V Praze program využilo pouze 5,5 procent společností a na Karlovarsku a v Olomouckém kraji necelých šest procent firem.

Hudebniny: Když zažádáme o Antivirus, do týdne přijdou peníze

Velké rozdíly v čerpání z programu panovalo v rámci jednotlivých krajů u podnikatelů. V Karlovarském kraji program využilo 0,9 procenta podnikatelů. V Pardubickém kraji a na Vysočině to bylo 0,8 procenta, v Praze pak pouze 0,4 procenta. Ve Středočeském kraji šlo o 0,5 procenta registrovaných podnikatelů.

Firmy byly před pandemií v dobré kondici

Podle zástupců CRIF většina společností, která dotační program využila, byla před pandemií v dobré ekonomické kondici. Šlo o 84 procent firem, které nehlásily podle průzkumů společnosti žádná rizika. 15 procent firem vnímalo méně závažná rizika. Pouhých 0,5 procenta tvrdilo, že jejich budoucnost je ohrožena. Dodejme, že firmy a podnikatelé se zaměstnanci dlouhodobě volají po zavedení takzvaného kurzarbeitu podle německého vzoru. Ten však současná vláda nebyla schopna připravit. A to i přes četné přísliby již loni.

Jiná aktuální zpráva je, že v žádostech o podporu z programu Antivirus firmy často chybují. Úřad práce provedl do konce března kontrolu u zhruba tisícovky z nich a více než 40 procent firem muselo podporu úřadu vrátit.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here