Koncesionářské poplatky neboli poplatky za televizní a rozhlasové vysílání musí povinně platit každá domácnost, která vlastní technicky způsobilý televizní nebo rozhlasový přijímač. Avšak kdo hradí poplatky v pronajatém bytě? A jak se liší úhrada v případě podnikání v nájemním bydlení?

Výši koncesionářských poplatků stanovuje zákon a v roce 2021 činí 135 korun měsíčně za televizi a 45 korun měsíčně za rozhlas. Splatnost poplatků je 15. den každého kalendářního měsíce a přihlásit se k nim je nutné do 15. dne od chvíle, kdy vám vznikla povinnost je hradit. Kdo poplatky neplatí, vystavuje se riziku vysoké pokuty. Sankce za nepřihlášenou televizi činí deset tisíc korun, za rádio pak pět tisíc korun.

Česká televize: Na ředitele se skládá jedno české město

Existují dvě výjimky, kdy může být člověk od hrazení poplatků osvobozen. Prvním případem je situace, kdy součet příjmů všech členů domácnosti za uplynulé čtvrtletí nepřesahuje 2,15násobek životního minima. Druhý důvod k osvobození je zdravotní handicap. Poplatky nemusí hradit lidé postižení úplnou či praktickou slepotou obou očí nebo oboustrannou úplnou či praktickou hluchotou. To však jen za předpokladu, že v jejich domácnosti nežije žádný člen, který dané podmínky nesplňuje.

První měsíc hradí koncesionářské poplatky pronajímatel

Jak je to s koncesionářskými poplatky v případě nájemního bydlení? Po nastěhování do pronajatého bytu vybaveného televizí či rozhlasovým přijímačem musí poplatky hradit nájemník. A to od druhého měsíce svého pobytu.

Za první měsíc pronájmu odvádí poplatky majitel bytu. Pokud ale nájemník již platí svým jménem poplatky jinde, například v místě svého trvalého bydliště, znovu je již hradit nemusí, vysvětluje vedoucí právního oddělení společnosti UlovDomov.cz Štěpán Smoleja.

Podle něj v případě dosud neobsazeného bytu, který je vybaven televizním či rozhlasovým přijímačem, padá povinnost hradit příslušné poplatky na majitele bytu.

„Opět ale platí, že pokud majitel již poplatky hradí ve svém vlastním trvalém bydlišti, podruhé je již platit nemusí. Tato podmínka se však nevztahuje na pronájem v rámci podnikání, a to ani při pronajímání například přes Airbnb,“ upřesňuje s tím, že podnikající osoba musí poplatky hradit za všechny televizní a rozhlasové přijímače.

Přihlásit se k placení koncesionářských poplatků a zároveň zařídit i jejich úhrady lze dvojím způsobem.

Jde to osobně vyplněním evidenčního formuláře na pobočkách České pošty, načež je možné poplatky hradit přes SIPO. Další možností je platit poplatky online. Tehdy je třeba zaregistrovat se na portálu České televize i Českého rozhlasu a následně částky platit bankovním převodem přímo daným médiím.

Poplatníkem je každý odběratel elektrické energie

Stejně jako u jiných povinných poplatků, ani v tomto případě se placení nedá beztrestně vyhnout. Za poplatníka je totiž považován každý odběratel elektrické energie. Při kontrole hrazení koncesionářských poplatků se tak porovnává evidence registrovaných poplatníků a odběratelů elektřiny.

Pokud veřejnoprávní média zjistí, že odběratel elektřiny není evidován jako registrovaný poplatník, zasílají výzvu. V případě, že vyzvaná osoba televizní či rozhlasový přijímač nevlastní, má povinnost poslat do 30 dnů čestné prohlášení, které takovou skutečnost potvrzuje. Totéž pak platí v případě, kdy za domácnost hradí koncesionářské poplatky někdo jiný, nebo kdy člověk svým jménem poplatky hradí na jiné adrese.

Zapomenete-li čestné prohlášení poslat, média veřejné služby budou automaticky předpokládat, že přijímač vlastníte, ale neplatíte za něj. Je tedy dobré s tím nájemníky či podnájemníky obeznámit a jejich povinnost jim připomenout,“ dodává Smoleja.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here