SFŽP ČR otevře výzvy pro průmyslové podniky za 7,5 mld. Kč

184
SFZP_CR

Státní fond životního prostředí ČR [SFŽP ČR] otevře 19. 7. tři nové výzvy z Modernizačního fondu za celkem 7,4 mld. Kč. O dotace mohou žádat průmyslové podniky zařazené do systému obchodování s emisními povolenkami [EU ETS].

Po již dříve vyhlášených výzvách na modernizaci tepláren a výstavbu fotovoltaických elektráren pokračuje Modernizační fond se třemi výzvami na modernizaci zdrojů i technologií průmyslových podniků zařazených do systému EU ETS. Do něho v ČR aktuálně spadají desítky provozů ze sektorů výroby oceli a železa, cementu a vápna, celulózy a papíru, chemického průmyslu, rafinérií atd.

„Podpoříme jak rekonstrukci, tak náhradu starého zdroje za nový, v obou případech je ale podmínkou, že musí dojít ke změně paliva ze špinavého na čisté. Dotaci je možné získat také na zavedení technologií využívajících vodík, aplikaci postupů, které zefektivní nakládání s energií nebo na snížení energetické náročnosti budov, v nichž výroba a zpracování probíhá,” uvedl ředitel SFŽP ČR Petr Valdman.

Ve výzvách bude možné čerpat podporu například na projekty zaměřené na energetické využití „vlastní” biomasy [odpadu z výroby] v rámci dřevozpracujícího průmyslu. Podporu mohou získat projekty na využití odpadního tepla z energeticky náročné výroby [sklářský, keramický, či hutní průmysl] pro další výrobní proces. Dotace jsou určené rovněž na modernizace a s tím spojené snížení energetické náročnosti výroby veškerého výrobního a zpracovatelského průmyslu. V tomto případě se jedná především o keramický a chemický průmysl, výrobu cementu, hutě apod.

SFŽP ČR poskytne 30 až 80 % uznatelných nákladů

Elektronický příjem žádostí bude ve všech třech výzvách zahájen 19. července 2021 ve 12:00 prostřednictvím informačního systému AIS SFŽP ČR. Žádosti mohou podávat všichni zájemci, kteří se již dříve zapojili do předregistrační výzvy. Příjem žádostí končí příští rok v lednu. V případě výzvy pro náročnější projekty s podporou nad 15 mil. eur příjem žádostí poběží až do března příštího roku. Anebo do vyčerpání dvojnásobku alokace výzvy.

„V závislosti na typu projektu, velikosti podniku a regionu se výše dotace bude pohybovat v rozmezí od 30 do 80 procent. Přičemž nejvíce zvýhodníme podniky v uhelných regionech,” doplnil Valdman.

První dvě výzvy cílí na menší projekty s podporou do 15 milionů eur. Třetí využijí firmy s nákladnějšími projekty. Ty si z celkové alokace prvních výzev ukrojí pět miliard korun. Větší projekty budou navíc individuálně předkládány Evropské investiční bance [EIB]. Předtím ale projdou individuálním posouzením z hlediska veřejné podpory.

Cíl nových výzev je snížit množství CO2

Vyhlášené výzvy si daly za cíl zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu. Pro podniky v systému obchodování s emisními povolenkami je v Modernizačním fondu počítáno s více než 13 procenty celkových prostředků fondu.

„Ty by měly pomoci významně snížit množství CO2 vypouštěného právě těmito znečišťovateli,” uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec [ANO].

V obecné rovině platí, že Evropská komise chce zajistit, aby minimálně 30 procent jejích výdajů směřovalo v programovém období 2021 až 2027 na projekty spojené se snižováním emisí skleníkových plynů či adaptací na změnu klimatu. Česká republika na to má získat minimálně 180 miliard korun z unijních fondů. Necelých 70 miliard korun má v této věci nabídnout Národní plán obnovy, taktéž financovaný ze zdrojů EU. Dalších cca 154 miliard korun nabízí Modernizační fond. V součtu tak jde minimálně o 402 miliard korun.

Nebude to lehké, říká náměstek Kříž

Celková suma bude ale ještě vyšší, protože podporu získají projekty, jež přímo nesouvisejí s klimatem, ale zlepšují životní prostředí.

„Z pohledu konkurenceschopnosti českých podniků je transformace [na nízkouhlíkovou ekonomiku] zásadní a je potřeba, aby naše podniky nepromeškaly aktuální trendy. To je, aby upravily technologie a případně se vydaly do nových perspektivních odvětví, která jsou spojená se zelenou nebo digitální transformací,“ uvedl náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí [MŽP] Jan Kříž.

Jisté podle něj je, že nepůjde o jednoduchý proces. Naopak si vyžádá dodatečné investice ze strany podniků. Právě proto dle jeho slov Česko spolu s EU nabízí podpůrné programy. To je od Modernizačního fondu přes sektorové operační programy až po speciální program zaměřený na zmírňování dopadů transformace v nejohroženějších regionech Česka.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here