Hospodářský výbor doporučil Senátu zamítnout novelu o NKÚ

159
o_NKU
Foto: Archiv FinTag.cz

Sněmovní hospodářský výbor včera [11.8.] doporučil Senátu, aby zamítl novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu [NKÚ]. Novela o NKÚ má rozšířit jeho kontrolní pravomoci například na obce, kraje nebo státní podniky.

Novela o NKÚ navazuje na loňskou novelu ústavy, kterou Sněmovna začátkem roku 2020 poslala do Senátu, ten ji ale ještě neprojednal. Předseda výboru Vladislav Vilímec [ODS], který zamítnutí navrhl, uvedl jako jeden z argumentů právě to, že Senát dosud neschválil změnu ústavy. Projednávaná novela tak představuje protiústavní pokus.

Pravomoci NKÚ by se mohly v důsledku přijetí novely rozšířit například na hospodaření statutárních měst, krajů, Českou televizi a Český rozhlas, státní podniky nebo státní fondy. Kontrolovat by mohl i zdravotní pojišťovny. Česko je přitom dlouhodobě jedna z mála zemí EU, kde kontrolní instituce nemohou dozorovat všechny veřejné prostředky.

„Je velmi silné lobby proti této novele ze strany starostů, komunálních politiků. Prostě těch, kterých se to má týkat. Při minulém projednávání byl výrazně proti třeba ČEZ. Subjektů, které mají zájem, aby novela byla zdržena nebo vůbec schválena, je mnoho. A samozřejmě jsou reprezentovány zejména v Senátu…,“ uvedl nedávno pro FinTag.cz prezident NKÚ Miloslav Kala.

Miloslav Kala: IT je dnes to samé, co byly dříve dálnice

Působnost úřadu totiž jasně vymezuje zákon o NKÚ. Podle něj má pravomoc kontrolovat hospodaření s prostředky a majetkem státu a také s prostředky, které dostává ČR ze zahraničí, například z EU. Kontrolovat například obce či kraje nyní může jen v případě, že jsou příjemci dotace ze státního rozpočtu nebo například peněz z EU. A při kontrole musí sledovat jen tuto dotaci. Hospodaření obcí, krajů a městských částí s veřejnými prostředky nebo majetkem, který spravují ve své samosprávné působnosti, kontrolovat nemůže. A podobně postupuje i u dalších subjektů, které dnes nepodléhají jeho plné kontrole.

Senát dlouhodobě novele o NKÚ nepřeje

Zatímco pro projednávání ústavních změn není Senát omezen lhůtou, na projednání běžných zákonů má lhůtu 30 dní. Pokud by se k novele zákona o NKÚ nevyjádřil, platilo by její přijetí. Stálá senátní komise pro ústavu se již dříve vyjádřila, že předložená novela nemá bez přijetí změny ústavy potřebnou normativní oporu. V případě přijetí se stane protiústavní a z toho plyne, že normu musí Senát zamítnout, shodla se komise.

Předseda výboru Vilímec jako další argumenty proti novele uvedl, že rozšíření pravomocí může vést ke snaze zneužívat autority NKÚ jako arbitra sporů na komunální úrovni, což není smysl fungování úřadu. Nesouhlasil ani s tím, že by pod kontrolu spadala statutární města. Jde podle něj o salámovou metodu směřující k tomu, aby NKÚ mohl kontrolovat všechny obce.

Prezident NKÚ Kala se s Vilímcem shodl na tom, že měřítko pro kontrolu podle toho, zda jde o statutární město, je nesmyslné. Za nesprávné ale označil, že Sněmovna z návrhu vypustila veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. Ambicí úřadu není dle jeho slov kontrola obcí, ale schopnost kontrolovat jednotlivé politiky, například investiční nebo zdravotní politiku. Připomínal, že existují například velké dopravní projekty, o nichž spolurozhoduje zákonodárná moc, ale nemůže je kontrolovat. Jako příklad uvedl prodloužení trasy A pražského metra.

Senátoři si kladou mnoho podmínek, zákon ale stojí

Senátní ústavní komise také při projednávání novely zákona o NKÚ uvedla, že ústavní změna týkající se postavení NKÚ může být příležitost pro navazující změny, o které se Senát dlouhodobě snaží. Jde například o prodloužení lhůty k projednání návrhů zákonů.

„Otálení s projednáním legislativní předlohy v řádu let je stejně tak nevhodné v Poslanecké sněmovně, jako v Senátu,“ uvedla senátní komise pro ústavu.

Podle schváleného znění ústavy z loňského února, které Senát ještě neprojednal, by úřad kontroloval hospodaření státu. NKÚ nyní prověřuje jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu, tedy i obcí a krajů, může podniknout v případě, že hospodaří se státním majetkem.

Což je v Evropě velice neobvyklé. Podle jednoho z průzkumů z roku 2016 mezi 30 obdobnými kontrolními úřady jich pravomoc kontrolovat municipality nemělo šest. Pokud šlo o kontroly společností s majetkovou účastí státu, tak tu nemohly kontrolovat tři. Pro kontrolu všech veřejných prostředků ze strany nejvyšší kontrolní instituce daného státu se přitom vyslovuje rezoluce OSN a Limská deklarace. Ta je uznávanou směrnicí o principech auditu a postavení nejvyšších kontrolních institucí. Hovoří o tom, že veškeré operace s veřejnými prostředky bez ohledu na to, zda nebo jakým způsobem se odráží ve státním rozpočtu, mají podléhat kontrole nejvyšší kontrolní instituce v daném státě.

–ČTK/DNA–

Aktualizace: Senát 18.8. podle očekávání zamítl novelu zákona o NKÚ. Zamítnutou novelu dostane zpátky k projednání Sněmovna. Rozšíření pravomocí NKÚ je tedy v tomto volebním období nepravděpodobné.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here