Peníze z II. pilíře důchodového spoření nevybralo až 1 300 lidí

399
II._pilire_duchodoveho_sporeni
Foto: Pixabay.com

Přeplatek z II. pilíře důchodového spoření si dosud nevybralo téměř 1 300 účastníků. V součtu jde o více než 8,4 milionu korun. O peníze si lidé žádají u finančního úřadu nejpozději do 31.12. 2023.

Přeplatek z II. pilíře důchodového spoření si k 31. 8. 2021 nevybralo 1 296 jeho účastníků. Na finančních úřadech na ně tak stále čeká v součtu 8 404 760 korun [v průměru cca 6 500 Kč na účastníka, pozn. red.].Upozornila na to Finanční správa ČR [FS ČR].

„Počet poplatníků, kteří mají u svého místně příslušného finančního úřadu evidován z II. pilíře důchodového spoření přeplatek i částka nevypořádaných prostředků jsou stále poměrně vysoké,“ konstatuje FS ČR.

Šance na důchod zvýší kontrola doby důchodového pojištění

Penzijní společnosti stejně jako samotné finanční úřady přitom o možnosti výběru naspořených peněz v II. pilíři důchodového systému jeho účastníky informovaly.

O naspořené peníze si lidé žádají sami

Za vysokou částku nevyzvednuté úložky z již nefungujícího II. pilíře zřejmě může fakt, že si o peníze musejí jeho účastníci sami požádat. A to u místně příslušného finančního úřadu. Tedy podle trvalého bydliště žadatele prostřednictvím žádosti o vrácení přeplatku.

„Správce daně přeplatek vrátí poplatníkovi do 30 dnů od podání žádosti,“ uvádí FS ČR.

O případném přeplatku a jeho výši se může každý účastník zrušeného spoření informovat u zaměstnanců finančního úřadu opět dle regionální spádovosti. Tedy dle adresy místa trvalého bydliště nebo adresy hlášeného místa pobytu.

Kdy lze vybrat přeplatek z II. pilíře důchodového spoření

S podáním žádosti o vrácení přeplatku z druhého pilíře spoření na důchod by si měli lidé pospíšit. Jejich vyplácení totiž skončí k 31. prosinci roku 2023.

„Poté budou v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, převedeny do státního rozpočtu,“ vysvětluje FS ČR.

Jak zažádat o důchod? A to i ten předčasný? I jak si přivydělat?

Konec II. pilíře důchodového spoření v Čechách

Spoření na důchod v takzvaném II. pilíři u nás skončilo několik málo let, kdy bylo zavedeno. Počátkem roku 2017 penzijní společnosti, které finanční prostředky účastníků obhospodařovaly, převedly na účty finančních úřadů. A právě u nich si mohou od té doby dnes již bývalí účastníci tohoto spoření o vyplacení úspor požádat.

Spoření v druhém důchodovém pilíři bylo dobrovolné. Po zapojení se do něj lidé odváděli méně do povinného státního důchodové pojištění. Rozdílná částka pak směřovala do jimi vybraného penzijního fondu, který peníze spravoval. Do II. pilíře se u nás zapojilo zhruba 85 tisíc klientů, zrušený byl údajně pro jeho nepopularitu k 1. lednu 2016.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here