Celníci i policisté budou moci vymáhat neuhrazené pokuty

212
pokuty
Foto: Policie ČR

Poslanecká sněmovna 15.9. schválila ve třetím čtení novelu zákona o policii a celní správě. Ta nově umožní policistům a celníkům vymoci při silniční kontrole zaplacení neuhrazené pokuty z dřívější doby.

V případě, že řidiči pokuty dle zákona o silničním provozu, silniční dopravě nebo pozemních komunikacích neuhradí hotově či platební kartou, policisté či celníci jim mohou zabránit v pokračování jízdy. Budou mít právo zadržet řidiči registrační značky, auto odstavit a nasadit botičku. Neuhrazené pokuty za dopravní přestupky spáchané na území obce budou moci na základě obdobného oprávnění vymáhat také strážníci obecní policie. Novelu ještě musí schválit Senát a následně podepsat prezident republiky.

Proč budou moci policisté a celníci vymáhat pokuty

Návrh Ministerstva vnitra ČR [MV ČR] a Ministerstva financí ČR [MF ČR] má za cíl zvýšit bezpečnost silničního provozu a respekt k dodržování právních předpisů.

„Neuhrazených pokut, které policisté udělili a předali celní správě k vymožení, je téměř 60 procent. Lepší vymahatelnost sankcí za dopravní přestupky tak zajistí vyšší míru dodržování pravidel silničního provozu, a tím zvýší bezpečnost na silnicích,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček [ČSSD].

Důvod předložení novely zákona je dlouhodobě nedostatečná vymahatelnost pravomocně uložených pokut. A to hlavně právě za dopravní přestupky, které řidiči nezaplatili na místě. Tedy byly následně předány do takzvané dělené správy k vymožení.

Obětí dopravních nehod u nás po pandemii opět přibývá

Nedodržování pravidel silničního provozu v číslech

Podle policejních statistik mezi nejčastější prohřešky na českých silnicích patří nedodržování rychlostních limitů v obci a mimo ni. Problém bývá nevyhovující technický stav vozidla. Běžné je pak překračování emisních norem u dieselových aut. Ne všichni řidiči využívají bezpečnostní pásy, mnozí z nich před jízdou požijí alkohol nebo jiné návykové látky.

Statistika řidičů pod vlivem alkoholu či drog o letních prázdninách 2021

[Zdroj: MV ČR]

Výše uvedené potvrzují například výsledky dvoudenní kontroly na českých silnicích z 27.8 až 29.8. 2021. Při ní 2 500 policistů na silnicích zkontrolovalo přes 22 000 vozidel a zjistili 4 486 dopravních přestupků.

Počty a příčiny dopravních nehod o letních prázdninách 2021

[Zdroj: MV ČR]

Mezi nejčastější prohřešky patřilo to, že řidiči nedodržovali stanovené rychlostní limity, jak v obci, tak mimo ni. V průběhu akce tento přestupek policisté řešili 1522krát. Během jízdy nebyli připoutaní řidiči ve 431 případech a 419 jich nemělo v pořádku technický stav vozidla. Alkohol a jiné návykové látky požilo před jízdou 130 řidičů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here