Zdravotní pojištění od ledna 2022 zdraží živnostníkům i státu

40648
pojisteni_leden_2022
Foto: Pixabay.com

Od ledna 2022 si na zdravotní pojištění připlatí osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ], osoby bez zdanitelných příjmů i zaměstnanci s minimální mzdou. O 200 korun více bude platit za své pojištěnce také stát.

Rychlý růst průměrné mzdy a navýšení minimální mzdy od ledna 2022 na 16 200 korun strmě navýší minimální zálohy na veřejné zdravotní pojištění hlavně živnostníkům a takzvaným osobám bez zdanitelných příjmů [OBZP].

Záloha na zdravotní pojištění roste o 234 Kč na 2 627 Kč

Minimální záloha na zdravotní pojištění, kterou odvádí všichni živnostníci na hlavní pracovní poměr každý měsíc své pojišťovně, se stanoví z průměrné mzdy v národním hospodářství. A kvůli rychle rostoucím mzdám v posledních měsících se tak od ledna 2022 tyto minimální zálohy skokově navýší.

„Minimální záloha OSVČ se od 1.1.2022 zvyšuje na 2 627 Kč [místo dosavadních 2 393 Kč], a to v důsledku každoročního zvýšení průměrné mzdy,“ potvrzuje na svých stránkách Všeobecná zdravotní pojišťovna [VZP ČR].

Průměrná mzda v roce 2022 u nás dosáhne částky 38 911 korun. To je oproti letošku navýšení o 3 470 korun. Letos průměrná mzda činí 35 441 korun. Živnostníci, kteří platí minimální výši záloh, si tak od nového roku připlatí 234 korun na celkových 2 627 korun. Pro srovnání v lednu 2021 se minimální záloha na zdravotní pojištění živnostníkům zvýšila o 41 korun, kdy průměrná mzda mezi roky 2020 a 2021 narostla o 588 korun.

Zálohy živnostníkům v roce 2022 strmě navýší rychlý růst mezd

Zvýšené minimální zálohy na zdravotní pojištění musí živnostníci upravit již od nového roku. Přičemž splatnost záloh je u nich vždy do osmi dnů následujícího měsíce. Prakticky to znamená, že záloha za leden je splatná v nové výši nejpozději do 8. února 2022.

Za pojištění si připlatí i živnostníci – paušalisté

Rostoucí průměrná mzda v národním hospodářství se negativně promítne i do paušální daně. Od ledna 2022 se zvýší ze současných 5 469 korun nově na 5 994 korun za měsíc. Jde tak o navýšení o 525 korun.

Paušální daň od ledna 2022 vzroste o 525 Kč na 5 994 Kč

Jednotný paušální odvod se skládá z minimální částky zdravotního pojištění. Ta bude od nového roku zmiňovaných 2 627 Kč. Dále se navyšuje o 1,15násobek zvýšeného sociálního pojištění, což odpovídá částce 3 267 korun. A 100 korun jde na daň z příjmů fyzických osob. V součtu tak paušální daň od nového roku činí zmiňovaných 5 994 korun.

Pojistné poroste i OBZP

Na rozdíl od živnostníků se pojistné u osob bez zdanitelných příjmů [OBZP] vypočítává podle aktuální výše minimální mzdy. A ta od ledna 2022 poroste. A sice o jeden tisíc korun ze současných 15 200 korun nově na 16 200. Místo dosavadních 2 052 korun budou OBZP platit od ledna 2022 částku 2 187 korun.

„Nová minimální mzda ve výši 16 200 korun platí od 1.1. 2022. Plátci pojistného, v tomto případě OBZP a zaměstnavatelé za své zaměstnance, musí navýšit částku odvodu již za leden 2022, jež je splatná od 1. ledna do 8. února 2022,“ vysvětluje finanční poradkyně skupiny Partners Dana Míchalová.

Připomíná, že OBZP jsou nejčastěji nezaměstnaní mimo evidenci úřadu práce. Dále ženy v domácnosti, studenti škol, které nejsou úřady uznány jako soustavná příprava na budoucí povolání a také studenti starší 26 let. OBZP často bývají i absolventi, kteří po letních prázdninách nenastoupí do zaměstnání nebo nezaloží živnost.

Zaměstnanci s minimální mzdou si také připlatí

A od ledna 2022 se mění, respektive roste i výše pojistného u zaměstnanců s minimální mzdou. Minimální výše vyměřovacího základu pro výpočet pojistného se u nich zvýší na 16 200 korun z původních 15 200 korun platné v roce 2021. Pojistné tak u nich od ledna 2022 činí 2 187 korun.

Pojistné se odvádí od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce za všechny zaměstnance, na které se vztahuje povinnost dodržet minimální vyměřovací základ,“ upozorňuje VZP ČR.

Jak na odpuštění penále na zdravotním pojištění

Ze mzdy zaměstnance na účet jeho zdravotní pojišťovny odvádí vypočtenou částku jeho zaměstnavatel, a to v jedné souhrnné platbě. Přesně jde o 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Přičemž z této sumy odečítá jednu třetinu ze mzdy zaměstnance a dvě třetiny hradí ze svých prostředků.

„Za zaměstnance řeší odvody na zdravotní pojištění, stejně jako na sociální zabezpečení a platby daně z příjmů, jejich zaměstnavatel. Ten zároveň zodpovídá i za jejich správnou výši a včasnou platbu,“ upozorňuje Míchalová.

Za každého zaměstnanec, který je povinen platit pojistné z minimálního vyměřovacího základu, musí jeho zaměstnavatel pojistné v minimální částce, tedy ve výši 2 187 korun pro rok 2022, pojišťovně také odvést. Pokud má zaměstnanec příjem nižší, než je aktuální výše minimální mzdy, zaměstnavatel dopočítá rozdíl do stanoveného minima a odvede jej příslušné pojišťovně.

A o dvě stovky na měsíc na 1 967 korun se od ledna 2022 zvyšuje i zdravotní pojistné za takzvané státní pojištěnce. Aktuálně za každého z nich stát odvádí 1 767 korun za měsíc. Mezi státní pojištěnce patří děti, studenti do 26 let, důchodci, matky na rodičovské dovolené, nezaměstnaní a další.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here