Paušální daň od ledna 2022 vzroste o 525 Kč na 5 994 Kč

3063
pausalni_dan_2022
Foto: Pixabay.com

Paušální daň se od ledna 2022 zvýší o 525 Kč na 5 994 Kč na měsíc. Na zdravotní pojištění z toho půjde 2 627 Kč a na sociální pojištění 3 267 Kč. Daň z příjmů zůstává ve výši 100 korun na měsíc.

Zatímco letos platí živnostníci přihlášení k paušální dani 5 469 korun za měsíc. Od ledna 2022 si tak musí úhradu navýšit o 525 korun na 5 994 korun.

Nová paušální daň je výhodná jen pro některé z živnostníků

Paušální daň tvoří jedna částka. Její výše je závislá na aktuálním minimálním odvodu na zdravotní a sociální pojištění pro daný kalendářní rok. Právě proto se paušální daň každoročně s platností od 1. ledna také navyšuje. Povinné odvody se totiž odvíjí od celostátní průměrné mzdy, která každoročně roste.

K paušální dani se hlásí osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] podle zákona o důchodovém pojištění. Další podmínka k přihlášení je účast na veřejném zdravotním pojištění. OSVČ nesmí být zároveň plátce daně z přidané hodnoty [DPH] a ani k ní nesmí mít registrační povinnost.

OSVČ: Paušální režim a nejčastější otázky kolem něj

Paušální režim je dále vyloučený pro živnostníky v insolvenci, společníky veřejných obchodních společností a komplementáře komanditních společností. Paušální režim není určen ani pro osoby, které mají příjmy ze závislé činnosti, jinak řečeno pro osoby v běžném zaměstnaneckém poměru.

Paušální daň pro rok 2022

Paušální daň snižuje administrativní povinnost živnostníků a menších podnikatelů s obratem do jednoho milionu korun ročně, kteří nejsou plátci DPH. Namísto tří formulářů [pro zdravotní pojišťovnu, ČSSZ a FÚ, pozn. red.] odvádějí takzvaní paušalisté pouze jeden formulář a veškeré povinnosti vyrovnají jednou platbou za měsíc. Nepodávají ani přiznání k dani z příjmů a ušetřeni jsou povinných přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

K paušální dani se přihlásilo více než 65 tisíc živnostníků

Zálohy na paušální daň jsou splatné vždy do 20. dne daného měsíce. Částku je možné platit pravidelně každý měsíc, ale i si ji předplatit na několik měsíců dopředu nebo dokonce jednorázově na celý rok. Paušální zálohy se platí na účet místně příslušného finančního úřadu s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu a kódem banky 0710 [kód ČNB].

Paušální daň nemusí být vždy výhra

Paušální daň však nemusí být pro každého živnostníka nutně finančně výhodná. Pokud se k ní přihlásí, pak už si neuplatňuje žádné daňové slevy na manželku, děti a ani jiné úlevy. Stejně tak si daň neponíží ani o zaplacené úroky z hypotečního úvěru a neodečte si určitou část z životního a penzijního spoření.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here