Počty bankrotů letos jsou již vyšší než za celý loňský rok

223
bankrotu
Ilustrační foto: Pixabay.com

Letošní celkový počet bankrotů firem, podnikatelů a fyzických osob již v listopadu překonal celkový počet bankrotů za celý předchozí rok 2020. Vyplývá to z dat společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau provozuje Bankovní a Nebankovní registr klientských informací. Z jejích dat vyplývá, že v listopadu bylo v Česku vyhlášeno 69 bankrotů obchodních společností, 530 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 297 osobních bankrotů. Zároveň bylo v tomto měsíci podáno 106 návrhů na bankrot obchodních společností, 540 návrhů u fyzických osob podnikatelů a 1 325 návrhů na osobní bankrot. Ve všech kategoriích byl počet insolvenčních návrhů vyšší než v říjnu. V případě firem došlo k nárůstu dokonce o 36 procent.

„Listopadový růst počtu insolvenčních návrhů u obchodních společností může být částečně kompenzací nízkého počtu těchto návrhů v říjnu. Dlouhodobě však platí, že počet návrhů na bankrot společností i počet bankrotů postupně roste,“ říká analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková.

Podnikání letos v Česku přerušilo 56 122 živnostníků

Dodává, že počet návrhů na bankrot obchodních společností se oproti říjnu zvýšil o 28 a poprvé od března se dostal přes hranici 100 návrhů. U fyzických osob podnikatelů se potom zvýšil o 46 návrhů. Co se týče samotných krachů, ty se u obchodních společností oproti říjnu snížily o dva návrhy. U podnikatelů se potom zvýšily o 33 návrhů.

„Letošní počet bankrotů byl v listopadu vyšší než za celý uplynulý rok. Vzhledem k vyšším cenám úvěrů v dalších letech i rostoucím cenám všech vstupů, nedostatku na trhu práce není pravděpodobné, že by se v dalším roce začal snižovat, spíše naopak,“ tvrdí analytička.

Počty zkrachovalých firem v Česku rostou

Během posledních dvanácti měsíců bylo vyhlášeno 721 bankrotů obchodních společností. To je o 98 krachů [+16 %] více než v předchozím období. V uplynulých dvanácti měsících bylo rovněž podáno 1 070 návrhů na bankrot společností, o 133 návrhů [+14 %] více než v předešlém období.

Nejvíce krachů obchodních společností bylo v listopadu vyhlášeno v obchodu, profesních, vědeckých a technických činnostech. V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů taktéž v obchodní činnosti a také v profesních, vědeckých a technických činnostech.

Bankroty a návrhy na bankrot obchodních společností 2019 – 2021
[Zdroj: CRIF]

V průměru bylo v posledních dvanácti měsících vyhlášeno 13,4 krachů na deset tisíc registrovaných společností. V dopravě a skladování to však bylo téměř třikrát více, konkrétně 33,5 krachů na deset tisíc společností. Následovaly administrativní činnosti a ubytování a stravování.

Podle krajů bylo v listopadu nejvíce firemních krachů vyhlášeno v Praze a v Jihomoravském kraji. Naopak bankrot neohlásila žádná z firem v Karlovarském kraji, v Libereckém kraji a na Vysočině. V posledních 12 měsících bylo nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno rovněž v Praze a v Jihomoravském kraji.

Počty bankrotů u fyzických podnikatelů klesají

Bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo vyhlášeno v posledních dvanácti měsících 6 273. To je o 1 312 méně než v předchozích dvanácti měsících [-17 %]. Zároveň bylo podáno 6 330 návrhů na bankrot podnikatelů. Zde je to opět méně o 1 450 návrhů [-19 %] než v předchozím období.

Bankroty a návrhy na bankrot fyzických osob podnikatelů 2019 – 2021

[Zdroj: CRIF]

V listopadu bylo nejvíce krachů podnikatelů vyhlášeno ve stavebnictví, v obchodu a ve zpracovatelském průmyslu. Co se týče krajů, nejvíce jich bylo vyhlášeno ve Středočeském kraji, v Praze a Ústeckém kraji.

V posledních dvanácti měsících bylo vyhlášeno nejvíce bankrotů podnikatelů v Praze, Ústeckém kraji a Moravskoslezském kraji. V přepočtu na deset tisíc aktivních podnikatelů bylo nejvíce krachů vyhlášeno v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji. Nejméně naopak v Praze a na Vysočině. V průměru bylo v Česku v uplynulých 12 měsících vyhlášeno 58 krachů na deset tisíc podnikatelů.

Osobních bankrotů u nás v listopadu přibylo

V listopadu bylo v České republice vyhlášeno 1 297 osobních bankrotů a podáno 1 325 návrhů na osobní bankrot. Počet bankrotů se oproti říjnu zvýšil o 87 a počet návrhů na bankrot se zvýšil o 95.

„Počet osobních bankrotů i počet návrhů na ně byl v listopadu nejvyšší od června tohoto roku. Přesto však nadále pokračuje trend postupného snižování počtu návrhů na osobní bankrot i počtu samotných bankrotů. Letošní počet osobních bankrotů tak bude nižší než v předešlých dvou letech. Důvody je přitom těžké odhadnout,“ tvrdí Kameníčková.

Osobní bankroty a návrhy na osobní bankrot 2019-2021

[Zdroj: CRIF]

Dodává, že v posledních dvou letech mohlo dojít k tomu, že ohrožená část obyvatel je na tom hůře než dříve a že tak na oddlužení dosáhne méně lidí. Nejvíce osobních bankrotů bylo v listopadu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji, v Praze a ve Středočeském kraji. Nejméně naopak v Karlovarském kraji a na Vysočině.

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 215 470 osobních bankrotů. To je o 2 278 [-13 %] méně než v předešlém období. Nejvíce jich bylo na Ústecku a v Moravskoslezském kraji. Naopak nejméně ve Zlínském kraji a na Vysočině.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here