Souběh eNeschopenky od hygieny a praktika není problém

4825
eNeschopenky
Ilustrační foto: Pixabay.com

eNeschopenky vydané hygienou a současně i praktickým lékařem jsou platné. K jejich souběhu často dochází při karanténě kvůli AG+ testu v zaměstnání a pozdější izolaci kvůli covidu-19. Karanténa platí i pro pracovníky na home office.

eNeschopenku kvůli karanténě nařízené po pozitivním výsledku AG testu na pracovišti vystavuje od 17. ledna automaticky nový systém krajských hygienických stanic [KHS]. Potvrzení o pracovní neschopnosti systém generuje po nahlášení pozitivního výsledku zaměstnance jeho zaměstnavatelem.

Tyto automaticky vystavené eNeschopenky lze pak na straně zaměstnavatele odlišit podle údaje v poli profese. Kde se uvádí slovní spojení „Karanténa testování zaměstnanců“,“ vysvětluje Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] ve svých pokynech.

Vedle automatického vydávání potvrzení o pracovní neschopnosti kvůli karanténě KHS i nadále vystavují eNeschopenky ručně. To v případě trasování rizikových kontaktů.

eNeschopenka od krajské hygieny a lékaře

Zaměstnanci si často nevědí rady, jak postupovat, pokud jsou v karanténě kvůli AG+ testu z práce a po několika dnech se u nich potvrdí onemocnění covid-19. V případě, že pacient ještě nemá eNeschopenku vystavenou, tak mu ji vystaví jeho ošetřující lékař s ohledem na jeho zdravotní stav. Teprve poté mu ji vystaví krajská hygienická stanice.

Pacientům, kterým už hygiena eNeschopenku vystavila a prokáží se později jako covid pozitivní, lékař pak podle ČSSZ může již vystavenou eNeschopenku převzít a zaslat hlášení o změně diagnózy na izolaci [U071]. Anebo vystaví úplně novou eNeschopenku s diagnózou indikující taktéž izolaci [U071].

O něco jiná situace nastane v případě, pokud se zaměstnanec v karanténě obrátí na ošetřujícího lékaře kvůli příznakům onemocnění covid-19 s již vystavenou neschopenkou od hygieny, ale současně pouze s AG+ testem ze zaměstnání. Tedy v situaci, kdy nemá potvrzené onemocnění covid-19.

„V těchto případech lze doporučit vystavit novou eNeschopenku s příslušnou diagnózou,“ radí ČSSZ s tím, že později dojde v závislosti na výsledku PCR testu ke změně diagnózy a místo karantény nastupuje izolace.

Nicméně i v těchto případech může lékař podle úřadu eNeschopenku vydanou hygienickou stanicí převzít.

Souběh eNeschopenky od praktika a hygieny

V praxi podle ČSSZ dále dochází k tomu, že eNeschopenku pacientovi vystaví krajská hygienická stanice i praktický lékař. I takto vystavená potvrzení považují úřady za platná. A pracovník má nárok na nemocenskou dávku. Obavy z odepření dávky tak nejsou namístě.

„Je třeba je hodnotit buď jako souběh případu karantény a dočasné pracovní neschopnosti, nebo případně jako jeden pokračující případ [v případě, že jde o izolaci],“ vysvětluje ČSSZ.

Ošetřovné i izolačka řeší zaměstnance, ostatní si pomůžou sami

Česká správa sociálního zabezpečení dále zdůrazňuje, že není žádný důvod ke zrušení ani jedné z takto vydaných eNeschopenek.

Karanténa platí i pro zaměstnance na home office

V posledních dvou týdnech zaměstnavatelé často řeší i zrušení eNeschopenky vydané kvůli pozitivnímu výsledku AG testu v zaměstnání. ČSSZ upozorňuje, aby dodatečné rušení hlášení využívali zaměstnavatelé pouze výjimečně. Například kvůli chybovému hlášení, kdy zadali nesprávně rodné číslo zaměstnance. Ke stornu mohou přistoupit i tehdy, když výsledek testu omylem označili jako pozitivní. To znamená, že pro zaměstnance neplatí karanténa, a nemá nárok ani na nemocenskou dávku a dál chodí do zaměstnání.

„Pokud zaměstnanec bude vykonávat práci v režimu home office, není důvodné, aby bylo provedeno zrušení eNeschopenky, která tuto karanténu potvrzuje,“ upozorňuje závěrem ČSSZ s tím, že karanténa platí i pro zaměstnance pracující z domova.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here