Výjimku z testů mají opět vybrané OSVČ a lidé na home office

15014
testu
Foto: Pixabay.com

Od 17.1. 2022 zavádí vláda opět povinné testování zaměstnanců. Týká se státních úředníků, zaměstnanců ve firmách, živnostníků i jednatelů společností. Pár výjimek, kdy povinnost testů neplatí, ale zůstalo.

Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] přitom uvedlo, že testovat se musejí očkovaní i neočkovaní. Testují se přitom také lidé, kteří mají už i třetí dávku vakcíny proti covidu. MPO zároveň upřesnilo pravidla testování zaměstnanců, která se ale příliš neliší od těch loňských. Základní rozdíl spočívá v délce karantény u pozitivního AG testu. S platností od úterý 11. ledna automaticky trvá pět dnů a není ji třeba ukončit PCR testem či potvrzením od lékaře či hygieny.

Vláda zvýšila příspěvek na bydlení. I zkrátila izolaci a karanténu

A co dál platí při povinném testování zaměstnanců? Všichni pracovníci se budou preventivně testovat s pomocí antigenních samotestovacích sad dvakrát týdně. Ministerstvo uvádí, že testování zaměstnance se uskuteční nejdříve třetí den po předchozím testování. Není‑li zaměstnanec v den termínu testování v práci, ověří se jeho negativita v den příchodu na pracoviště.

Seznam certifikovaných testů pro samotestování najdou zájemci na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL] nebo ve veřejné části Registru zdravotnických prostředků.

Testovat se ale nemusí nutně všichni

Výjimky z testování mají osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ]. To však jen za následujících podmínek. Tou první je, že se OSVČ při výkonu činnosti nesetkává se třetími osobami. Za ty se přitom nepovažují lidé žijící s ní ve stejné domácnosti. Netestují se dále ani zaměstnanci, kteří pracují z domova a nedocházejí tedy fyzicky na pracoviště.

Dále se podle MPO nemusí testovat
  • Ten, kdo podstoupil v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem.
  • Osoba, která podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.
  • Ten, kdo podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem. Anebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu.

Zaměstnanec ale předkládá zaměstnavateli doklad o splnění jedné z výše uvedených skutečností.

Povinnosti zaměstnavatele u testování na pracovišti

Zaměstnavateli, OSVČ a právnické osobě, která zajišťuje testování pro osoby, které jsou jejím orgánem nebo členem orgánu, se, jak uvádí MPO, nařizuje:

  • Vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů. To znamená datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny. Nutné je samozřejmě uvést i výsledky testů.
  • Zaslat hygieně seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem. Ten obsahuje stejné údaje jako evidence výše a kontaktní telefonní číslo testované osoby. A to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení.

Jak postupovat při odmítnutí AG testu

Pokud se zaměstnanec odmítne na pracovišti otestovat, zaměstnavatel to hlásí hygieně. Neotestovaný pracovník pak dodržuje tato opatření:

  • Nosí na pracovišti respirátor.
  • Dodržuje rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních osob. Pokud je to vzhledem k povaze práce tedy možné.
  • Stravuje se odděleně od ostatních. Po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

Zaměstnavatel dále prostřednictvím organizačního opatření co možná nejvíce omezuje setkávání neotestovaného zaměstnance s ostatními lidmi na pracovišti. A pokud je to možné, pošle ho na home office.

Pozitivní výsledek testu na pracovišti

Zaměstnanec sdělí výsledek testu zaměstnavateli a okamžitě opustí pracoviště. Následně ho čeká karanténa, a to pět pracovních dnů. Pokud zaměstnanec podstoupí v době karantény PCR test s negativním výsledkem, hygiena mu karanténu ukončí i dříve.

Antigenní testy mají už i obchodní řetězce. Kvalita není vysoká

Po návratu do práce zaměstnanec podstoupí opět antigenní test. Ten si sám provede nebo si jej nechá provést na pracovišti. OSVČ test podstoupí v místě výkonu činnosti. Testování osob zajišťuje zaměstnavatel pro všechny zaměstnance. Dále i pro právnickou osobu, která je orgán či člen orgánu této právnické osoby.

Testování OSVČ i ve firmách řeší stránka Samotesty-covid.cz

Na otázku, jak dlouho se budou zaměstnanci takto testovat, MPO uvedlo, že bude záležet na epidemiologické situaci. Spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR] předpokládá, že povinnost testování zaměstnanců bude platit několik týdnů. Stejně jako při minulém testování zaměstnanců, mají firmy nárok na úhradu části nákladů.

„Na principu příspěvku se nic nemění, zůstává tedy stejný postup. Příspěvek je až 60 korun na jeden test na jednoho zaměstnance,“ uvedlo MPO s tím, že bližší informace zájemci najdou na stránce: https://www.samotesty-covid.cz/.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here