Průmysl v prosinci klesl, stavebnictví rostlo. Bilance je v záporu

264
v prosinci
Ilustrační foto: Pixabay.com

Česká průmyslová produkce v prosinci dál klesala. Mírně vzrostlo stavebnictví. Obchodní bilance skončila v prosinci i za celý loňský rok v záporných číslech. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ].

Průmyslová produkce v prosinci reálně meziročně klesla o 2,1 procenta. Meziměsíčně byla nižší o 2,9 procenta. Rostla tak pouze hodnota nových zakázek. Ta byla meziročně vyšší o 5,3 procenta. Jak moc se na růstu podílelo zdražování ČSÚ ale neuvedl. Nové zakázky ze zahraničí podle něj stouply o 4,7 procenta, tuzemské o 6,5 procenta. K meziročnímu růstu nových zakázek přispěly hlavně následující odvětví.

  • Výroba chemických látek a chemických přípravků: +62,6 %
  • Produkce kovových konstrukcí a kovodělných výrobků: +9,6 %
  • Výroba elektrických zařízení: +10,9 %.

Nové zakázky klesly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení [-8,5]. O 16,1 procenta poklesly nové zakázky i u výroby základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků.

Oproti roku 2020 průmyslová produkce loni mírně vzrostla

„Průmyslová produkce v roce 2021 po předchozím více než 7% poklesu vzrostla o 6,4 procenta. Objem výroby v porovnání s předchozím rokem zvýšila naprostá většina průmyslových odvětví v podstatě rovnoměrně. Předcovidové úrovně však kvůli problémům ve výrobě motorových vozidel nedosáhla,” uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Podle vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veroniky Doležalové průmysl zakončil rok 2021 poklesem, a to jak v prosinci, tak v celém posledním čtvrtletí roku 2021. Zásadní podíl na tomto výsledku měla výroba automobilů a na něj navazující obory.

„Zde se firmy i nadále potýkaly s problémy v dodavatelských řetězcích a zvyšujícími se cenami materiálů a energií. Svou roli sehrála i vyšší srovnávací základna,” upřesnila Doležalová.

Ve 4. čtvrtletí 2021 po vyloučení sezónních vlivů byla průmyslová produkce v porovnání se 3. čtvrtletím 2021 vyšší o 0,2 procenta. Avšak meziročně klesla o 1,8 procenta.

Stavební produkce v prosinci i za celý rok hlásí mírný růst

Stavební produkce v prosinci reálně meziročně vzrostla o 8,1 procenta. Meziměsíčně byla vyšší o 1,8 procenta. Stavební úřady vydaly meziročně o 8,3 procenta stavebních povolení více. Orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 52,8 procenta. Opět není zřejmé, nakolik se na růstu hodnoty těchto povolení podílelo zdražování. Meziročně se zahájila výstavba o 120,8 procenta bytů více. Dokončilo se o 18,7 procenta bytů méně.

„Celková stavební produkce v roce 2021 po předchozím poklesu mírně vzrostla. A to jak v pozemním, tak inženýrském stavitelství. Stavebnictví se v průběhu roku potýkalo s mimořádným růstem cen a nedostatkem stavebních kapacit,” okomentoval výsledky Radek Matějka.

Stavební produkce v prosinci meziročně vzrostla o 8,1 procenta. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o 10,5 procenta. Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 2,2 procenta.

„Prosinec byl z hlediska meziročních indexů nejúspěšnějším měsícem roku 2021. Produkce vzrostla především díky pozemnímu stavitelství. Nutno dodat, že základna z předchozího roku byla velmi nízká. Po třech měsících poklesů meziročně rostlo také inženýrské stavitelství a oba segmenty stouply i meziměsíčně, což jsou pozitivní zprávy,” vysvětlila vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

Ve 4. čtvrtletí 2021 byla stavební produkce v porovnání s 3. čtvrtletím 2021 reálně vyšší o 1,9 procenta. Meziročně produkce vzrostla o 4,3 procenta, u pozemního stavitelství pak meziročně o 7,4 procenta. Inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles o 2,1 procenta.

Obchodní bilance zůstala v záporu i v prosinci

Podle předběžných údajů ČSÚ v prosinci opět skončila schodkem bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách. Schodek činil 15 miliard korun. Meziročně tak šlo o 30,9 miliardy korun horší výsledek.

„Obvykle záporná prosincová bilance zahraničního obchodu se potvrdila i tentokrát. Podle předběžných údajů za celý rok 2021 však přestalo platit, že Česká republika více zboží vyváží, než dováží a zahraniční obchod se vůbec poprvé od roku 2010 překlopil do červených čísel. Stojí za tím drahá ropa a zemní plyn, ale i obecně vyšší ceny dovezených vstupů,” uvedl vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Stanislav Konvička.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím v prosinci nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem [7,9 mld. Kč] v důsledku růstu cen na světových trzích. Dále se prohloubil schodek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji [5,7 mld. Kč] a základními kovy [4,1 mld. Kč]. Přebytek obchodu s motorovými vozidly se meziročně snížil o 6,7 miliardy korun.

„Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména meziročně větší přebytek obchodu s elektřinou, plynem, párou a klimatizovaným vzduchem [7,6 mld. Kč] vlivem růstu ceny i vyššího vyvezeného množství elektřiny,“ uvedl ČSÚ.

Meziročně v prosinci vzrostl vývoz o 8,2 procenta na 316,2 miliardy korun a dovoz o 19,9 procenta na 331,2 miliardy korun. Prosinec 2021 přitom měl o jeden pracovní den více než prosinec 2020.

Obchodní bilance za loňský rok je 1,5 mld. Kč minus

V roce 2021 skončila obchodní bilance schodkem 1,5 miliardy korun. Ještě v roce 2020 byla v přebytku 179,9 miliardy korun. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 13,0 procenta a dovoz o 19,2 procenta.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 1,9 procenta a dovoz o 2,3 procenta.

„Trend vývoje ukazuje na růst vývozu [o 0,8 %] a dovozu [o 0,1 %],“ uvedl ČSÚ.

Bilance českého zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v prosinci přebytkem 49,6 miliardy korun. Přebytek tak meziročně klesl o 6,8 miliardy korun. Kladné saldo kleslo zejména v obchodu s Francií o 3,0 miliardy korun a Nizozemskem o 1,6 miliardy korun. Zvýšilo se naopak aktivum obchodu se Slovenskem o 5,2 procenta.

V prosinci 2021 tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 64,0 procenta. Podíl dovozu ze států eurozóny do Česka činil 46,1 procenta. Meziročně stoupl vývoz do eurozóny o 8,0 procenta [14,9 mld. Kč] na 202,4 miliard korun. Dovoz z eurozóny se zvýšil o 14,5 procenta [19,3 mld. Kč] a dosáhl 152,8 miliardy korun. V prosinci 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 4,2 procenta.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 23,9 miliardy korun na 62,6 miliardy korun. Deficit se prohloubil především v obchodu s Čínou o 9,5 miliardy korun a Ruskou federací o 6,5 miliardy korun.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here