Vláda uvolnila na dopravní infrastrukturu 81,5 miliardy korun

680
dopravni_infrastruktury
Ražený železniční tunel Deboreč v úseku Votice–Sudoměř na trase budovaného IV. železničního koridoru. / Foto: Redakce FinTag.cz

Vláda schválila rozpočet pro Státní fond dopravní infrastruktury [SFDI] pro letošek ve výši 127,6 miliardy korun. Z toho 46 miliard poskytnou evropské fondy. Návrh rozpočtu teď míří do Sněmovny.

Z celkového rozpočtu 127,6 miliardy korun připadne Ředitelství silnic a dálnic [ŘSD] na budování dálniční sítě, stavby silnic I. třídy a údržbu celkem 59,1 miliardy korun.

„Objem investic na dopravní stavby jsme zachovali. Díky tomu zahájíme v letošním roce celkem 50 kilometrů staveb nových dálnic. Jako je další část jihočeské D3, karlovarské D6, chomutovské D7 nebo pokračování dálnice D55,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka [ODS].

Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců v roce 2022 v mil. Kč
Příjemce Národní Zdroje EU Celkem
ŘSD 37 958 21 164 59 122
33 529 19 835 53 363
ŘVC 1 589 0 1 589
Ostatní příjemci 8 409 5 098 13 507
Celkem 81 485 46 097 127 582

 [Zdroj: MD ČR]

Ministr uvedl, že se začnou stavět dále desítky kilometrů staveb na silnicích I. třídy, což jsou většinou obchvaty měst. V rozpočtu Státního fondu Dopravní infrastruktury na letošní rok jsou na financování silnic II. a III. tříd v samostatné působnosti krajů alokovány celkem čtyř miliardy korun ročně.

Správa železnic [SŽ] bude podle návrhu hospodařit s 53,4 miliardy korun. Půjdou na modernizaci železničních tratí, opravu nádraží a budov, budování zabezpečení ETCS a na bezpečnější železniční přejezdy.

Správa železnic letos zmodernizovala 92 kilometrů tratí

„Stavět se také začne součást železničního spojení na pražské letiště Václava Havla, tedy modernizace trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště,“ říká ministr Kupka.

Pro Ředitelství vodných cest se letos počítá s rozpočtem 1,6 miliardy korun.

Zdroje financování dopravní infrastruktury z EU

Součástí rozpočtu SFDI a střednědobého výhledu jsou dále zdroje z EU. Pro rok 2022 se počítá se zapojením evropských zdrojů ve výši 46,1 miliardy korun. Objemově nejvýznamnější je čerpání v rámci Operačního programu Doprava [OP D].

„V průběhu roku 2022 a roku 2023 se předpokládá úplné dočerpání prostředků OP D 2014 až 2020. V případě OPD 2021 až 2027 se počítá s čerpáním finančních prostředků od druhé poloviny letošního roku,“ uvedlo ministerstvo dopravy.

Ředitelství silnic a dálnic se transformuje na státní podnik

Důležitou roli v oblasti podpory výstavby transevropské dopravní sítě pak dle úřadu hraje Nástroj pro propojení Evropy [Connecting Europe Facility – CEF]. Ten se však řídí odlišnými implementačními pravidly a strukturou oproti podpoře poskytované v rámci OP D. Prostředky se poskytují na jednotlivé projekty přímo Evropskou komisí.

SFDI dále počítá ve svém rozpočtu se zapojením finančních prostředků v rámci Nástroje pro oživení a odolnost [Recovery and Resilience Facility – RRF]. A to ve výši 11 miliard korun a další téměř dvě miliardy korun v roce 2023.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here