Letošní navýšení důchodů se dotkne i těch nově přiznaných

3054
navyseni
Ilustrace: Pixabay.com

Červnová 8,2% valorizace penzí se týká i všech důchodů přiznaných kdykoli v kalendářním roce 2022. Tedy i těch, které Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] schválí po mimořádném navýšení v období od 1.6. do 31.12. 2022.

V důsledku vysoké inflace, která od loňského června, kdy se upravovalo navýšení penzí od ledna 2022, přesáhla zákonem stanovených pět procent, se od letošní červnové splátky plošně navyšují všechny druhy starobních penzí. Konkrétně jejich procentní část výměry, a to o 8,2 procenta.

„Zvýšení se bude týkat téměř 3,5 milionu vyplácených důchodů a Česká správa sociálního zabezpečení ho provede automaticky, není potřeba o něj žádat,“ potvrzuje na svých webových stránkách ČSSZ.

A porostou i letos přiznané důchody

Úřad současně ubezpečuje i ty, kterým nárok na výplatu penze vznikne teprve v letošním roce. Totiž, že i jim se procentní výměra důchodu navýší o zmiňovaných 8,2 procenta.

„Navýšení procentní výměry o 8,2 procenta se týká i důchodů přiznaných v roce 2022 včetně těch, které budou přiznány v období po mimořádné valorizaci, tj. od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022,“ potvrzuje ČSSZ.

Od června 2022 si opět více polepší ti s nejvyššími důchody

Mimořádný růst dávky se dotkne i vyplácených příplatků k penzi, které příjemce dostává ke dni, od něhož se příplatek navyšuje. A rovněž se tato valorizace vztahuje i na příplatky k důchodům přiznaných v období od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022.

„Jelikož se důchody a příplatky k důchodu zvyšují od červnové splátky, nebude náležet doplatek valorizace tak, jak tomu bylo u valorizace v lednu,“ upozorňují zástupci ČSSZ.

ČSSZ oznámení o navýšení rozešle koncem března

S rozesíláním již avizovaných oznámení o konkrétní výši penzí případně příspěvku k němu začne ČSSZ v druhé polovině března do poloviny dubna. Příjemcům důchodů v něm sdělí, že uvedené částky zvýšení platí za předpokladu, že do doby červnové splátky nedojde k žádným změnám v nárocích na důchody nebo příplatky k důchodu či jejich samotné výši.

„Součástí zásilek s oznámením bude též informace o možnostech čerpání příspěvku na bydlení a dalších dávek, které poskytuje Úřad práce ČR,“ dodává úřad s tím, že je to kvůli rychlému růstu cen energií.

V situaci, kdy dojde ještě do červnové splátky ke změně v nároku na důchod nebo jeho výši, než v důsledku ohlášené mimořádné valorizace, pracovníci správy sociálního zabezpečení částku v červnu upraví podle skutečné výše důchodu. Nicméně oznámení o úpravě již pak penzisté nedostanou.

Noví příjemci penzí [do června 2022, pozn. red.] oznámení obdrží až po zpracování červnového navýšení.

„Valorizační oznámení budou v těchto případech zasílána od druhé poloviny května do první poloviny června,“ dodává úřad.

Předčasný starobní důchod se vyplatí dobře promyslet

Ve stejném období bude o mimořádné úpravě důchodů ČSSZ informovat příjemce penzí, kteří žijí v zahraničí.

V průměru se penze zvýší o 1 017 korun

Ještě jednou připomeňme, že v souladu s nařízením vlády č. 35/2022 Sb. se od červnové splátky všem vypláceným důchodům zvyšuje procentní výměra o 8,2 procenta. V průměru se tak česká penze navýší o 1 017 Kč.

Procentní navýšení důchodů se při souběhu posuzuje odděleně

Mimořádná valorizace se vztahuje na všechny důchody. Tedy na starobní, včetně těch předčasných, dále invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. Každý důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchody jednotná a v rámci mimořádné valorizace se nezvyšuje.

Oproti tomu procentní výměra se stanovuje individuálně. A mimořádnou valorizací vzroste o zmiňovaných 8,2 procenta. Tato výše náleží ode dne splatnosti červnové splátky důchodu.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here