Pro dary Ukrajině i letos zůstane vyšší limit pro odpočet z daní

583
limit
Foto: Pixabay.com

Dary na podporu obranného úsilí Ukrajiny poskytnuté letos si daňové subjekty v Česku zřejmě odečtou od základu daně. Poslanci schválili novelu, která změnu přináší. I letos zůstává zvýšený limit pro odpočet darů od základu daně.

Pomoc Ukrajině v boji proti ruské agresi má podpořit rozšíření možností odpočtu darů od základu daně nově právě o dary poskytnuté Ukrajině. Normu ve třetím čtení dnes [27.4.] schválila Poslanecká sněmovna. Pro zákon hlasovalo 163 poslanců ze všech sněmovních klubů. Proti schválení nehlasoval žádný z nich.

„Je to určitě rozumná novela,“ konstatovala předsedkyně klubu hnutí ANO Alena Schillerová s tím, že daňová podpora poplatníků je dle jejího názoru žádoucí.

Přijetí zákona v Senátu se očekává bez připomínek. Snížit si daňový základ o dary Ukrajině budou moci daňoví poplatníci zpětně od ledna 2022.

Zvýšený limit pro odpočet darů platí i v roce 2022

Od základu daně si budou poplatníci nově také odečítat dary převedené ukrajinské veřejně prospěšné organizaci. Dále i české nebo ukrajinské organizační složce státu, typicky tedy ukrajinské ambasádě. Ovšem pouze za předpokladu, že finance míří na podporu obranného úsilí Ukrajiny. Vláda připouští, že pojem obranné úsilí není zákonem jasně definován. Podle ní se termínem rozumí cokoliv, co slouží nebo může sloužit k podpoře obranyschopnosti Ukrajiny. Včetně zajištění souvisejících potřeb osob, které se na obranyschopnosti podílejí.

Podle daňařů je přijetí novely krok správným směrem. To potvrzuje i vedoucí daňového oddělení finančně-poradenské společnosti RSM Kateřina Provodová.

„Že český stát dokázal flexibilně reagovat na tuto v naší novodobé historii bezprecedentní situaci, je klíčové. Novela má totiž dopad na desítky tisíc firem, které impulsivně darovaly své peníze, a týká se souhrnných částek v řádech stovek milionů korun,“ říká.

Podle jejího názoru novela jednoznačně povede k nárůstu peněz darovaným v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

„Podle mého odhadu se klidně může jednat i o majoritu všech peněz darovaných v následujících měsících, protože takovéto dary se nyní zjednodušují na úroveň těch běžných,“ dodává.

Je tu i další novinka. Norma prodlužuje na celý letošek loni navýšený limit pro odpočet darů. A to až do výše 30 procent základu daně u fyzických osob. U právnických osob se tato možnost týká zdaňovacích období ukončených od letošního 1. března do 28. února příštího roku.

Nové daňově uznatelné odpočty

1: Dary veřejně prospěšné organizaci se sídlem na území státu Ukrajina na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely.

2: Dary ukrajinskému státu [například ukrajinskému velvyslanectví] nebo územně-správním celkům státu Ukrajina na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely. Dále na vzdělávání, školství, polici, podporu nebo ochranu mládeže, požární ochranu.

3: Dary právnické osobě [komerční firmě] se sídlem na území státu Ukrajina na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely. Na vzdělávání, školství, policii na podporu nebo ochranu mládeže nebo požární ochranu.

4: Dary fyzickým osobám s bydlištěm na území Ukrajiny, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, škol nebo školských zařízení.

Dary Ukrajině na obranu i pomoc uprchlíkům sníží základ daně

5: Dary fyzickým osobám s bydlištěm na území Ukrajiny, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby dle zvláštního právního předpisu na zdravotnické prostředky nehrazené zdravotními pojišťovnami. Dále na zvláštní pomůcky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

6: Dary veřejně prospěšné organizaci, obcím, krajům, státu nebo organizační složce státu, nebo právnické osobě se sídlem v ČR, EU, EHP nebo na území státu Ukrajina na podporu obranného úsilí státu Ukrajina.

Dodejme, že jmenované dary, kterými si daňové subjekty v Česku budou moci nově snížit daňovou povinnost za letošní rok, si budou moci nově odečítat i daňoví rezidenti Ukrajiny. Pokud tedy u českého finančního úřadu podávají daňová přiznání.

Nově by také měli mít možnost odečtu od základu daně daňoví poplatníci z Ukrajiny. Za podmínky, že jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území Česka tvoří nejméně 90 procent zdanitelných příjmů.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here