Pokuta Asociaci jazykových škol ukazuje na zajímavý precedens

2807
jazykovych_skol
Ilustrační foto: Pixabay,com

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [ÚOHS] uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu 9 120 000 korun Asociaci jazykových škol [AJŠ]. Ta stanovila a uveřejnila jednotnou cenu za hodinu výuky cizích jazyků pro výběrová řízení.

Cenu pak uplatňovala dle ÚOHS vůči svým členům, kterých jsou čtyři desítky, a prosazovala u zadavatelů veřejných zakázek. Asociace podle úřadu stanovovala tímto způsobem ceny nejméně od druhé poloviny roku 2017. A sazby i aktualizovala. Třeba v roce 2018 museli členové asociace, kteří se ucházeli o veřejné zakázky, dle úřadu požadovat cenu nejméně 334 korun za hodinu výuky cizího jazyka. O rok později už AJŠ dle úřadu u svých členů vynucovala alespoň 368 korun.

„Asociace na svých jednáních pravidelně otázku cen diskutovala a kontrolovala své členy, aby stanovené sazby dodržovali, a vyzývala je k nápravě,“ uvedl ÚHOS.

Vůbec poprvé v historii pak uložil ÚOHS pokutu za zakázané rozhodnutí sdružení soutěžitelů na základě obratu členů sdružení za poslední ukončené účetní období. Maximální částka pokuty tak mohla dosahovat až 10 procent z obratu členů, který přesahoval 900 milionů korun.

Asociace jazykových škol nesouhlasí, a stěžuje si

Asociace jazykových škol odmítá, že by porušila zákon stanovováním minimální přípustné ceny za jazykové služby o ochraně hospodářské soutěže. Faktickým důkazem toho podle asociace je, že její členové nabízeli a poskytovali své služby i za ceny nižší, než které ÚOHS označuje za minimálně vyžadované.

Dle našeho názoru ÚOHS nerozlišuje a promiskuitně zaměňuje stanovování minimální přípustné ceny a vypočtení mimořádně nízké nabídkové ceny, což je jev známý jako dumping,“ uvedl místopředseda asociace David Dvorský.

AJŠ si dále stěžuje na postup ÚOHS při šetření jejího případu. Tvrdí, že v průběhu řízení úřadu předložila značné množství důkazů, které úřad buď nezohlednil vůbec, nebo se s nimi vypořádal zcela nedostatečně. ÚOHS rovněž v průběhu řízení upozornila na rozsáhlý seznam pochybení z jeho strany. Zejména pak v otázce kalkulace obratů, která v podání ÚOHS dle AJŠ nemá oporu ani v právu, ani v ekonomice.

„Překvapuje nás rovněž nestandardní medializací řízení, které je zatím v běhu a u kterého neproběhla lhůta k podání rozkladu. Zejména pak rozsahem a mírou detailů, které byly ze strany ÚOHS zveřejněny. A to přesto, že jsme na jejich nesprávnost opakovaně poukazovali,“ dodává Marcela Hergesselová, předsedkyně asociace.

Na praktiky asociace upozorňovali už i její členové

O tom, že zájem ze strany ÚOHS o praktiky AJŠ není od věci, svědčí i vyjádření ředitelky jazykové školy Lingua Centrum Simony Škurkové.

„Jazyková škola Lingua Centrum byla členem AJŠ do konce března roku 2022. Vzhledem k rozdílným představám o cenové politice jsme se rozhodli členství nadále neprodlužovat. […] S tvrdým prosazováním cenové politiky jsme od začátku nesouhlasili. AJŠ jsme opakovaně upozorňovali, že se tímto svým jednáním pohybuje na poli kartelu,“ uvedla pro FinTag.cz.

A přiblížila i to, co bylo dál: „Poté, kdy byly naše připomínky buď ignorovány, nebo smeteny ze stolu s tím, že taková dohoda není protiprávní, obrátili jsme se v prosinci 2019 s dotazem přímo na ÚOHS. Ten nám oznámil, že jednání AJŠ již vyšetřuje. Výsledek vyšetřování úřad zveřejnil a my s ním souhlasíme.“

Přesto ale i dodává, že nepochybuje o tom, že za jednáním AJŠ stál na počátku dobrý úmysl. Lektoři i zaměstnanci škol si dle ní za svou práci zaslouží spravedlivou odměnu.

„Není však možné dojít ke zdražení tak, že se skupina největších škol v ČR dohodne na minimální ceně, kterou musí všichni dodržovat. Ačkoliv AJŠ ve svém vyjádření uvádí, že její členové nabízeli služby za nižší částky než prosazovanou minimální cenu, nezmiňuje již, že těm, kteří cenu nerespektovali, hrozila vyloučením,“ upřesnila s tím, že toto chování jazykových škol by veřejnost neměla vnímat u všech jazykových škol jako standardní.

AJŠ ovlivnila soutěž, trvá si na svém ÚOHS

Podle místopředsedy ÚOHS Kamila Nejezchleba podnikatelské svazy a sdružení nesmějí sloužit jako platformy pro určování cen. Tedy cen, za které členové těchto sdružení nabízí své zboží nebo služby.

„Toto jednání má v podstatě stejný efekt jako kartelová dohoda,“ uvedl.

Upozornil, že kroky AJŠ měly přímý dopad na hospodářskou soutěž probíhající v oblasti služeb jazykového vzdělávání na území ČR a zákazníky těchto služeb. A to proto, že v jejich důsledku došlo k podstatnému omezení vzájemná konkurence mezi členy sdružení. Stanovení jednotné ceny za hodinu výuky hlavních hráčů na trhu navíc ovlivnilo celý trh poskytovatelů služeb jazykového vzdělávání.

ÚOHS začátkem týdne doručil své prvoinstanční rozhodnutí za [domnělé] porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Rozhodnutí není dosud pravomocné. Asociace proti němu může podat rozklad. Což, jak vyplývá z jejího vyjádření, také udělá.

„Asociace se s ohledem na uvedené bude proti Rozhodnutí bránit a v zákonné lhůtě podá rozklad,“ uvedla AJŠ.

Dodejme, že obdobné praktiky, o které nyní běží spor v oblasti jazykové výuky, jsou běžné v různých podobách i v dalších oblastech tuzemské ekonomiky. Stále není například ničím výjimečným, když se vybraných veřejných soutěží smějí účastnit jen členové vybraných profesních asociací. Přičemž tyto asociace podmiňují členství mnoha podmínkami. Což v praxi vede k tomu, že se vybraných veřejných soutěží účastní jen ty subjekty, které dané sdružení a asociace vezmou mezi sebe. A to bez ohledu na trh.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here