Posudkoví lékaři zrychlí. Pomohou sestry i záchranáři

7921
lekari
Foto: Pixabay.com

Zdravotní stav žadatelů o příspěvek na péči či invalidní důchod budou od příštího roku spolu s posudkovými lékaři nově hodnotit i zdravotní sestry, fyzioterapeuti nebo záchranáři. Zkrátily by se tím čekací doby na vyřízení žádosti.

Rozšíření okruhu odborníků s oprávněním hodnotit zdravotní stav žadatelů o dlouhodobé sociální podpory přináší návrh loňské novely o změnách v organizaci sociálního zabezpečení. Legislativní úpravu navrženou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR [MPSV] schválila na svém jednání [31.8.] vláda Petra Fialy [ODS].

„Často zmiňovaná věc, která je dlouhodobě problematická, je schopnost lékařské posudkové služby vydávat rychle rozhodnutí. Novela to do značné míry řeší. Systémové řešení chystáme příští rok,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka [KDU-ČSL].

Lékařská posudková služba míří k totálnímu rozvalu

MPSV navrhuje 160 nelékařských nových pozic pro posuzování. Odborné podklady by připravovali nelékařští zdravotníci pouze s odbornou certifikací a pouze ve své specializaci. Jejich zhodnocení zdravotního stavu žadatele o sociální podporu by nakonec schvaloval lékař. Rozdělení práce mezi posudkovým lékařem a nelékařem by přesněji vymezila Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ].

Za posun v často kvůli nedodržování zákonných lhůt kritizovaném systému posudkové služby nyní ministr považuje alespoň posílení jejích personálních kapacit. Změna má podle MPSV při předpokládaném dalším úbytku posudkových lékařů [kvůli odchodu do penze, pozn. red.] přispět k vyřizování žádostí v zákonných lhůtách.

Podle ministerstva nových pracovních míst nepřibyde. Resort proto nepočítá ani s novými výdaji. Podle jeho zástupců by šlo spíše o přesun některých pozic. Posty pro posuzovatele – nelékaře by vznikaly jako náhrada za rušená místa stávajících odborných asistentů posudkových lékařů.

Na invalidní penze i příspěvek na péči se čeká měsíce

Ministerská novela reaguje na dlouhodobý nedostatek posudkových lékařů a jejich efektivitu práce při hodnocení zdravotního stavu žadatelů o příspěvek na péči či invalidní penzi. Je to totiž právě lékařská posudková služba [LPS], která u nás po léta sklízí kritiku. Na její přístup a dlouhé vyřizovací lhůty si stěžují lidé se zdravotním omezením i pacientské organizace. Situaci kolem jejich výkonu kritizují i poslanci.

Problémem jsou dlouhé čekací lhůty, zastaralé předpisy a vyhlášky, penzijní věk posudkových lékařů, ale i neochota zabývat se potřebami pacientů. To potvrdil i průzkum spolku Amelie, který se zaměřuje na pomoc onkologickým pacientům.

„Průzkum ukázal, že současná kondice tuzemské posudkové služby nevyhovuje potřebám pacientů ani samotných lékařů. Lidé u posudkových lékařů cítí často bezmoc,“ uvedla ředitelka spolku Amelie Michaela Čadková Svejkovská.

Na LPS a dlouhé vyřizovací lhůty si dlouhodobě stěžují žadatelé o posouzení. Stížnosti dostává i Národní rada osob se zdravotním postižením [NRZP].

„Vůbec nenastává zlepšení. Je to pořád stejné. Na vyřízení se čeká podstatně déle, než ministerstvo říká,“ uvedl šéf rady Václav Krása.

S nedostatkem lékařů se posudková služba potýká dlouhodobě. Ministerstvo práce a sociálních věcí dříve navrhovalo, aby část agendy převzali praktici. Ti to odmítli. Resort proto zavedl organizační opatření a prosadil navýšení platů a odměn. Ale ani tyto kroky zlepšení do praxe nepřinesly.

Nově přibyde práce lékařům, zadarmo to ale nebude

Zmiňovaná novela do praxe přináší i další změny. A to v kontrole pojištěnců čerpajících nemocenské dávky, kde rozšiřuje administrativní povinnosti pro ošetřující lékaře. Na požádání kontrolorů ze správy sociálního zabezpečení by je měl lékař nově informovat o léčbě daného pacienta a plánovaném postupu. Zároveň by měl i uvést předpokládaný nástup do práce.

Veškerá komunikace mezi lékařem a úřadem by fungovala elektronicky. Tedy i předávání si vyžádaných dokumentů, jak upozorňuje úřad. Za takto vykázanou práci by lékaři dostali zaplaceno. Náklady by šly na vrub ministerstva práce, s čímž úřad počítá.

 –ČTK/VRN–

2 KOMENTÁŘE

  1. pokud si stěžujete, že jste dostali nesprávný výpočet podle počtu odpracovaných let, opět se čeká nejen na vyjádření od toho, co doby počítá, ale i na nový posudek lékařem , zdravotní stav se nezměnil – tedy proč se opětovně posuzuje při přepočítání doby nevím – třeba i tyto pro mne nadbytečné úkony by šlo vyřešit – pokud si budu stěžovat na stupeň invalidity řešit by měl posudkový lékař a pokud na dobu započítání tak složka pouze evidencí dob…

  2. V posuzování invalidity a tedy i schopnosti pracovat by v první řadě měli pomáhat pracovní lékaři. Především ti, kteří si dnes hrají na důležité a posuzují tzv. zdravotní způsobilost u kancelářských profesí.
    Uvítala bych, kdyby místo této frašky se věnovali něčemu užitečnějšímu. V současné době pouze předstírají péči, předstírají posudkovou činnost a když je upozorním, co to hrají za komedii, tak chtějí, abych si s nimi hrála na to, že jsem přišla zcela svobodně a dobrovolně.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here