O dotace na brownfieldy u MPO zažádalo 35 obcí

229
brownfieldy
Foto: Redakce Fintag.cz

Do programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR [MPO] na získání dotace na brownfieldy se přihlásilo 35 projektů. MPO to považuje za úspěch. Při alokaci výzvy ve výši 500 milionů korun to vychází na cca 14 milionů korun na projekt.

Podle MPO zájem v počtu 35 žádostí o dotaci předčil veškerá očekávání. Je to čtyřikrát více než v předchozí výzvě. To značí, že v předchozí výzvě o dotaci požádalo devět zájemců. Aktuální výzva navíc zahrnuje dotace na multifunkční projekty a výstavbu obecních bytů.

K dotaci z programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití MPO přerozděluje i prostředky z Národního plánu obnovy. Tedy evropské peníze určené na obnovu ekonomik EU po pandemii covidu. Historicky poprvé tak nemusí být z dotací revitalizovaná výhradně nemovitost využívaná k podnikání.

Jde o takzvané smíšené projekty

„Příkladem takového projektu může být rekonstrukce budovy, během které se do přízemí umístí prodejna či jiné zázemí pro služby a do druhého nadzemního podlaží knihovna provozovaná obcí,“ vysvětluje rozdíl ředitel odboru brownfields a rozvoje inovačního podnikání MPO Zbyněk Pokorný.

Takové typy projektů podle něj zatím nedosáhly na dotace z žádných dosavadních programů MPO, ale ani z programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Podle jeho slov po takových podporách starostové dlouho volali. Díky novému nastavení z nich mohou financovat i výstavby obecních bytů.

Podle MPO počet aktuálně přijatých projektů přesáhl stanovený milník v rámci Národního plánu obnovy, který předpokládá podpořit minimálně 20 projektů.

„Zájem o program nás nepřekvapuje. Jen v uplynulém roce jsme v rámci krajských konzultačních dnů konzultovali více než 60 potenciálních veřejných projektů na regeneraci brownfieldů v celkové investiční hodnotě přes 30 miliard korun. Vychází najevo, že zájem výrazně překonává možnosti naší podpory a do budoucna ukazuje na potřebu navýšení,” tvrdí David Petr, ředitel oddělení podnikatelské lokalizace agentury CzechInvest, která obcím pomáhá s přípravou projektů.

Mezi přihlášenými projekty se nejčastěji objevují plány na přestavbu brownfieldů na kanceláře pro místní podnikatele a živnostníky, coworky, prostory pro služby, restaurace, kavárny, společenské sály nebo obecní bydlení.

Jaká jsou pravidla výběru projektu na brownfieldy

Získání dotace má ale i své podmínky. MPO musí při výběru projektů bodově zohlednit energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie. Příjemce dotace dokládá úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši minimálně 30 procent. Úsporu může prokázat pomocí srovnání spotřeby energie v rámci nového provozu a referenční budovy.

„Mezi projekty výrazně převažují rekonstrukce. Jedna třetina záměrů počítá s demolicí a výstavbou nových energeticky účinných budov. To je novinka, tento typ projektů dříve podporován nebyl,“ popisuje projekty vedoucí oddělení brownfieldů MPO Jan Hana.

Nově se do výzvy přihlašují obce a města z celé republiky, včetně Prahy. Nikoli pouze z uhelných a hospodářsky problémových regionů, jako tomu bylo dříve. Nejvíce projektových záměrů, konkrétně šest, úřad přijal z Kraje Vysočina.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here