Protidrogový koordinátor nabídl vládě 15 mld. ročně

1139
protidrogovy
Jindřich Vobořil / Foto: Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

11 až 15 miliard korun ročně navíc by mohl stát získat na úpravě daní návykových látek a jejich efektivnějším výběru. Vyplývá to z Akčního plánu politiky závislostí, který vládě předložil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Podle něj je načase začít mluvit o nových daních u návykových látek. Součástí jeho plánu je přitom i legalizace marihuany. Jen ta by státu na daních podle Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2022-2025 [Akční plán] vynesla přes dvě miliardy korun.

Cílem plánu je zajištění peněz pro prevenci a léčbu závislostí. Stát nyní do této oblasti dává 300 milionů korun ročně. Pokud by ale změnil svůj přístup ke zdanění návykových látek, obohatil by státní rozpočet a do této politiky by podle Vobořila mohl posílat až miliardu korun ročně. Zbytek by využil na příjmové stránce státního rozpočtu.

Skutečnost, že zejména spotřební daně u návykových látek by za současné situace, kdy státu rostou výdaje, na které mu ale nestačí příjmy, stály za úpravu, potvrdil v nedávném podcastu FinTag.cz i prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Je totiž přesvědčen, že k revizi daňového mixu dříve či později v Česku stejně dojde.

„Minimálně spotřební daně u alkoholu, tabákových výrobků, což asi není to veřejné blaho, tak tam se to dá řešit…,“ uvedl v souvislosti s daněmi u návykových látek.

Ukrajincům jsme nesmírně pomohli, říká Jaroslav Hanák

Změny sazeb spotřebních daní u návykových látek přitom již předznamenává i programové prohlášení vlády Petra Fialy [ODS]. Ta v něm totiž slíbila dostatek peněz právě na prevenci a služby. Podle Vobořila má regulace návykových látek odpovídat míře jejich škodlivosti, kterou mají zohlednit právě spotřební daně.

Podle chystaného plánu nyní stát na spotřebních daních z tabákových výrobků ročně vybere asi 60 miliard Kč, u alkoholu je to asi 13 miliard korun. Na dani z hazardu přiteče do státního rozpočtu 5,1 miliardy korun a do obecních rozpočtů asi 4,9 miliardy korun, uvádí navrhovaný plán. Kvůli zdravotním a dalším dopadům závislostí a předčasným úmrtím společnost ztrácí zhruba 150 až 180 miliard korun ročně.

Legalizace marihuany kvůli byznysu a daním

Avšak tak snadné to není. Problematický návrh Akčního plánu je zejména na zlegalizování marihuany. Plán počítá se zavedením přísně regulovaného trhu s nelegálními, méně rizikovými návykovými látkami, konkrétně konopím.

„Podle odhadů by mohl roční výnos daně z konopí jen v rámci českého trhu dosahovat až dvě miliardy korun,“ píše se v Akčním plánu závislostí pro následující tři roky.

Součástí odhadu inkasa daně nejsou příjmy z případných prodejů licencí a exportu.

Deficit letošní rozpočtu atakuje hranici 400 miliard

„Potenciální příjmy ze spotřební daně, DPH, DPFO [daň z příjmů fyzických osob, pozn. red.] a prodeje licencí dosahují odhadem až čtyři miliardy korun,“ tvrdí odborníci na politiku závislostí.

S ohledem na expanzi trhu s konopím a globálně omezeným kapacitám výrobců se dá podle nich počítat i se souvisejícími výnosy plynoucí od tuzemských výrobců, které by konopí pro rekreační účely vyváželi za hranice. Tedy do zemí, které již rozvolnily trh s konopím pro rekreační účely. Jmenovitě jde o Německo, Nizozemsko, Lucembursko, Maltu nebo Švýcarsko.

„Například Německo, které ohlásilo regulovaný trh s konopím, předpokládá výnosy z exportu přibližně 120 miliard korun a roční výnos daně odhaduje na 700 miliard Kč,“ dodávají odborníci kolem Vobořila.

Na nezanedbatelný příjem z legalizace konopí ukazuje i Izrael, kde roční výnos z daně z konopí dosahuje v přepočtu přibližně deset miliard korun.

Není droga jako droga, některá škodí víc a jiná méně

V Akčním plánu na následující tři roky odborníci nově rozlišují návykové látky podle míry jejich škodlivosti a rizika vzniku závislosti. A to i u legálních drog dostupných na českém trhu, jako je alkohol a tabákové výrobky. Z čehož chtějí nově vyjít i při stanovení spotřební daně u zdraví škodlivých produktů. Je to i důvod ke změně v přístupu k některým nelegálním drogám s nižším veřejnozdravotním rizikem, jak uvádí v Akčním plánu. V praxi jde právě o konopí, u kterého navrhují jeho přísně regulovanou dostupnost.

„Během platnosti Akčního plánu budou připraveny a projednány legislativní změny postavené na vědeckých důkazech a doporučeních tak, aby byl zachován princip minimalizace škod a rizik a vyvážený přístup v politice v oblasti závislostí,“ upozorňují současně odborníci z Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

Někteří z odborníků ale před legalizací konopí varují. Jedním z nich je psychiatr a emeritní primář Psychiatrické nemocnice Bohnice Karel Nešpor.

„Legalizace určité drogy vede k její snazší dostupnosti a vyšší spotřebě. Vyšší spotřeba prokazatelně vede k větším problémům,“ uvedl k tématu v nedávném rozhovoru pro ZdraveZpravy.cz Nešpor.

Karel Nešpor: Alkohol v pivu se nedaní. A to je chyba

„S jistou mírou zjednodušení lze říci, že zneužívání jakékoli návykové látky zvyšuje riziko zneužívání jiné látky. Vysoký počet dospívajících v Česku zneužívajících marihuanu může být mimo jiné důsledkem vysoké spotřeby alkoholu. V praxi se často setkáváme s tím, že lidé závislí na drogách ze zdravotních nebo finančních důvodů přecházejí k alkoholu. Okamžitě ho ale pijí závislostním způsobem,“ upřesnil Karel Nešpor v rozhovoru, v němž vyjmenovává i zdravotní rizika spojená s užíváním konopí.

Analýzy mluví jasně, tvrdí tým kolem Vobořila

Odborníci kolem národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila ale uvádějí, že pracují s dostupnými analýzami a hodnoceními dopadů regulace legálního trhu s konopím. A ty obavy kritiků nepotvrzují. Navíc obdobně chtějí přistupovat i k legislativní regulaci trhu s tabákovými výrobky, alkoholem a hazardním hráčstvím.

„Cílem bude najít optimální regulační rámec pro jednotlivé látky v podmínkách ČR a vyvarovat se tak zcela nekontrolovanému legálnímu či naopak nelegálnímu trhu. A tím předcházet rizikům spojeným s některými produkty,“ tvrdí.

Konkrétně u konopí upozorňují na jeho dostupnost výhradně osobám starším 18 let. Jeho zlegalizování by současně doprovázela regulace reklamy na tuto psychotropní látku. A stejně by podléhala přísné kontrole a regulaci jeho výroba a nabídka směrem k veřejnosti.

Obdobně se chystají prostřednictvím Akčního plánu vládě navrhnout, aby se i v českém prostředí zvýhodnily méně rizikové alternativy tabákových, nikotinových a souvisejících výrobků. Čímž by podle nich mělo dojít ke snížení kouření cigaret a tabákových výrobků se spalovaným tabákem v české společnosti.

V oblasti hazardního hraní považují za nutné lépe kontrolovat rizika hazardních her s vysokým rizikem rozvoje problémového hráčství. Konkrétně u online hazardních her.

Protidrogový koordinátor navrhuje zdanit i tichá vína

V souvislosti se zdaněním návykových látek je třeba upozornit, že nejde výhradně o nástroj na zvýšení příjmů státního rozpočtu. Finance z výběru těchto daní mají směřovat především na preventivní programy v oblasti závislostí. Dále na léčbu a nápravu sociálních a zdravotních dopadů užívání návykových látek.

„Během období platnosti Akčního plánu bude prostřednictvím optimálního nastavení daňového systému otevřeno téma financování preventivně-léčebných opatření a opatření ke snižování škod z výnosu spotřební daně, zejména z tabáku, alkoholických nápojů, z hazardních her a nově z konopných produktů,“ píše se v Akčním plánu.

V oblasti tabákových, nikotinových a dalších výrobků daňové zatížení zohlední i rizikovost jednotlivých produktů. Čímž dojde k nastavení ceny, respektive daně u alternativních tabákových a nikotinových výrobků ve vztahu k ceně tabákových výrobků ke kouření. Od čehož si odborníci na závislosti slibují snížení počtu kuřáků klasických cigaret tím, že někteří přejdou na méně rizikové alternativy kouření.

Stejně, tedy s ohledem na rizikovost a škodlivost, chtějí zdanit i alkoholické nápoje. U nich by se při stanovení spotřební daně vycházelo z obsahu etanolu v nápoji.

V aktuálním Akčním plánu odborníci na závislosti zmiňují další novinku, a tím je zavedení nenulové daňové sazby pro tichá vína. Inkaso z této daně by podle jejich návrhu směřovalo na podporu půdního fondu pro domácí produkci vína.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here