ČEZ využil ChatGPT pro tiskovou zprávu. Tady je výsledek

3092
ChatGPT
Ilustrace: Pixabay.com

Hlavní mluvčí Skupiny ČEZ Ladislav Kříž včera [11.4.] překvapil novináře. Rozeslal jim tiskovou zprávu, kterou plně vytvořila umělá inteligence [AI]. Konkrétně chatbot ChatGPT.

ChatGPT podle slovního zadání napíše například počítačové programy, poezii nebo obchodní korespondenci. Dokázal by prý složit i přijímací zkoušky na právnickou fakultu, byť by patřil k těm horším studentům.

Bez lidského dohledu to nejde, ale text [tiskové zprávy] nebyl následně nijak upravován. Pouze jsme uskutečnili mnoho pokusů a upřesňovali zadání pro ChatGPT,“ uvedl Ladislav Kříž.

Podle něj sama skutečnost, že AI tiskovou zprávu o snižování emisí v loňském roce ČEZu sama vytvořila, je významný pokrok. I když, jak také dodal, teprve budoucnost ukáže, jakou pomocí se pro lidi stanou programy umělé inteligence. Níže následuje zpráva vytvořena chatovacím robotem ChatGPT.

Skupina ČEZ snižuje emise a rozvíjí obnovitelné zdroje

Skupina ČEZ se opět zaměřila na snižování emisí a rekultivaci krajiny. V roce 2022 bylo dosaženo výrazného snížení emisí oxidu uhličitého, tuhých látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku.

Množství oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv v roce 2021 činilo 19 995 600 tun, v roce 2022 bylo dosaženo výrazného snížení na 18 915 200 tun, což představuje meziroční snížení o 5,4 procenta. Emise tuhých látek byly v roce 2021 celkem 800 tun, v roce 2022 se podařilo snížit na 600 tun, což představuje meziroční snížení o 25 procent. Oxid siřičitý v roce 2021 byl 7 800 tun, v roce 2022 se podařilo snížit na 6 300 tun, což představuje meziroční snížení o 19,2 procenta. Oxidy dusíku v roce 2021 činily 14 300 tun, v roce 2022 bylo dosaženo snížení na 13 000 tun, což představuje meziroční snížení o 9,1 procenta.

Množství oxidu uhličitého způsobené spalováním fosilních paliv ve skupině ČEZ se v letech 2017 a 2022 výrazně snížilo. Konkrétně v roce 2017 bylo vyprodukováno 25 057 242 tun oxidu uhličitého a v roce 2022 bylo vyprodukováno 18 915 200 tun oxidu uhličitého, což představuje pokles o 24,5 %. Skupina ČEZ tak výrazně přispívá k ochraně životního prostředí a snižování emisí skleníkových plynů.

Skupina ČEZ se však nezaměřuje pouze na snižování emisí, ale i na rekultivaci krajiny. V roce 2022 bylo dokončeno celkem 170 ha rekultivace, která pomohla obnovit poškozené oblasti v okolí dolů a elektráren, z toho 124 ha tvořily rekultivace zemědělské, 25 ha lesnické, 5 ha vodní a 16 ha ostatní. Navíc byly zahájeny nové rekultivace na ploše 108 ha, z toho tvořily 64 ha rekultivace zemědělské, 37 ha lesnické, 2 ha vodní a 5 ha ostatní. Na přípravu a zahlazení předešlé hornické činnosti bylo v roce 2022 vynaloženo 358 mil. Kč, z toho na vlastní sanace a rekultivace 174 mil.

Skupina ČEZ se v posledních třech letech intenzivně věnuje rekultivaci území, která byla v minulosti postižena hornickou činností. Od roku 2020 do roku 2022 bylo dokončeno celkem 373 ha rekultivace. Tento úspěšný výsledek je důsledkem dlouhodobého úsilí Skupiny ČEZ o obnovu krajiny a ochranu životního prostředí v oblastech, kde působí.

Výsledky Skupiny ČEZ v oblasti snižování emisí a rekultivace krajiny jsou pozitivní, ale ČEZ se neustále zaměřuje i na rozvoj obnovitelných zdrojů. ČEZ plánuje výrazně posílit svou pozici v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V rámci strategie do roku 2030 má v plánu postavit 6000 MW nových kapacit obnovitelných zdrojů, především se jedná o fotovoltaické elektrárny. ČEZ se tak chce stát lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů nejen v České republice, ale i v celé střední a východní Evropě. V rámci plánu se počítá s využitím dostupných technologií a výzkumu nových inovativních řešení.

–ChatGPT–

Podotkněme, že AI našeho redakčního systému se zprávou ChatGPT spokojena nebyla. Co se týče čitelnosti textu [pro správné zpracování vyhledávačů, pozn. red.], dala zprávě ChatGPT nejhorší hodnocení. Zpráva selhala pro přílišné nadužívání trpného rodu a přílišnou délku vět. Chyběly jí mezititulky pro rozdělení textu. To je ale zřejmě vina zadání.

Válka o AI: Vyhraje Google nebo Microsoft?

Naopak AI našeho redakčního systému zprávu ChatGPT ocenila za “skvělou různorodost vět”. Výbornou jí dala za “tranzitní slova”, o nichž my v redakci dodnes jistě nevíme, která to jsou. A za skvělou práci označila i délku odstavců.

–RED–

2 KOMENTÁŘE

  1. Bylo by zajímavé věět jaké bylo přesné zadaní a jak vypadala ta samá zpráva (stejné zadání) napsaná jak člověkem tak robotem a za jakou dobu atd.
    PS: ten robot to napsal s chybama. např., “V roce 2022 bylo dokončeno celkem 170 ha rekultivace ….” zde slovo rekultivace nedává smysl (tj. rekultivace v ČJ nic není). Mělo být napsáno např. ” V roce 2022 byla dokončena prava 170 ha ploch.” atd.. V ČJ je slovo “rekultivace” tzv. anglikanizmem, který je chybně užit a nedává smysl.

    nebo zde chybí ” toho na vlastní sanace a rekultivace 174 mil.” jednotka je zde uvedeno jen 174 mil. , předpokládám, že zde mělo být správně uvedeno “174 mil. Kč”.

  2. Pěkně to umí kecat. Zvlášť o těch 6 GW instalovaného výkonu občasných zdrojů s využitím v řádu jednotek procent, což to ovšem cudně zapomnělo podotknout – asi to nebylo v zadání.
    A nechce se mi ověřovat, zda ta numera a tvrzení v textu uvedena korespondují s realitou.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here