eMatrika začne v Česku fungovat nejdříve za čtyři roky

456
eMatrika
Foto: Pixabay.com

Zavedení centrálního systému eMatrika plánuje Ministerstvo vnitra ČR [MV ČR] zavést do praxe v lednu 2027. Matriční povinnosti si pak lidé vyřídí na kterékoli matrice. Registrované partnerství dozná změn už v lednu 2024.

Změny přináší novela matričního zákona, kterou tento týden [12.4.] schválila na návrh ministerstva vnitra vláda Petra Fialy [ODS]. Zatímco registrované partnerství budou moci od příštího roku lidé uzavřít na kterémkoliv matričním úřadu, vyřizování ostatních matričních událostí bude stále podléhat určení podle toho, ve kterém místě k ní došlo [narození, sňatek, smrt]. K zavedení elektronického centrálního systému eMatrika totiž podle vedení resortu dojde nejdříve v lednu 2027. A i následně se matriční knihy povedou v listinné podobě.

„Tento nový moderní elektronický informační systém zefektivní vedení matriční agendy a sníží administrativní zátěž jak matrikářů, tak i občanů, kteří potřebují údaje z matrik,“ řekl k plánované digitalizaci matrik, ke které ale dojde nejdříve za čtyři roky, ministr vnitra Vít Rakušan [STAN].

Lidé v Česku pak získají rodný list na kterékoliv matrice a na vybraných zastupitelských úřadech. Matriční doklady by podle něj měli lidé dostávat i v elektronické podobě. A elektronicky si občané zařídí také doslovný výpis z matriční knihy, užívání jména v jiném tvaru nebo vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku. Ovšem ne dříve než za čtyři roky.

„Uvedení eMatriky do provozu je plánováno na 1. leden 2027,“ potvrzuje MV ČR.

Centrální matriční informační systém eMatrika má být podle Rakušana propojený s informačními systémy veřejné správy. Přistup k němu budou mít všechny matriční úřady a určené zastupitelské úřady v zahraničí.

eMatrika, registrované partnerství a určení otcovství

Další novinky, které novela přináší, zjednodušují uzavírání registrovaného partnerství. Již od ledna 2024 je budou moci partneři nově uzavřít na kterémkoli matričním úřadu. Dosud se registrují na čtrnácti vybraných matrikách.

„Prohlášení o vstupu do partnerství bude nově možno na základě žádosti učinit na kterémkoli vhodném místě a v kteroukoli vhodnou dobu ve správním obvodu příslušného matričního úřadu, jako je tomu u klasických svateb,“ potvrzuje MV ČR v tiskové zprávě.

Registrované partnerství dovoluje český právní řád uzavírat od roku 2006. Partneři pak mohou získávat informace o zdravotním stavu registrovaného partnera. A mohou po něm dědit jako v manželství. Statut společného jmění u nich ale neexistuje, stejně jako neuplatňují pozůstalostní důchody. Adopci současná zákonná úprava registrovaným partnerům zakazuje.

Změnit pohlaví půjde v Česku i bez kastrace

S platností od ledna 2024 mění novela rovněž určování otcovství takzvanou trojdohodou. Už by jej manželé a biologický otec dítěte neurčovaly výhradně před soudem, jako je tomu nyní, ale nově i před matričním úřadem. U něj by podepsali souhlasné prohlášení matky, jejího manžela, který není otcem, a skutečného otce dítěte.

Určování otcovství trojdohodou nastává v situaci, kdy se manželé nestačili rozvést a s novým partnerem počali dítě. Matriky totiž v takové situaci do rodného listu automaticky zapisují legitimního manžela. A to do doby, než uplyne tři sta dnů od úředního rozvodu manželství.

Nově bude stačit, když žena, její nový partner a dosavadní manžel sepíší prohlášení, které předloží matrice.

Novela zasahuje i do práv dětí při rozhodování o změnách jejich jmen, kdy dojde ke snížení věkové hranice ze stávajících 15 na 12 let, od které je vyžadován jejich souhlas. Také bude možné nově do matriční knihy zapsat zdrobnělá a domácká jména. Tyto změny novela plánuje uvést v platnost od ledna 2024.

VRN

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here