Řekni, které dotace seškrtáš, žádá po vládě Svaz měst a obcí

254
mest_a_obci
Foto: Pixabay.com

Podle Svazu měst a obcí ČR [SMO ČR] vládní konsolidační balíček ohrozí ekonomiku už jen tím, že sníží příjem měst a obcí. Svaz zároveň docela ostře žádá, aby vláda zveřejnila, které národní dotace nakonec seškrtá.

Vyplývá to z materiálu SMO ČR, který sdružení uplatňuje k předloženému návrhu zákona o vládním takzvaném konsolidačním balíčku. Svaz v něm sice konstatuje, že si uvědomuje neutěšenou situaci veřejných rozpočtů, zároveň ale varuje před dopady navrhovaných změn. Po vládě žádá, aby s ním vstoupila v jednání o „razantních dopadech balíčku na samosprávy, infrastrukturu obcí a měst, a především na občany“. Požaduje hlavně vyčíslení finančních dopadů balíčku na rozpočty municipalit. Což podle něj vládní návrh opomíjí.

„Dle návrhů není toto možné zodpovědně posoudit. To proto, že předkladatel neuvádí relevantní fiskální dopady konsolidačního balíčku na veřejné rozpočty. Respektive rozpočty obcí a měst,“ uvádí Svaz ve svém stanovisku, v němž dále stojí: „Překladatel odbornou veřejnost zároveň neseznámil s podklady pro výpočet dopadů. Proto sami nemůžeme udělat relevantní propočty.“

Už proto podle Svazu nelze diskuzi o konsolidačním balíčku smrsknout jen na připomínkování dílčích částí. Naopak musí sledovat celkový obraz dopadů na územní samosprávy. Svaz již dříve vyčíslil negativní dopady balíčku na obce a města ve výši 34 miliard korun.

SMO ČR chce přesně vědět, jaké dotace vláda seškrtá

Zástupci Svazu měst a obcí ve stanovisku dále upozorňují, že vláda dosud nezveřejnila, v jaké oblasti zkrátí národní dotační tituly pro municipality. Z dostupných informací podle nich také není zřejmé, zda a případně v jaké výši, dojde ze strany státního rozpočtu k navýšení příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti. Nejistá se podle Svazu jeví i další forma financování sociální práce na obcích.

„Konsolidační balíček v sobě také neobsahuje proinvestiční opatření. Pouze šetřením nelze roztočit kola ekonomiky. Je to právě soukromý sektor, který táhne růst hrubého domácího produktu,“ stojí v dokumentu.

Svaz v něm rovněž konstatuje, že jsou to právě obce a města, které zadávají veřejné zakázky lokálním podnikatelům. A tak přispívají pomocí multiplikačního efektu k růstu ekonomiky.

Konkrétní připomínky SMO ČR k vládnímu balíčku zde >

„Pakliže balíček zasáhne sektor lokální ekonomiky, ve svém důsledku se vládou navržená opatření projeví i ve zpomalení celé ekonomiky,“ dodává.

Zároveň varuje před ohrožením čerpání prostředků z EU fondů. A to s ohledem na navrhované snížení příspěvku ze státního rozpočtu pro spoluúčast u EU dotací. Stejně jako je problematické a stále nejasné navýšení kofinancování příjemců dotací.

„Představitelé obcí a měst tak vůbec nejsou vlivem dopadů konsolidačního balíčku schopni určit disponibilní prostředky určené na investice,“ konstatuje SMO ČR.

Svaz měst a obcí: Výchozí údaje vlády nejsou relevantní

Svaz měst a obcí dále konstatuje, že se seznámil nejen s podklady, které jsou součástí konsolidačního balíčku, ale jeho představitelé prostudovali predikci daňových příjmů na roky 2023–2026. To s dopady právě konsolidačního balíčku [k 22.5.2023].

„Bohužel musíme konstatovat, že predikce není doplněna podkladovými materiály. A není proto zřejmé, zda predikce vychází z růstu ekonomiky nebo je pouze zohledněn růst inflace. Uvedená predikce nezohledňuje snížené podíly sdílených daní tak, jak je předkládá konsolidační balíček,“ tvrdí zástupci měst a obcí.

Konkrétní připomínky SMO ČR k vládnímu balíčku zde >

Podle nich je přitom třeba se v rozhodování řídit ověřitelnými a přezkoumatelnými podklady. Protože ty ale vláda podle jejich názoru nepředložila, skutečné dopady navržených změn zůstávají neznámé. O to více v sobě skrývají rizik, dodává Svaz.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here