Jeden mozek nestačí, platí i v tradingu

254
tradingu
Ilustrační foto: XTB

Když se řekne „inteligence“, většině lidí se vybaví takzvaná racionální inteligence, tedy IQ. Málokdo ale zná koncept dělení inteligence na racionální a emoční. A je to právě emoční inteligence, která hraje prim v tradingu na burzách.

Kdyby se vás někdo zeptal, zda jste nadprůměrně inteligentní, jak byste odpověděli? Ať už odpovíte ano, ne, nebo nevím, ve většině případů neodpovíte na otázku správně. Odpověď totiž není jednoduchá. Pojem inteligence, který pochází z latinského inter-legere, značí [správně] rozlišovat, poznávat a chápat. A to je dost široká definice. Pojďme si termín inteligence rozebrat ještě dál.

Racionální inteligence: IQ se zabývá především racionální částí vaší inteligence. Ta však ze své podstaty odráží schopnosti a úspěšnost jedince v jakékoli oblasti života mnohem méně než emoční inteligence. Světoznámý psycholog Daniel Goleman tvrdí, že máme „dva mozky“. Jeden mozek představuje pouze racionální část. Díky ní jsme schopni logicky uvažovat, počítat a přemýšlet v souvislostech. Druhý mozek představuje emoční část.

Co se týče tradingu, můžeme uvést, že „první mozek“ nám slouží ke správnému výpočtu velikosti pozic, ke správnému výpočtu vzdálenosti příkazu Stop Loss [SL], abychom neriskovali velkou část svého účtu. Případně nám pomáhá s vyhodnocením celkové situace na trhu. Zda jsme například na býčím, nebo medvědím trhu. Tato inteligence je samozřejmě velmi důležitá právě pro racionální část obchodování. Díky ní můžeme uvažovat v širších souvislostech.

Emoční inteligence – EQ

Problém v tradingu, a nejen v něm, nastává ve chvíli, kdy je racionální inteligence vysoká, ale emoční inteligence nízká. Když se nad tím zamyslíme, ve světě existuje obrovské množství případů, kdy lidé s velice vysokým IQ nedokázali prorazit a být úspěšní. Jako příklad můžeme uvést vynikajícího matematika, který je velmi dobrý v řešení komplikovaných matematických příkladů. V reálném životě se však s takovými problémy nesetkává, a tak nedokáže využít svůj potenciál.

Na druhé straně existuje velké množství lidí, kteří jsou velmi úspěšní, i když nemají až tak vysoké IQ. Tento fakt je dán právě onou emoční inteligencí, která lidem v podstatě pomáhá využívat jejich racionální část mysli. Pokud bychom tedy měli v několika větách shrnout, co to vlastně emoční inteligence je, byla by to schopnost dobře chápat souvislosti, umět reagovat ve správný okamžik, být empatický a znát sám sebe.

IQ vs. EQ

Různé studie ukazují, že racionální inteligence [IQ] se na úspěchu v kariéře nebo v životě podílí maximálně 25 procenty. To znamená, že za 75 procenty úspěchu v jakékoli oblasti stojí emoční inteligence [EQ]. Na první pohled se může zdát, že EQ nemá s tradingem nic společného, opak je ale pravdou. Většina lidí ví, že by měla do obchodu vstupovat podle přesných pravidel, která si stanovila podle racionálních údajů [správné využití IQ]. Tato pravidla ale porušuje. Neovládá své emoce a vstupuje do obchodu na základě předtuch nebo pocitů. Což je příklad nesprávného využití EQ.

7 z 10 obchodníků nepoužívá ochranné stop loss příkazy

Dalším příkladem může být samotný obchod. Předpokládejme, že zažijeme úspěšný obchod, který způsobí 10% nárůst zůstatku na obchodním účtu. Podle racionálních informací můžeme také zvýšit velikost další pozice o 10 procent. Povzbuzeni úspěchem a pocitem, že obchody budou úspěšné, však zvýšíme velikost další pozice o 100 procent. Nechali jsme se zkrátka unést emocí, která způsobila, že jsme iracionálně zvýšili velikost pozice. Stejný případ může nastat při ztrátě, kdy bychom měli velikost další pozice snížit, ale mnohdy velikost další pozice zvýšíme, abychom ztrátu vyrovnali.

Sebevzdělávání a sebezdokonalování je základ

Z uvedených příkladů vidíme, že IQ a EQ spolu mnohokrát bojují. Tyto dva typy inteligence by se však měly vzájemně doplňovat a tvořit harmonický celek. V praxi to znamená pracovat a zlepšovat se v tradingu i potřebných oblastech života.

V reálném životě to může být například zlepšování komunikačních dovedností, zlepšování vyjednávacích schopností, zlepšování vnímání, ovládání sebe sama, trénink sebe sama na konkrétní situace a životní příležitosti, budování své osobnosti, kladné přijímání kritiky i neúspěchu atd.

EQ je také o poznávání sebe sama, učení a trénování vlastní mysli. Po sérii tří neúspěšných obchodů, při kterých ztratíme například 10 procent hodnoty účtu, bychom měli tento jev považovat za přirozený [jeho pravděpodobnost je vyšší než 10 %]. Mnohdy se však stává, že obchodník takovou situaci nezvládne, jeho psychika začne pracovat negativně a zažívá pocity hněvu, frustrace a nervozity.

Více o risk a money managementu zde >

Takové emoce negativně ovlivňují jeho další rozhodování, a tak jedná impulzivně. Navyšuje pozice, vstupuje do obchodů jen proto, aby dorovnal ztrátu bez konkrétního signálu. Případně přestává dodržovat pravidla money managementu. Obchoduje bez SL, riskuje velké části účtu na jeden obchod apod.

EQ jako náš přítel

Z výše uvedených řádků v podstatě vyplývá, že díky IQ si vytvoříme obchodní plán a díky EQ bychom se jím měli řídit. Mnohdy je však chyba v tom, že si člověk obchodní plán vytvoří, ale nedodržuje ho. Podle výše uvedených informací výzkumy ukazují, že 75 procent úspěchu v životě tvoří EQ. Můžeme tedy odhadnout, že úspěch v tradingu závisí stejnou měrou na psychickém rozpoložení člověka.

Emoční inteligence má oproti racionální inteligenci tu výhodu, že ji lze poměrně rychle změnit a lze na ní pracovat. Trading je především o dodržování pravidel a snaze omezit impulzivní rozhodnutí a emoce. Záleží tak na nás, zda si z EQ uděláme přítele, nebo naopak nepřítele.

David Zeman, XTB

Pozn. red.: Více edukačních článků na toto téma i mnoho dalšího ve spojení s tradingem a investováním naleznete v Databázi znalostí XTB.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here