NRB je partnerem EK. Pomůže to jejím záručním programům

176
NRB
Foto: Redakce FinTag.cz

Národní rozvojová banka [NRB] se stala takzvaným prováděcím partnerem pro unijní programy spravované Evropskou komisí [EK]. Partnerství NRB a EK mimo jiné nabízí lepší přístup k úvěrům pro české malé a střední podniky.

Předseda představenstva NRB Tomáš Nidetzký uvedl, že díky úzké spolupráci s EK rozvojová banka v následujících čtyřech letech zejména malým a středním podnikům poskytne výrazně větší objem provozních a investičních úvěrů. To podle jeho slov pomůže nastartovat investice firem a tím i českou ekonomiku, která se ještě úplně nevzpamatovala z důsledků pandemie covidu a války na Ukrajině.

Za zásadní považuje program InvestEU, do kterého se nyní NRB zapojí napřímo, tedy bez nutnosti využití třetí strany. Program mimo jiné nabízí Česku financování projektů z oblasti klíčové infrastruktury. InvestEU cílí na vznik nových pracovních míst v EU a hodlá zajistit do roku 2027 privátní a soukromé investice v objemu 372 miliard eur. To prostřednictvím garancí z unijního rozpočtu ve výši 26,2 miliardy eur.

Program podporuje čtyři hlavní oblasti investic
  • Udržitelná infrastruktura
  • Výzkum, inovace a digitalizace
  • Malé a střední podniky
  • Investice do sociální oblasti a schopnosti

Notifikaci o ukončeném pilířovém hodnocení, které je nutné pro získání partnerství s EK, získala NRB minulý týden. Šlo o externí audit procesů a systémů, který je nezbytnou podmínkou pro to, aby se banka mohla zapojit do nepřímo řízených unijních programů.

Co přinese partnerství NRB s EK v praxi

„Dnes je většina našich programů financována z evropských fondů, kdy jsou naším partnerem příslušná ministerstva, nejčastěji ministerstvo průmyslu a obchodu, případně ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo životního prostředí či donedávna hlavní město Praha,“ vysvětlil bankovní expert NRB Vilém Řehák.

Upřesnil, že ale existují i unijní programy, které jsou takzvaně nepřímo řízené. Ty spravují prováděcí partneři, jimiž jsou národní rozvojové banky a mezinárodní finanční instituce.

„NRB se nyní stala jedním z nich, což jí umožní zapojit se do těchto programů napřímo. Doposud se do nich mohla zapojit pouze ve spolupráci například s Evropským investičním fondem, a to přinášelo různá omezení,“ doplnil.

Nový status NRB se promítne do připravovaného záručního programu, který naváže na úspěšný produkt Záruka 2015 až 2023. Tento program, který doposud podpořil téměř 20 700 malých a středních podniků v objemu 58 miliard korun zaručených úvěrů, totiž končí v listopadu letošního roku.

„Díky protizáruce InvestEU dosáhneme vysokého pákového efektu. Budeme tak moci v našem vlajkovém programu pokračovat a v nadcházejících letech podpoříme více podnikatelů s menšími nároky na vlastní zdroje,“ upřesnil Řehák.

Získání partnerství je úspěch, zní z NRB

Podle zástupců NRB získání postavení prováděcího partnera EK je důležitým milníkem, který bance umožní rozšířit spolupráci s Evropskou komisí.

„Je zřejmé, že Evropská komise začíná rozvojové banky brát stále více jako jedny z klíčových partnerů na národní úrovni. A že možnosti pro spolupráci mezi ní a rozvojovými bankami budou narůstat,“ uvedl Nidetzký.

Získání postavení prováděcího partnera je podle něj něco, o co v posledních letech intenzivně usiluje většina evropských rozvojových bank. A NRB se nyní stala jednou z těch, kterým se to podařilo.

„Mezi menšími národními rozvojovými bankami v Evropě jsme dokonce jednou z těch prvních,“ vyzdvihl Nidetzký.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here