Valorizace penzí: Do důchodu se vyplatí jít příští rok, ne letos

3125
duchodu
Ilustrační foto: Pixabay.com

„Nyní vychází důchody přiznané v roce 2024 vyšší než valorizované důchody přiznané do konce roku 2023,“ uvádí v analýze na FinTag, zda odejít do důchodu letos, nebo příští rok Jiřina Holubová ze společnosti Freedom Financial Services. 

Zatímco loni se vyplatilo odejít do důchodu nejpozději do konce prosince, a to dokonce i do předčasného důchodu, letos je situace docela jiná. To se týká všech, kterým vzniká nárok na starobní důchod v období do konce letošního roku. Od ledna 2024 se budou valorizovat všechny důchody [starobní včetně předčasných, invalidní i pozůstalostní] přiznané do konce roku 2023. Valorizace stanovuje zákon a vždy je upravuje nařízení vlády, které kabinet schválil letos 13. září. Základní výměra důchodů se zvyšuje z letošních 4 040 korun o 360 korun na 4 400 korun. Procentní výměra se v lednové valorizaci zvyšovat nebude. Všem se tak důchod zvýší o stejnou částku.

Výpočet nově přiznaných starobních důchodu v roce 2024 se provede stejným způsobem jako u důchodů přiznaných v roce 2023. Avšak na základě nových parametrů stanovených stejným nařízením vlády. Důchody přiznané v roce 2024 se pak zvalorizují až od ledna roku 2025. To znamená, že každý, kdo se na přelomu roku chystá do starobního důchodu by měl mít jasno, zda je pro něj výhodnější důchod přiznaný ještě v roce 2023 a následně od ledna 2024 valorizovaný, nebo je výhodnější důchod přiznaný až v roce 2024.

Aktuálně vychází důchody přiznané v roce 2024 vyšší než valorizované důchody přiznané do konce roku 2023. To přesto, že by starobním důchodům přiznaným do konce tohoto roku náležela mimořádná valorizace.

Jak vychází odchod do důchodu letos a příští rok

Rozdíly mezi valorizovanými důchody přiznanými v roce 2023 a nově vypočítanými důchody v roce 2024 jsou přímo úměrné výši starobního důchodu. Proto nestačí ukázat jen příklad zvýšení průměrného důchodu. Je nutné analyzovat, jak se liší přiznání starobního důchodu v roce 2023 a v roce 2024 u nízkých, průměrných, nadprůměrných či dokonce u vysokých důchodů. Jak ukazují data, čím vyšší důchod je, tím větší je rozdíl ve prospěch roku 2024.

Protože výše důchodů závisí na započitatelných příjmech a získané době pojištění, pro srovnání jsem zvolila varianty výpočtu podle výše příjmů přepočítaných na současnou hodnotu peněz. Dobu pojištění jsem zvolila v délce 45 let pro všechny srovnávané varianty.

Srovnání výše starobních důchodu

[Zdroj: Freedom Financial Services]

Ve všech šesti případech vychází starobní důchod přiznaný v roce 2024 vyšší, než starobní důchod přiznaný v roce 2023. A to i po následné mimořádné a pravidelné valorizaci. Z toho vyplývá, že ani předčasný důchod přiznaný do konce roku 2023, ať už podle nových nebo podle starých pravidel, nebude vyšší než řádný starobní důchod na úrovni roku 2024. Totéž se týká předčasného důchodu bez výplaty.

Neopakuje se loňská situace

Můžeme si to ukázat na příkladu pana X, který dosáhne důchodového věku dne 11.3.2024. Celková doba pojištění činí 47 roků a při odchodu do předčasného důchodu se v jeho případě nesníží. Výše důchodu odpovídá situaci, kdy by pan X v průběhu výdělečné činnosti dosahoval hrubých příjmů v průměru cca 34 000 Kč. Má pro něj smysl, aby požádal o předčasný důchod ještě v roce 2023?

  • Starobní důchod přiznaný ke dni 11.3.2024 činí 20 668 Kč
  • Předčasný star. důchod přiznaný k 30.9.2023 je [vč. červnové valorizace] 19 432 Kč
  • Předčasný star. důchod přiznaný k 30.9.2023 valorizovaný 1.1.2024 činí 19 792 Kč
  • Rozdíl mezi valorizovaným předčasným důchodem a řádným starobním důchodem je 876 Kč

Odchodem do řádného starobního důchodu pan X získá vyšší starobní důchod. Nedostane sice důchody, které by získal odchodem do předčasného důchodu, ale brzkým odchodem do důchodu by se připravil o čistý příjem ve výši cca 27 730 Kč.

Pokud by pan X požádal k 30.9.2023 o předčasný důchod bez výplaty a o výplatu by požádal až ke dni dosažení důchodového, tj. 11.3.2024, jeho důchod by byl od 11.3.2024 vyplácen ve výši 20 183 Kč. To znamená, že ani využitím odložené výplaty by nezískal vyšší důchod. Než jaký získá až žádostí ke dni dosažení důchodového věku.

Předčasný odchod do důchodu podle nových pravidel:
  • Předčasný starobní důchod přiznaný k 1.10.2023 činí 18 468 Kč.
  • Rozdíl mezi novelizovaným předčasným a řádným starobním důchodem je 2 200 Kč.

Předčasný důchod přiznaný podle nových pravidel pro předčasné důchody by nebyl valorizovaný. Tedy by se na něj nevztahovala červnová mimořádná valorizace, ani lednová pravidelná valorizace.

Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze, Freedom Financial Services 

2 KOMENTÁŘE

  1. Kdo může ať jde do důchodu co nejdříve to jde. Tyto populistické kydy-lži se týkají jen stát. ouředníčků, tkz. politiků apod. zbytečných … Přijdete o 1 000kč měsíčně ? ale výhodou je klid, bez stresů, poroučení od hlúpých vedoucích bez praxe z popučových havlo VUMLů … Zdraví máte jen jedno a tato fialově totalitní doba, za zničení zdraví- nervů nestojí v žádném případě.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here