V ČR je zhruba 200 tisíc neobydlených bytů v bytových domech

196
neobydlenych_ppp
Ilustrační foto: Redakce FinTag.cz

Od roku 2011 se počet dlouhodobě neobydlených bytů v bytových domech v Česku zvýšil o zhruba 40 procent na 200 tisíc. Celkem je v Česku 860 tisíc neobydlených bytů. Asi 70 procent z těchto bytů se nachází v rodinných domech.

Počet neobydlených bytů se za posledních 30 let v Česku zdvojnásobil. Vyplývá to z nové studie Ministerstva pro místní rozvoj ČR [MMR]. Podle údajů MMR se počet neobydlených bytů v bytových domech v podstatě vyrovnal nové výstavbě za posledních deset let.

Výsledky posledního Sčítání domů a bytů [SLDB 2021] ukazují, že se v Česku nachází celkem 860 tisíc neobydlených bytů. A 30 procent z nich připadá na byty v bytových domech. Nový expertní odhad MMR uvádí, že skutečně dlouhodobě neobydlených bytů je v Česku asi 577 tisíc. A z nich je asi 200 tisíc v bytových domech. Častým důvodem prázdného bytu je podle ministerstva nevyhovující technický stav nemovitosti.

„Více než čtvrtina dlouhodobě neobydlených bytů v bytových domech neprošla od konce druhé světové války rekonstrukcí,” říká ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš [Piráti]. 

Na druhou stranu ale asi 21 procent dlouhodobě neobývaných bytů se nachází v bytových domech, které vznikly nebo prošly rekonstrukcí po roce 2001. Podle analýzy se zčásti jedná o takzvané investiční byty, které jejich majitelé většinou pronajímají.

Obce mají 13 tisíc neobydlených bytů

Obce drží ve svém vlastnictví téměř 13 tisíc dlouhodobě neobydlených bytů v bytových domech. Asi 9 500 z nich neprošlo od roku 1990 rekonstrukcí, to hlavně ve velkých městech. Téměř polovina bytů postavených nebo opravených po roce 1990 se nachází v obcích s méně než pěti tisíci obyvateli.

Podíl neobydlených bytů na bytovém fondu 

[Zdroj: MMR ČR]

Z regionálního pohledu se neobydlené byty soustředí zejména do větších sídel. Což odpovídá celkové struktuře koncentrace bytů v republice. Kolem 10 procent všech neobydlených bytů připadá na Prahu. SLDB 2021 zjistilo, že na top 20 obcí s nejvyšším počtem neobydlených bytů připadala zejména krajská a okresní města.

[Zdroj: MMR ČR]

Absolutně nejvíce neobydlených bytů vyšlo v SLBD 2021 v Praze, Brně, Ostravě, Plzni [přes 10 tisíc], tedy v největších městech. Více než sedm tisíc prázdných bytů bylo v Olomouci, Karlových Varech a Českých Budějovicích. Celkově se v těchto top 20 městech nacházela čtvrtina všech neobydlených bytů.

Kdo je vlastníkem neobydlených bytů

Z celkového bytového fondu Česka připadají necelé 2 miliony bytů, tedy téměř ¾ bytového fondu, na byty v domech společného vlastnictví bytových jednotek. Avšak při pohledu na průměrnou neobydlenost bytových domů je nadprůměrné zastoupení neobydlených bytů zejména v domech vlastněných jednou fyzickou osobou a dále právnickou osobou.

Naopak byty v domech vlastněných bytovými družstvy nebo obcí či státem jsou neobydlené spíše méně oproti celkovému průměru. Podle výsledků SLDB 2021 se pak v Česku nachází celkem 2 074 celých neobydlených bytových domů.

Struktura neobydlených bytů v ČR >

Téměř 60 procent neobývaných bytů se [v r. 2011, pozn. red.] nacházelo v celých neobydlených domech, kolem 40 procent pak v domech obydlených. Kategorii první, tedy byty v neobydlených domech, tvořily zejména rodinné domy.

V této kategorii je významně vyšší zastoupení bytů, které slouží k individuální rekreaci. Naopak u neobydlených bytů v obydlených domech významně převažuje jako důvod „jiné využití“. Tato kategorie zahrnuje i byty, u kterých není uveden důvod neobývání.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here