Cizinci do 18 let z třetích zemí musí mít zdravotní pojištění

387
pojisteni
Foto: Pixabay.com

Cizinci mladší 18 let s dlouhodobým pobytem v České republice musí být od 1.1.2024 povinně pojištění u některé z veřejných zdravotních pojišťoven. Dříve uzavřené soukromé zdravotní pojištění se nechá doběhnout i po lednu 2024.

Změnu v oblasti zdravotního pojištění osob mladších 18 let s uděleným dlouhodobým pobytem v ČR přináší od 1. ledna 2024 novela zákona č. 362/1999 Sb. o pobytu cizinců.

„Od 1. 1. 2024 jsou nově účastníky veřejného zdravotního pojištění všichni cizinci mladší 18 let, kteří mají platné povolení k dlouhodobému pobytu. To se vztahuje na všechny typy dlouhodobého pobytu bez ohledu na jejich účel,“ upozorňují na svém webu FRS.GOV.CZ určenému pro cizince zástupci Ministerstva vnitra ČR [MV ČR].

Podle novely se u některé ze sedmi veřejných zdravotních pojišťoven povinně pojišťují všichni cizinci mladší 18 let s povolením k dlouhodobému pobytu. A dále děti či nezletilé osoby narozené na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem na území ČR. A za něž zákonný zástupce ve lhůtě 60 dnů podal žádost o povolení k dlouhodobému pobytu.

„Tato změna se nevztahuje na cizince mladší 18 let, kteří mají vydáno dlouhodobé vízum. Nebo povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU,“ upozorňují zástupci resortu.

Po dosažení zletilosti uzavírá cizinec soukromé pojištění

prukazMěsíční platbu smluvní veřejné zdravotní pojišťovně platí za nezletilou osobu její zákonný zástupce. Tedy většinou rodič, nebo opatrovník či poručník. Obecně povinná účast ve veřejném zdravotním pojištění u těchto osob vzniká dnem převzetí průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu [průkaz Povolení k pobytu na obrázku vpravo, zdroj: MV ČR].

Pokud cizinec z třetí země s uděleným dlouhodobým pobytem dovrší 18 let věku a jeho povolení nadále trvá a zůstává i na území České republiky, pak si sjednává soukromé zdravotní pojištění. A to tak, aby jeho platnost plynule navazovala na datum ukončení veřejného zdravotního pojištění.

Výsada PVZP na pojištění cizinců končí. Cizinci si opět mohou vybrat

Pokud nezletilému cizinci vyprší platnost povolení k dlouhodobého pobytu, tedy mu takové povolení skončí, pak mu ke stejnému datu skončí i účast na veřejném zdravotním pojištění.

Smlouva se zdravotní pojišťovnou “doběhne”

Cizinci mladší 18 let s dlouhodobým pobytem se tak k jedné ze sedmi veřejných zdravotních pojišťoven registrují nejpozději do 8.1.2024. Záleží jen na nich, respektive na jejich zákonném zástupci, kterou ze zdravotních pojišťoven si vyberou. Pokud tak neučiní a neplatí za danou osobu měsíčně zdravotní pojištění, vykáže zákonnému zástupci pojišťovna dluh na pojistném, včetně penále.

Přehled veřejných zdravotních pojišťoven v ČR
Název pojišťovny Kód zdravotní pojišťovny
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 111
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 201
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 211
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 213

 [Zdroj: Redakce FinTag]

Výjimkou jsou nezletilí cizinci s dlouhodobým pobytem a uzavřeným soukromým zdravotním pojištěním s platností trvající po 1. lednu 2024. Ti nechají doběhnout toto pojištění až do konce jeho platnosti. K veřejnému zdravotním pojištění se pak registrují nejpozději osm kalendářních dnů před koncem platnosti soukromého zdravotního pojištění.

A to tak, aby byl přechod ze soukromého do veřejného systému zdravotního pojištění plynulý. Cizinec totiž nesmí na území České republiky pobývat bez smlouvy se zdravotní pojišťovnou.

„Proto je nutné nejpozději 8 kalendářních dní před vypršením platnosti soukromého zdravotního pojištění najít veřejnou zdravotní pojišťovnu a provést registraci,“ upozorňují zástupci MV ČR.

Dítě narozené v ČR matce z třetí země

Dítě narozené matce s povolením k dlouhodobému pobytu zůstává od 1.1.2024 účastníkem veřejného zdravotního pojištění. To po dobu řízení o žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu.

„Žádost o povolení k pobytu však musí být podána v době 60 dnů od jeho narození,“ připomíná resort.

Stejně jako u ostatních nezletilých cizinců platí pojistné za dítě zákonný zástupce, poručník či opatrovník. V situaci, kdy jeden z rodičů dítěte narozeného na území České republiky drží platné povolení k trvalému pobytu, pak je i toto dítě účastníkem veřejného zdravotního pojištění. A to do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovrší 60 dnů věku. Nejpozději do 8 dnů od narození musí jeho zákonný zástupce dítě registrovat ke zdravotní pojišťovně.

„Účastníkem veřejného zdravotního pojištění zůstává takové dítě po celou dobu řízení o žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu,“ uzavírá MV ČR.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here