Papírové vyúčtování záloh sociální správa živnostníkům už nezašle

1524
vyuctovani_zaloh
Foto: Freepik.com

Nejen důchodci se rozloučí s papírovým oznámením o valorizaci penze. Nově sociální správa končí i s rozesíláním vyúčtování záloh na pojistné u živnostníků. Na stav se už teď mohou kdykoliv podívat elektronicky na ePortálu ČSSZ.

I touto změnou chce Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] snížit náklady spojené s papírovým rozesíláním ročních vyúčtování záloh na pojistné na důchodové pojištění živnostníkům poštou. Dokument sociální správa rozesílala jednou do roka. Podnikatele v něm informovala a stavu pohledávek. Jeho součástí byl i přehled o příjmech a výdajích na sociální pojištění a kontakty na odpovědné osoby sociální správy. Nyní si veškeré tyto údaje živnostník ověří kdykoliv během roku ve svém účtu na ePortálu ČSSZ v předmětu Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ.

„Nová služba ePortálu ČSSZ Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ usnadňuje OSVČ přístup k vybraným údajům. Jedná se o další krok v oblasti digitalizace naší agendy, kterým snižujeme administrativní zátěž klientů i úřadu,“ uvedl k novince, kterou úřad spustil 14. ledna, František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ.

Sociální správa už proto nebude rozesílat na papíře vytištěné roční vyúčtování záloh na pojistné na důchodové pojištění Českou poštou, dodal Boháček.

Loni zavřelo krám nejvíc živnostníků od roku 1993

Online službu, ve které živnostníci uvidí své stavy pohledávek vůči sociální správě, spustila ČSSZ 14. ledna. Do služby se OSVČ přihlásí Identitou občana [např. eObčanka, bankovní identita, mobilní klíč eGovernment] nebo přihlašovacími údaji k datové schránce. Případně zahraničním identifikačním prostředkem podle unijního nařízení eIDAS.

Po přihlášení do ePortálu OSVČ

  • Zjistí aktuální stav všech pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ. OSVČ získá aktuální informace o stavu svých doplatků a případných přeplatků na pojistném na důchodové pojištění. Včetně penále z pojistného a úhrnu neuhrazených pokut.
  • Zaplatí prostřednictvím QR kódu, který usnadní a urychlí celkovou úhradu evidovaných splatných nebo dlužných částek.
  • Zjistí aktuální stav splátkového kalendáře. Ten se zobrazí v případě, že placení dlužného pojistného a penále nebo jejich částí úřad OSVČ ve splátkách povolil.
  • Uvidí informace o posledním zpracovaném přehledu o příjmech a výdajích. Včetně informace o vyměřovacím základu stanoveném z přehledu, z něhož OSVČ platí pojistné.

Zplnomocnění k přístupu do vyúčtování záloh

Pokud OSVČ využívá služeb účetní nebo daňového poradce, pak může i je zplnomocnit, tedy pověřit k zastupování. To elektronicky pomocí elektronické aplikace Správa plných mocí ePortálu ČSSZ, případně tiskopisu Plná moc k úkonům a službám ČSSZ. Zmocněná osoba oznámí své pověření příslušné OSSZ, to tiskopisem Oznámení o zmocnění k úkonům a službám ČSSZ a Úřadu práce ČR (pro zmocněnou osobu). K tiskopisu přiloží plnou moc. I když má tato pověřená osoba přístup do datové schránky OSVČ, přihlašuje se svými osobními identifikačními údaji.

Papírové oznámení o zvýšení důchodu si penzisté nově zaplatí

S platností od ledna příštího roku sociální správa zřejmě skončí i s papírovým rozesíláním oznámení o valorizaci důchodů jejich příjemcům. Stáhnout si nový důchodový výměr budou moci penzisté bezplatně rovněž v ePortálu ČSSZ. Anebo jim ho úřad zašle do datové schránky, pokud ji mají zřízenou. Chtějí-li penzisté údaje o navýšení důchodu dostávat dál v papírové podobě poštou, pak o tento způsob doručení oznámení musí ČSSZ výslovně požádat. Úřad k tomu vypracuje zvláštní formulář. Za doručení oznámení o valorizaci poštou si už důchodci ale zaplatí, částka se jim strhne automaticky z důchodu.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here